FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdészeti Tudományos Konferencia 2024

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara és Erdészeti Tudományos Intézete valamint az Országos Erdészeti Egyesület 2024. február 5-6-án – emlékezvén az első erdészeti tanóra megtartásának évfordulójára – Erdészeti Tudományos Konferenciát szervez. A konferenciára várjuk az erdészet, környezet- és természetvédelem, vadgazdálkodás, geomatika, erdőpedagógia területéről az új tudományos eredményeket bemutató előadások iránt érdeklődő résztvevőket.

A rendezvényt kredites választható képzésként akkreditáltatjuk a jogosult erdészeti szakszemélyzet és a szaktanácsadók számára. A konferenciát hibrid megszervezésben kívánjuk lebonyolítani (jelenléti és MS Teams online). A konferencián a jelenléti részvétel napi bruttó 20.000,- Ft/fő, mely tartalmaz ebédet, a szünetekben kávét, üdítőt, péksüteményt. Az online részvétel napi bruttó 5.000,- Ft/fő.

Fontosabb határidők:

  • 2024. január 12.: A konferenciára jelentkezés határideje jelenléti résztvevőként.
  • 2024. január 19.: A konferenciára jelentkezés határideje online résztvevőként.

Jelentkezni résztvevőként ide kattintva lehet, ahol lehetőség van a részvétel módjának megadására.

A konferencia első napjának délelőttjén plenáris előadások lesznek, majd délután és másnap délelőtt több szekcióban 15 perces normál prezentáció + 5 perc diskusszió és 5 perces piko előadásokat szerveztünk.

Tervezett program

2024. február 5.
9.4010.00Megnyitó
Fábián Attila rektor (Soproni Egyetem)
Zambó Péter államtitkár (Agrárminisztérium) Helyszín: Soproni Egyetem, Ligneum
Plenáris ülés
Szekcióelnök: Heil Bálint Soproni Egyetem, Ligneum
10.0010.20Borovics Attila, Király Éva: Klímamitigáció és alkalmazkodás az erdőiparban
10.2010.40Czimber Kornél, Heil Bálint, Illés Gábor, Gribovszki Zoltán, Veperdi Gábor, Mészáros Diána, Szász Botond, Heilig Dávid, Kovács Gábor: Korszerű távérzékelési, geoinformatikai, terepi referencia adatgyűjtési módszerekkel támogatott termőhely és szénkészlet térképezés (SoilSense)
10.4011.00Fábián Attila, Lakatos Ferenc, Elekné Fodor Veronika, Őrsi Árpád, Náhlik András, Polgár András: Fenntartható egyetem modellje és megvalósítási programja
11.0011.20Kollár Tamás: Fatermési táblák és függvények paraméter készlete a magyarországi fafajok erdőállományainak becsléséhez
11.2011.40Standovár Tibor, Horváth Soma: Mit és hogyan tanulhatunk az erdőrezervátumok kutatásából?
11.4012.00Szmorad Ferenc, Zoltán László, Standovár Tibor: A természetes újulat és az erdei vadhatás összefüggéseinek térségi szintű vizsgálata az Északi-középhegységben
Ebédszünet
Szekcióülések
Agroerdészet és erdei ökoszisztéma anyagforgalma
Szekcióelnök: Bidló András Soproni Egyetem, B épület, földszint, 2. terem (Növénytan előadó)
13.0013.20Bidló András, Balázs Pál, Katona Máté, Végh Péter, Horváth Adrienn: Néhány hazai bükkös állomány talajának szerves szénkészletének és az ezt meghatározó tényezők vizsgálata
13.2013.40Honfy Veronika, Borovics Attila: Az ültetési hálózat hatása agrárerdészeti köztes termesztési rendszerek hozamaira csernozjom barna erdőtalajon
13.4014.00Katona Máté, Végh Péter, Balázs Pál, Bidló András, Horváth Adrienn: A talajok víztartó- és vízszolgáltató képességének összehasonlító vizsgálata Fenyőfő községhatár erdeiben
14.0014.20Szabó Orsolya, Molnár Tamás, Király Éva Ilona, Keserű Zsolt: Hazai agrárerdészeti rendszerek mitigációs képességének vizsgálata
szünet
14.4015.00Végh Péter, Horváth Adrienn, Bidló András: A szerves szénkészlet megkötésének és tárolásának vizsgálata Tolna-Baranyai dombvidék erdőállományai alatt
15.0015.05Balázs Pál, Horváth Adrienn, Végh Péter, Katona Máté, Bidló András: Tátika Erdőrezervátum (Zalaszántó) felszínborításának változása és annak összefüggése a szénkörforgalommal
15.0515.10Csorba Mátyás, Horváth Adrienn, Bidló András: Erdő és fátlan területek talaj szénkészletének összehasonlítása
15.1015.15Jagodics Anikó, Führer Ernő: Időjárás hatása a humusz szervesanyagára zalai bükkösökben
15.1515.20Vágvölgyi Andrea, Csiszár Ágnes, Király Géza, Polgár András, Tuba Katalin, Winkler Dániel, Vityi Andrea: Agrárerdészet ökoszisztéma szolgáltatásainak modellezése és gazdasági integrációja
15.2015.25Visiné Rajczi Eszter, Benke Dénes, Hofmann Tamás: Agrárerdészeti rendszerben termelt gyógynövények antioxidáns tartalmának összehasonlító elemzése
15.2515.35Kérdések az elhangzott öt piko előadáshoz
Erdőgazdálkodás
Szekcióelnök: Kovács Gábor Soproni Egyetem, Ligneum
13.0013.20Benke Attila, Köbölkuti Zoltán Attila, Cseke Klára, Borovics Attila, Tóth Endre György: Bioinformatikai módszer alkalmazása faanyagtani jellegek genetikai szabályozásának vizsgálatában nyárakon (Populus sp.)
13.2013.40Csépányi Péter, Csór Attila, Konczos Tibor, Simon Dávid, Szűcs Kálmán: Az ESZR Örökerdő Modul a folyamatos erdőborítás szolgálatában
13.4014.00Frank Norbert: Erdészeti hatósági szankcionáló döntései
14.0014.20Kenderes Kata, Ruff János, Barton Zsolt, Standovár Tibor: A gazdálkodástörténet hatása a Királyrét környéki erdők korosztályviszonyaira
14.2014.40Kocsis István Attila, Kincses Sándorné, László Zoltán, Tállai Magdolna, Sándor Zsolt: Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) mesterséges erdőfelújítás talaj-tápanyagutánpótlás vizsgálata a Dél-Nyírségben
szünet
15.0015.20Kollár Tamás: Új erdőnevelési modelltáblák az új fatermési táblák alapján
15.2015.40Major Tamás, Hári Zsolt, Horváth Béla: Erdősítésben alkalmazott gödörfúró robot jellemzése és üzemeltetésének eddigi tapasztalatai
15.4016.00Németh Márton, Németh Jenő, Pogrányi Kálmán: A fatömeg hozamot és faanyagminőséget jelentősen növelő, a gyakorlatban eddig nem alkalmazott állománynevelési és trágyázási eljárások kidolgozása új, gyorsnövésű fajtákkal létesített erdészeti ültetvényekben
16.0016.20Rácz Viktor, Szajkó Gabriella, Kis András: Árösztönzők szerepe a szén-dioxid-megkötés fokozásában a magyarországi erdőgazdálkodásban
16.2016.40Szakálosné Mátyás Katalin, Szélessy Tünde, Zagyvai Gergely: Marteloscope mintaterület kialakítása és felvételezésének előzetes eredményei a Soproni-hegységben
16.4017.00Vargovics Máté, Hegedűs Szilárd, Horváth Sándor: Erdőgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások gazdasági helyzetelemzése
17.0017.05Gfellner Péter: Szarvasgombás erdő létrehozása, 18 év tapasztalatai alapján
17.0517.10Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin: Szimulátoros gépkezelő képzés kezdeti tapasztalatai Ponsse Fox és Ponsse Ergo harveszter esetében
17.1017.15Horváth Béla, Major Tamás: Gödörfúró robot alkalmazásának teljesítmény és költségelemzése 
17.1517.20Ábri Tamás, Keserű Zsolt, Szabó Gergely: Akác klónkísérlet UAV-alapú állományvizsgálatának kezdeti eredményei
17.2017.30Kérdések az elhangzott négy piko előadáshoz
Erdőleltározás, geoinformatika
Szekcióelnök: Czimber Kornél Soproni Egyetem, B épület, 1. emelet, 4. tanterem (Geomatika előadó)
13.0013.20Ács Norbert: Fafajosztályozás eltérő időpontú és geometriai felbontású műhold- és légifelvételek alapján
13.2013.40Ádám Dénes, Kottek Péter: Távérzékeléssel támogatott körzeti erdőtervezés
13.4014.00Czimber Kornél: Térbeli optimalizálás megerősítéses tanulással robot járművek irányításához precíziós erdészeti környezetben
14.2014.40Kertész Péter, Király Géza: Fafajosztályozás idősoros multispektrális felvételek alapján
14.2014.40Kishaija Noel, Abdelbagi Yanes Fadlalmwlla Adam: Simulation of Land Use Land Cover transformations and their associated drivers in Western and Southwestern, Uganda
szünet
15.0015.20Szabó Márton: Sentinel-2 műholdfelvételeken alapúló szolgáltatásszerű fafajosztályozás összevetése az Országos Erdőállomány Adattár adataival
15.2015.40Szalai Áron, Király Géza, Brolly Gábor: Terepi referencia mérések ellenőrzése légi lézeres felmérések alapján
15.4016.00Tobisch Tamás, Dézsma György, Kollár Tamás, Kottek Péter, Michelcsik Éva: Korszerű fatermési táblák alkalmazásának hatásvizsgálata az Országos Erdőállomány Adattár rendszerében
16.0016.05Bazsó Tamás, Jankó József Attila: Műemlék épületek geodéziai felmérése
16.0516.10Brolly Gábor: Point2Pixel: Egy alkalmazás LiDAR pontfelhők raszter statisztikájának előállítására
16.1016.15Gallai Bence, Király Géza, Czimber Kornél: Domborzatmodell, felületmodell, illetve egyesfákra vonatkozó paraméterek előállítása UAV segítségével – a légifényképezés kiaknázatlan lehetőségei
16.1516.20Gallai Bence, Király Géza: A Szabó-völgy Erdőrezervátum erdőállományának vizsgálata légi lézerszkennelés és légifényképezés segítségével
16.2016.25Szász Botond, Czimber Kornél, Király Géza: Digitális domborzatmodell-elemzés a Dudlesz-erdő területén a SoilSense projekt keretein belül
16.2516.35Kérdések az elhangzott öt piko előadáshoz
Erdővédelem
Szekcióelnök: Lakatos Ferenc Soproni Egyetem, B épület, 2. emelet, 7. tanterem
13.0013.20Cseke Bence András: 2020. évi kiterjedt avartűz utáni vegetációs változások – szakirányítói szemmel
13.2013.40Csóka György, Molnár Miklós, Koltay András, Hirka Anikó, Paulin Márton, Gáspár Csaba, Eötvös Csaba, Fürjes-Mikó Ágnes, Tuba Katalin, Lakatos Ferenc: www.evportal.hu – internetes erdő- és természetvédelmi tudástár
13.4014.00Koltay András, Lakatos Tamás, Tóth Tímea: Baktériumos kéregelhalás tölgyeken és nemesnyárakon
14.0014.20Molnár Tamás, Szabó András, Horváth Bálint, Bolla Bence: Országos szintű aszályfelmérés Sentinel-2 űrfelvételeken
14.2014.40Paulin Márton József, Melika George, Csóka György: Erythmelus klopomor – a tölgy-csipkéspoloska elleni klasszikus biológiai védekezés ígéretes jelöltje
szünet
15.0015.20Schmidt Dávid, Korda Márton: A fenyőfagyöngy (Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.) elterjedése és gyakorisági viszonyai Magyarországon
15.2015.40Sipos György, Champramary Simang, Lakatos Ferenc, Folcz Ádám, Király Géza, Indic Boris: A Sopron környéki erdeifenyő pusztulások hátterének genomszintű mikrobiológiai vizsgálata
15.4016.00Szokolovszki Géza: Avartranszplantáció a Nyírségben
16.0016.05Hofmann Tamás, Visiné Rajczi Eszter, Rétfalvi Tamás, Németh László, Albert Levente: A kémia összetétel magasság szerinti változása álgesztes és álgeszt mentes bükk (Fagus sylvatica L.) törzsben
16.0516.10Nagy László, Cseke Klára, Majsai Erika, Molnár Csilla, Koltay András: A kőrispusztulással szembeni ellenálló képesség nyomában
16.1016.15Vágvölgyi Andrea, Hofmann Tamás, Polgár András, Rétfalvi Tamás, Tuba Katalin, Visiné Rajczi Eszter, Vityi Andrea: Agroökológiai stratégiák a gyomkorlátozásban
16.1516.25Kérdések az elhangzott három piko előadáshoz
2024. február 6.
Klímaváltozás, vízgazdálkodás
Szekcióelnök: Gribovszki Zoltán Soproni Egyetem, B épület, 1. emelet, 4. tanterem (Geomatika előadó)
9.009.20Csóka Gergely: Zöldfelületek jelentősége az éghajlatvédelmi hatásvizsgálatok és kockázatelemzések során, budapesti kerületek példáján
9.209.40Hegedüs Ivett: A kocsányos tölgy (Quercus robur L.) és a szürke tölgy (Quercus pedunculiflora C. KOCH) levélfonáki szőrözöttségének összehasonlító vizsgálata
9.4010.00Király Éva, Borovics Attila: A fatermékek termékhelyettesítési hatásainak számszerűsítése
10.0010.20Lados Botond Boldizsár, Nagy László, Benke Attila, Molnár Csilla É., Köbölkuti Zoltán A., Borovics Attila, Cseke Klára: Csertölgy állományok változatossága hazánkban és a Balkánon – genetikai vizsgálatok az erdészeti klímaadaptáció szolgálatában
10.2010.40Somogyi Zoltán: Mit kezdjünk a klímaváltozással? Tudománytörténeti tanulságok
szünet
11.0011.05Bazsó Tamás, Nagy Péter, Zagyvainé Kiss Katalin, Gribovszki Zoltán, Brolly Gábor, Kalicz Péter: Geodéziai felmérések hidrológiai kutatási területen
11.0511.10Gribovszki Zoltán, Kamilla Orosz, András Herceg, Katalin Anita Zagyvai-Kiss, Klaudija Lebar, Katarina Zabret, Nejc Bezak, Péter Kalicz: Párosított parcella alapú hidrológiai mérések kialakítása a Soproni Botanikus kertben 
11.1011.15Herceg András, Kalicz Péter, Nejc Bezak, Klaudija Lebar, Katarina Zabret, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zoltán: Az éghajlatváltozás hatása egy bükkös erdő lombkorona-intercepciójára
11.1511.20Kalicz Péter, Abdelbagi Yanes Fadlalmwlla Adam, Gribovszki Zoltán: Initial Time Series Analysis of Precipitation and Temperature in White Nile State, Sudan 
11.2011.30Kérdések az elhangzott négy piko előadáshoz
11.3011.35Kökény Gergely Levente, Kalicz Péter, Szekrényes Tamás: A fák törzsátmérő változásának mérése újszerű módszerrel, a nedváramlással és a meteorológiai adatokkal összefüggésben
11.3511.40Muraközy Lili, Kiss Márton, Kalicz Péter, Gribovszki Zoltán: A soproni botanikus kerti állomás adatainak hidrometeorológiai célú elemzése
11.4011.45Németh Tamás Márton, Molnár Tamás, Szabó András, Bolla Bence: Különböző lombos fafajaink aszályreakciójának értékelése
11.4511.50Szász Dániel, Horváth Adrienn, Balász Pál, Végh Péter, Bidló András, Piotr Hulisz: Magyar és lengyel ártéri erdők klímaváltozásra való reakciójának összehasonlítása
11.5012.00Kérdések az elhangzott négy piko előadáshoz
Környezet- és természetvédelem
Szekcióelnök: Bartha Dénes Soproni Egyetem, B épület, földszint, 2. tanterem (Növénytan előadó)
9.009.20Bartha Dénes: Reiteráció a közönséges bükknél (Fagus sylvatica L.)
9.209.40Dominkó Emese, Kovács Zoltán, Rétfalvi Tamás: A GreenBee Projekt referencia területeiről származó pollenek vizsgálati eredményei
9.4010.00Gergál-Gombási Mónika, Hernádi Hilda Ágnes, Heil Bálint: A talajtulajdonságok változásának vizsgálata biológiai rekultiváció hatására az iharkúti bányarekultiváció területén
10.0010.20Horváth Ferenc, Bakó Gábor, Bidló András, Bíró Attila, Csicsek Gábor, Kovács Gábor, Mányoki Gergely, Molnár Csaba, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Vig Tamás, Bölöni János: A Kékes Erdőrezervátum őserdő-maradványának faállománya
10.2010.40Korda Márton, Parczen Balázs, Bartha Dénes: A Körös menti fehér nyár főfafajú, idős puhafás ligeterdők természetvédelmi erdőkezelése a Körös–Maros Nemzeti Parkban
szünet
11.0011.20Marsi Irén: A vegetációváltozás természetvédelmi szempontú vizsgálata a szolnoki Tiszaligetben
11.2011.40Parczen Balázs, Bartha Dénes, Korda Márton: Magas természeti értékű erdők fenntartása a Körös Maros Nemzeti Parkban
11.4012.00Polgár András, Szakálosné Mátyás Katalin, Horváth Attila László, Kovács Zoltán, Vityi Andrea, Vágvölgyi Andrea, Kocsis Zoltán, Király Éva Ilona, Bidló András, Börcsök Zoltán, Borovics Attila, Elekné Fodor Veronika, Németh Gábor: Tűzifával való égetés karbonlábnyoma – erdőtől a hasznos hőig
12.0012.20Rétfalvi Tamás, Lakatos Ferenc, Kovács Zoltán: A méhcsaládokra alapozott biomonitoring vizsgálatok (Greenbee-projekt) főbb eredményei az elmúlt öt évben
12.2012.40Zsiga András, Korda Márton, Zagyvai Gergely: Bokorerdők spontán regenerálódása feketefenyvesek helyén a Keszthelyi-hegységben
12.4012.45Janzsó Milán Gábor, Vágvölgyi Andrea: Szelektív hulladékgyűjtés támogatása mobilapplikáció segítségével
12.4512.50Marsi Irén: A vegetációváltozás természetvédelmi szempontú vizsgálata a szolnoki Tiszaligetben
12.5013.00Kérdések az elhangzott két piko előadáshoz
Oktatás, ökoturizmus & Vadgazdálkodás
Szekcióelnökök: Lomniczi Gergely & László Richárd Soproni Egyetem, B épület, 2. emelet, 7. tanterem
Oktatás, ökoturizmus
Szekcióelnök: Lomniczi Gergely
9.009.20Czibula György: Az I. Bakonyi Látogatószámlálás eredményei: erdei túrázási szokások és turista áramlási minták a Bakonyban
9.209.40Csákiné Dobos Laura, Kollarics Tímea: Élő és élettelen természeti értékek iránti attitűd mérése egy múzeumi, illetve egy terepi foglalkozáshoz kapcsolódóan
9.4010.00Kéri Katalin: Erdők, fafajták és fafelhasználás a Firenzei kódex lapjain
10.0010.20László Richárd: A középfokú duális képzés első tapasztalatai az erdészeti ágazatban
10.2010.40Lomniczi Gergely, Merena Rudolf: Erdőmánia Magazin: az erdő alapú gazdaság kommunikációs lehetőségei
szünet
11.0011.20Náhlik András, Bazsóné Bertalan Laura, Polgár András: Felsőoktatási intézmények fenntarthatósági tevékenysége, avagy fókuszban a jó gyakorlatok
11.2011.40Ormos Balázs: Erdészeti erdei iskolák erdőmérnöki szemlélettel
Vadgazdálkodás
Szekcióelnök: László Richárd
11.4012.00Nagy Eszter, Zám Izabella, Tari Tamás: Vadfajok lakott-területi előfordulásának vizsgálata Sopronban
12.0012.05Ágoston Hunor, László Richárd: Varjúfélék által hordozott jelentősebb patogének
12.0512.10Ágoston Hunor, László Richárd: A dolmányos varjú táplálkozásbiológiája
12.1012.15Kapocsi Gergely, Horváth Sándor, László Richárd: A vadállomány nagyságának és összetételének hatása a vadászati jog haszonbérleti díjára
12.1512.20Kovács Márk Ferenc, Tari Tamás: Élőhely-fragmentációs hatások megítélése Magyarországon szakirodalmi adatok alapján
12.2012.25Sárközy Áron, Jánoska Ferenc, Sándor Gyula, Bende Attila: Az örvös galamb (Columba palumbus L.) terítékadatainak elemzése Magyarországon
12.2512.30Tari Tamás, Nagy Eszter: Hallgatói projektmunka felhasználásának lehetőségei a kutatásban – Ember-vad konfliktusok vizsgálata lakott-területen
12.3012.40Kérdések az elhangzott hat piko előadáshoz
Ökológia
Szekcióelnök: Illés Gábor Soproni Egyetem, Ligneum
9.009.20Cseke Klára, Lados Botond Botond, Molnár Csilla Éva, Farkas Máté, Nagy-Khell Melinda, Nagy László, Köbölkuti Zoltán Attila, Borovics Attila, Benke Attila: Hazai magyar tölgy (Quercus frainetto Ten.) előfordulások populációgenetikai vizsgálata – Első eredmények
9.209.40Dobó Márton, Cseke Klára, Lakatos Ferenc, Lados Botond: A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) három állományának összehasonlító genetikai vizsgálata a Pilisi Parkerdő Zrt. területén
9.4010.00Eötvös Csaba Béla: A lombkorona kutatások fontossága és magyarországi helyzetük
10.0010.20Horváth Bálint, Scherer Zoltán, Kőrösi Ádám, Bolla Bence, Molnár Tamás, Szentirmai István: A sápadt szemeslepke (Lopinga achine (Scopoli, 1763)) őrségi populációinak ökológiai jellemzői és élőhelyfejlesztési irányvonalai
10.2010.40Illés Gábor, Fonyó Tamás, Bereczki Katalin: Új, erdészeti célú termőhelyi adatbázisok fejlesztése az ErdőLab projekt keretében
szünet
11.0011.20Komlós Mariann, Botta-Dukát Zoltán, Bölöni János, Aszalós Réka, Veres Katalin, Winkler Dániel, Ónodi Gábor: Erdőszerkezeti jellemzők fontossága költő madárközösségek összetételében hazai középhegységi vegyes tölgyesekben
11.2011.40Madarász Enikő, Ambrus András, Lakatos Ferenc: A lápi tarkalepke hansági állományának vizsgálata
11.4012.00Tinya Flóra, Csépányi Péter, Horváth Csenge Veronika, Kovács Bence, Németh Csaba, Ódor Péter: A gyepszint erdei jellegének megőrzése finom léptékű fahasználatokkal
12.0012.20Tóth Fasordoki Zsolt: Mihez kezdj a hódoddal?
12.2012.25Bereczki Katalin, Benke Attila, Tóth Endre Gy., Megyes Melinda, Korponai Kristóf, Szili-Kovács Tibor, Illés Gábor, Márialigeti Károly: A fakitermelés hatása egy erdőtalaj talajbaktérium-közösségének szerkezetére és aktivitására
12.2512.30Ódor Péter, Kovács Bence, Tinya Flóra, Németh Csaba, Horváth Csenge Veronika, Aszalós Réka: A lékek kevésbe vannak kitéve a bolygatásjelző és az inváziós fajoknak, mint a vágásterületek: az aljnövényzet regenerációja különböző erdészeti beavatkozások után
12.3012.40Kérdések az elhangzott két piko előadáshoz

A konferenciával kapcsolatban két elektronikus kiadványt jelentetünk meg. A konferencia előtt egy absztrakt kötetet, amiben az előadások rövid összefoglalója lesz. Ezt követően az előadások szerzői lehetőséget kapnak munkájuk részletes megjelenítésére.

forrás: Soproni Egyetem

Előző cikk

Erdei Vándortábor 2024

Következő cikk

Vasi településfásításokStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések