FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdészcsillag Alapítvány pályázata

Az Erdészcsillag Alapítvány felhívást tett közzé a szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás tanulók által pályázható 2023/2024. évi erdészeti ösztöndíjról.

1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a

 • Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium, Ásotthalom
 • Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Miskolc
 • Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred
 • Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron
 • Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs
 • Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Somogyzsitfa
 • Kiss Ferenc Erdészeti Technikum, Szeged
 • Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda
 • Dr. P Boros Fortunát Elméleti Középiskola, Zetelaka

tanulói.

2. Az adományozás feltétele

Egyesületi ösztöndíjban a szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon első alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő tanulók részesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek megfelelő oktatási időszak) után, képzési szintenként egy tanévre.                       

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a tanuló nyerheti el, aki:

 1. a) az előző félévében kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,
 2. b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez és az erdészhagyományokon alapuló kiemelkedő közösségi tevékenységet folytat.

Kérjük, hogy az iskola a támogatott tanulóról készítsen és csatoljon mind emberi, mind szakmai jellemzést, alkosson véleményt és részletesen tájékoztasson a szociális helyzetéről.

Kerüljön csatolásra:

 • pályázati adatlap
 • tanári támogatás
 • a pályázó részletes önéletrajza
 • az elmúlt két félév bizonyítványának másolata

A szakmai előmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10 százalékáig figyelembe vehető a tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia.

3. Az ösztöndíj havi összege

 • szakmai középfokú iskolai tanuló esetében a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja

Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat június 30-ig, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma legkésőbb augusztus 31-ig dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a tanuló ellen jogerős, elmarasztaló fegyelmi határozat születik.

Az ösztöndíj pályázat adatlapja ide kattintva tölthető le.

Forrás: Erdészcsillag Alapítvány Kuratórium – OEE

Előző cikk

ReGeFor2023 - június 19-21.

Következő cikk

Európa csemetetermelői SopronbanStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések