FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Nyilatkozat az erdők fenntarthatóságáról

Nyolc nemzetközi erdőtulajdonosi, erdőgazdálkodói szakmai szervezet (CEPF, Copa-Cogeca, ELO, EUSTAFOR, FECOF, Pro Silva, UEF, USSE) a Forest Europe High-Level Talks esemény kapcsán közös nyilatkozatot tett közzé a fenntartható erdőgazdálkodást érdekében.

Nyilatkozat |

Fenntartható erdőgazdálkodás: Az erdei biológiai sokféleségben rejlő lehetőségek szabadon tartása

1. Fenntartható erdőgazdálkodás: megbízható, rugalmas és dinamikus koncepció

A helsinki állásfoglalás szerint a fenntartható erdőgazdálkodás a következő: “az erdők és erdőterületek olyan módon és olyan ütemben történő kezelése és használata, amely megőrzi biológiai sokféleségüket, termelékenységüket, regenerációs képességüket, életképességüket, valamint a most és a jövőben a vonatkozó ökológiai, gazdasági és társadalmi funkciók betöltésére vonatkozó lehetőségeiket helyi, nemzeti és globális szinten, és amely nem okoz kárt más ökoszisztémákban”.

Ahogy a történelem kibontakozott és megváltoztatta az európai kontinenst, úgy változott a sajátos erdőgazdálkodási gyakorlat is. Az európaiak évszázadokon keresztül alakították erdeiket, miközben az erdőkkel és a fával, illetve azokból éltek. Míg az európai erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók a fenntartható erdőgazdálkodás elvei alapján alakították ki sajátos erdőgazdálkodási gyakorlatukat, arra törekedve, hogy kiegyensúlyozottan és a helyi viszonyokhoz igazodva, a helyi, ökológiai és területi sajátosságok figyelembevételével fenntartható módon biztosítsanak minden releváns ökológiai, gazdasági és társadalmi funkciót.

Az erdők biológiai sokféleségén túl az erdők és azok kezelése számos szolgáltatást nyújtanak. Ezek a szolgáltatások az építőiparban, a bioenergiában és a különböző csúcstechnológiai alkalmazásokban használt faalapú anyagoktól kezdve a hegyvidéki területeken betöltött védelmi funkciókig terjednek, beleértve a települések közelében az éghajlatot hűsítő hatásokat is.

A fenntartható erdőgazdálkodás páneurópai meghatározásának támogatása nem jelenti azt, hogy statikus maradunk, és figyelmen kívül hagyjuk a jelenlegi és jövőbeli kihívásokat. Éppen ellenkezőleg, azt jelenti, hogy az európai erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók, ahogyan mindig is tették, továbbra is alkalmazkodni, tanulni és újítani fognak, miközben a változó éghajlaton a természettel dolgoznak. Az európai erdők ellenálló képességének fokozására és a társadalmi elvárásoknak való megfelelésre irányuló munkának tehát a fenntartható erdőgazdálkodás dinamikus keretei között kell zajlania.

2. Az erdők biológiai sokféleségében rejlő potenciál felszabadításának jelenlegi útjai

Az európai erdők madarak, emlősök, rovarok és növényfajok ezreinek adnak otthont. Az európai erdők azonban a változó éghajlati viszonyok, valamint a kártevők és betegségek növekvő mértékű terjedése miatt ökológiai és területi jellemzőik gyors, példátlan mértékű változásával szembesülnek. Az ellenálló erdei ökoszisztémák valamennyi alapvető összetevője, beleértve az erdők biológiai sokféleségét is, egyre nagyobb stressznek van kitéve.

Ennek ellenére az erdei ökoszisztémák biológiai szempontból jelenleg még mindig a legváltozatosabb szárazföldi ökoszisztémák közé tartoznak Európában. A Forest Europe legutóbbi jelentése pozitív tendenciákat mutat az európai erdőkre vonatkozó legtöbb biológiai sokféleséggel kapcsolatos mutató tekintetében, és az élőhelyvédelmi irányelv szerinti jelentés szerint az I. melléklet szerinti erdei élőhelyek, azaz a fokozottan védendő élőhelyek fele jó állapotban van. Ez az európai erdőket nap mint nap gondozó erdészek, férfiak és nők generációi által végzett hosszú távú aktív erdőgazdálkodás eredménye.

Az erdőgazdálkodás természeténél fogva hosszú távú törekvés, de az éghajlatváltozás következtében a gazdálkodási döntések meghozatala nem könnyű vagy egyszerű, akár a vízhiány, akár a víz túltengése, akár a tűzesetekhez vagy aszályhoz vezető hőhullámok vagy heves viharok miatt. Azzal kapcsolatos döntések, hogy hogyan lehet az erdőket ellenállóbbá tenni a jövőbeni változékony éghajlati viszonyokkal szemben, azt jelenti, hogy az előttünk álló út tele van bizonytalansággal.

Ezért a jövőbeli klímaváltozási előrejelzéseket és az erdőket negatívan érintő, egyre gyakoribbá váló biotikus és abiotikus eseményeket figyelembe véve az egyre korlátozóbb intézkedések, mint például a nagyszabású szigorú védelem, nagy kockázatú megoldásokat jelentenek. Éppen ellenkezőleg, az erdőtulajdonosoknak és -gazdálkodóknak a helyileg megfelelő körülményekre van szükségük ahhoz, hogy az erdők ellenállóbbá váljanak.

3. Az erdők és az erdei biodiverzitás fenntarthatóságának javítását lehetővé tevő feltételek

Az erdőgazdálkodás természeténél fogva hosszú távú; az éghajlatváltozás miatt mindig bizonytalan lesz, hogy mi a legjobb gazdálkodási döntés. A természetvédelem dinamikus megközelítése a fenntartható erdőgazdálkodás részeként kulcsfontosságú a biológiai sokféleség sikeres megőrzéséhez, többek között az erdők egészségének és ellenálló képességének fokozásán keresztül. A megközelítésnek jól meghatározott természetvédelmi célkitűzésekre kell összpontosítania, amelyek a helyszínen tudományosan ellenőrzött adatokon alapulnak.

Minden páneurópai, uniós és nemzeti erdészeti politikának elő kell mozdítania a természetvédelem dinamikus megközelítését a fenntartható erdőgazdálkodás részeként. Ehhez a következőkre van szükség:

  • hatékony technikai, tudományos és szakpolitikai együttműködés, amely a már kijelölt területeken a meglévő szakpolitikák jobb végrehajtásához vezet;
  • az önkéntes megközelítések előmozdítása a biológiai sokféleség fokozott megőrzésének elősegítése érdekében;
  • az éghajlatváltozás európai erdőkre és biológiai sokféleségükre gyakorolt hatásainak mértékére és kiterjedésére vonatkozó ismeretek bővítése, valamint az erdők e változások kezelésére, megelőzésére és az azokhoz való jobb alkalmazkodásra irányuló oktatás;
  • hatékony pénzügyi eszközök, amelyeket a gazdaságilag életképes erdőgazdálkodás maga vagy külső források biztosítanak.

Az erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók aktív részvétele elengedhetetlen ahhoz, hogy az erdők biológiai sokfélesége virágozhasson.

Európa bízhat abban, hogy figyelemre méltó erdészeti ágazata a megoldás részévé válik az erdők biológiai sokféleségének fenntartásában, fenntartásában és növelésében. Az európai erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók mindig is erősen elkötelezettek voltak és vannak az európai erdők aktív és fenntartható kezelése mellett, hogy a biológiai sokféleségnek életképes otthont biztosítsanak a jelenlegi és a jövő nemzedékek számára.

Aláírók:

CEPF – Európai Erdőtulajdonosok Szövetsége

Copa-Cogeca – Európai Mezőgazdasági Termelők és Agrárszövetkezetek Szövetsége

ELO – Európai Földtulajdonosok Szervezete

EUSTAFOR – Európai Állami Erdőgazdálkodók Szövetsége

FECOF – Erdőtulajdonosi Közösségek Európai Szövetsége

Pro Silva – Erdészek Európai Szövetsége a PRO SILVA gazdálkodásért

UEF – Európai Erdészek Uniója

USSE – Dél-európai Erdészek Uniója

szerk/ford: Tóth János, forrás: CEPF 08-30

Előző cikk

Bútorgyártók figyelem!

Következő cikk

Forest Europe HLPDStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések