FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Bolyai János Ösztöndíjas kutató

Dr. Bak Miklós, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának tudományos munkatársa Erdészet tudományágban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. A 156 támogatott közül dr. Bak Miklós egyedül képviselte a Soproni Egyetemet.

Ezen alkalomból a Faipari Tudományos Egyesület meginterjúvolta a tehetséges kutatót.

Miki

„A Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítmény-központú, magas presztízsű, országos ösztöndíja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, amelynek célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése.”

FATE
Hogyan érezte magát, amikor megtudta, hogy elnyerte a Bolyai ösztöndíjat?

Bak Miklós
Nagy örömmel és elégedettséggel töltött el az eredmény megismerése, mivel komoly megtiszteltetés az ösztöndíj elnyerése. Az idei évben 834 pályázó közül mindössze 156 nyertest hirdettek.

FATE
Milyen kutatási területen dolgozik jelenleg, és hogyan kapcsolódik ez a Bolyai ösztöndíjhoz?

Bak Miklós
Jelenleg faanyagtudományi területen végzem a kutatásaimat, ami elsősorban különböző modifikációs eljárásokat foglal magába. A korábbi években vizsgáltam különböző hőkezelő eljárások, viaszos telítőeljárások, szilícium alapú szol-gél eljárások, valamint biopolimerek és nanorendszerek hatását a faanyagjellemzőkre. Az elsődleges cél minden esetben a méretstabilitás és a biológiai tartósság javítása volt. Minden vizsgált eljárásnak vannak előnyei, illetve hátrányai. A Bolyai ösztöndíj keretében elvégzendő kutatások az eddig megismert eljárásokat igyekeznek egyesíteni, ötvözni az előnyös tulajdonságokat. Így tulajdonképpen szintetizálva az elmúlt évek felhalmozott eredményeit.

FATE
Milyen konkrét kutatási projektjei vannak a Bolyai ösztöndíj támogatásával?

Bak Miklós
A támogatás három éve alatt a célom olyan kombinált, különböző faanyagmodifikációs eljárások alkalmazásán alapuló módszerek kidolgozása, amely javítja a kezelt faanyag biológiai tartósságát. Ennek megvalósítására a már ismert faanyagmodifikációs eljárások együttes alkalmazása ad lehetőséget. A tervezett kutatómunka során az alábbi modifikációs eljárások együttes alkalmazását tervezem vizsgálni:
• hőkezelés és bioanyagokkal (pl. méhviasz, növényi olajok, biopolimerek) történő telítés együttes alkalmazása
• hőkezelés és nanoszuszpenziók együttes alkalmazása
• bioanyagok hordozó és fixálóközegként történő alkalmazása nanorészecskék faanyagba juttatására

FATE
Miben látja a Bolyai ösztöndíj legnagyobb előnyeit a kutatói karrierjében?

Bak Miklós
Az ösztöndíj lehetőséget ad az eddigi kutatási tapasztalatok elmélyítésére, lehetőséget adva az előrelépésre a kutatói pályafutásban. A támogatás kifejezett célja, hogy elősegítse a kutatók fejlődését a kutatói pályán, hosszabb távon pedig felkészülést biztosítson az MTA doktora cím megszerzésére.

FATE
Milyen tervei vannak a jövőre nézve a Bolyai ösztöndíj után?

Bak Miklós
A támogatás 3 évre szól, és legfeljebb kétszer nyerhető el, amennyiben az első időszakban megfelelő színvonalon sikerül teljesíteni a vállalásokat. Szeretném tovább folytatni a megkezdett kutatásokat, hiszen rengeteg potenciált látok a választott területen. Ehhez keresni fogom a továbbiakban is a lehetőségeket, figyelembe véve az aktuális pályázati forrásokat.

FATE
Hogyan látja a kutatási területét és a tudományos közösség változásait az elmúlt évtizedekben?

Bak Miklós
A kutatási területem a faanyagok modifikációja, amely az elmúlt évtizedekben folyamatosan középpontban van a faanyagtudomány területén. Jól mutatja ezt a tudományos publikációk évről-évre növekvő száma. De nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak a tudományos életben számít ez népszerű területnek, mivel szerencsére egyre növekszik a modifikált faanyagok előállításával foglalkozó vállalkozások száma, ezzel együtt az előállított modifikált faanyag mennyisége is. Az eljárások között úttörőnek nevezhető hőkezelés („thermofa”) mellett egyre több eljárás jelenik meg már ipari szinten is, mint például a kémiai modifikációt alkalmazó acetilezéses eljárás. A tudományos műhelyekben emellett világszerte folyamatosan kerülnek elő különböző eljárások, amelyek ígéretes eredményekkel szolgálnak, ipari alkalmazásuk azonban még várat magára.

FATE
Milyen kihívásokkal találkozott a kutatói pályája során, és hogyan sikerült ezeket leküzdenie?

Bak Miklós
Pályafutásom során az általános kihívások mellett, mint például a szükséges források előteremtése, vagy a folyamatos publikációs nyomás, több szakmai jellegű kihívással is szembesültem. Ezek közül a legfontosabb mindig a megfelelő, aktuális kutatási terület megtalálása. Szerencsére a faanyagok modifikációja bővelkedik még ismeretlen területekben. Ennek során sikerült megismernem a hőkezelő eljárásokat, majd a különböző természetes anyagokat alkalmazó telítő eljárásokat, végül a nanorendszereken és biopolimereken alapuló módszereket. A váltás az egyes kutatások, eljárások között mindig kihívást jelent, hiszen minden újrakezdés egy tanulási folyamatot igényel. Emellett a felfedező kutatások sajátossága, hogy nem garantált a siker, így kudarcok is előfordulnak. Ezekből is tanulva, tovább fejlesztve az eljárásokat lehet előre lépni.

FATE
Kik, és milyen körülmények támogatták leghatékonyabban előre menetelét, miből inspirálódott?

Bak Miklós
Kutatói pályámat a Molnár Sándor professzor által vezetett Faanyagtudományi Intézetben kezdtem, Németh Róbert témavezetése alatt. Kezdetben tudományos diákköri munka keretében végeztem kutatásokat, majd diplomatervezőként és doktoranduszként is a Faanyagtudományi Intézetet választottam kutatásaim színteréül. Ez a pozitív környezet megadta a kezdeti lökést a munkásságomhoz, hiszen addigra már jelentős tudás halmozódott itt fel a kutatásai területemen. A megfelelő szakmai háttér mellett a segítőkész munkaközösség, a csapatmunka is nagy segítségemre volt az előhaladásomban.

FATE
Hogyan inspirálja Bolyai János életműve és öröksége a kutatói munkáját?

Bak Miklós
Bolyai János életműve minden kutató számára inspiráló lehet. Rámutat, hogy kitartással nehéz körülmények között is elérhetőek nagy eredmények.

FATE
Milyen tanácsokat adna azoknak a fiatal kutatóknak, akik hasonló pályára vállalkoznak, és esetleg Bolyai ösztöndíjat szeretnének nyerni?

Bak Miklós
Ahogy az élet minden területén, a kutatói pályán is csak céltudatosan, a lehetőségeket folyamatosan keresve, az újdonságok felé nyitott hozzáállással lehet előre haladni. Emellett kitartásra is szükség van, hiszen az eredmények, elismerések gyakran nem jönnek könnyen.

FATE
Milyen eredményeket és hatásokat vár a saját kutatási tevékenységétől a következő években, és milyen hozzájárulást szeretne elérni a tudományos közösségben?

Bak Miklós
Szeretnék új ismeretekkel hozzájárulni a tudományos közösség munkájához, ami tovább fejlesztheti a faanyagtudomány területét, új ötleteket adva további fejlesztésekhez is. Ez megnyilvánulhat különböző tudományos vagy ipari együttműködésekben, további elnyert kutatási pályázatokban.

A FATE vezetősége ezúton is gratulál és további sikeres kutatómunkát kíván a tudományos ösztöndíjasnak!

forrás: FATE / SOE

Előző cikk

Erdők tűzvész utáni megújulása

Következő cikk

Életfa program - SzokolyaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések