FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

CBAM – importáruk és a karbonintenzitás

Az Energiaügyi Minisztérium honlapján megjelent az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó törvénytervezet társadalmasítása, amely 2023. október 24-ig véleményezhető.

A javaslat célja az Európai Unió jogának való megfelelés, az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló, 2023. május 10-i (EU) 2023/956 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (CBAM Rendelet = Carbon Border Adjustment Mechanism), valamint az (EU) 2023/1773 bizottsági végrehajtási rendelet megfelelő hazai végrehajtásához szükséges kiegészítő szabályozás megalkotása révén.

Tartalmi összefoglaló (2023.10.16.)
File letöltése

Normaszöveg (2023.10.16.)
File letöltése

Hatásvizsgálati lap (2023.10.16.)
File letöltése

2023. évi … törvény(tervezet) az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról
“Az Országgyűlésnek e törvény megalkotásával az a célja, hogy Magyarország a fokozott éghajlatvédelmi szándékainkból és vállalásainkból fakadóan elősegítse a klímasemlegességet, előmozdítsa az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését és a dekarbonozáció folyamatát azáltal, hogy részt vesz az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó Európai Unió által kötelezően előírt mechanizmusban.

A törvény hatálya

  1. § (1) E törvény hatálya kiterjed az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló, 2023. május 10-i (EU) 2023/956 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: CBAM Rendelet) 2. cikkében meghatározott árukra, amennyiben azok szabad forgalomba bocsátását a Magyarország területén letelepedett importőr vagy közvetett vámjogi
    képviselő kéri.

…”

Az (EU) 2023/956 RENDELET által előírt jelentési kötelezettség lényege:

35. cikk - Jelentéstételi kötelezettség

(1) Minden egyes importőrnek vagy – a 32. cikk hatálya alá tartozó helyzetekben – a közvetett vámjogi képviselőnek, aki a naptári év adott negyedéve során árukat hozott be, az említett negyedév tekintetében legkésőbb az említett negyedév végét követően egy hónappal jelentést (a továbbiakban: CBAM-jelentés) kell benyújtania a Bizottságnak, amely tartalmazza az említett negyedév során behozott árukra vonatkozó információkat.

(2) A CBAM-jelentésnek a következő információkat kell tartalmaznia:
a) az egyes árutípusok összmennyisége, megawattórában kifejezve a villamos energia, tonnában kifejezve az egyéb áruk esetében, az árukat a származási országban termelő létesítményenként megadva;
b) a teljes tényleges beágyazott kibocsátások, a megawattóránkénti CO2e-kibocsátás tonnájában kifejezve a villamos energia esetében, egyéb áruk esetében az egyes árutípusok egy tonnájára jutó CO2e-kibocsátás tonnájában kifejezve, a IV. mellékletben meghatározott módszer szerint számítva;
c) a teljes közvetett kibocsátás, a (7) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus szerint számítva;
d) a behozott áruk beágyazott kibocsátásáért a származási országban esedékes szén-dioxid-ár, figyelembe véve bármely visszatérítést vagy rendelkezésre álló egyéb ellentételezési formát.

forrás: Energiaügyi Minisztérium

Előző cikk

Építőipari ellátásbiztonság - fűrészáru

Következő cikk

A GreenSource projektStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések