FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Építőipari ÁKSZ visszavonása

A Hivatalos Értesítő 2023. évi 56. lapszámában (X. 31.) megjelent a gazdaságfejlesztési miniszter határozata (Iktatószám: MF/115/5/2023) az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés kiterjesztésének visszavonásáról.

A gazdaságfejlesztési miniszter határozata
az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés kiterjesztésének visszavonásáról
Iktatószám: MF/115/5/2023

HATÁROZAT

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Ipartestületek Országos Szövetsége, valamint az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége és az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége által megkötött, majd a szociális és munkaügyi miniszter által 22042-4/2009-SZMM számú, 2009. december 18. napján kelt határozatával kiterjesztett Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés kiterjesztését 2023. november 29. napjával visszavonom.

A határozattal szemben a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető az érintett érdekképviselet, vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet hiányában az érintett munkáltató által, akinek jogos érdekét a határozat sérti, a Fővárosi Törvényszéknek címzett keresetlevél alapján 30 000 forint illeték megfizetése mellett.

A határozat véglegessé válását követően intézkedem a visszavonó határozatnak a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (a továbbiakban: ÉVOSZ) és az Ipartestületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: IPOSZ), valamint az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (a továbbiakban: ÉFÉDOSZSZ) és az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége 2009. december 2. napján együtt kötötték meg az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést (a továbbiakban: ÁKSZ).

A felek az ÁKSZ kiterjesztése iránti kérelmet nyújtottak be 2009. december 7. napján a szociális és munkaügyi miniszterhez. A kérelem alapján a miniszter a 22042-4/2009-SZMM számú, 2009. december 18. napján kelt határozatában rendelkezett az ÁKSZ-nek a határozatban megjelölt TEÁOR’08 szerinti szakágazatokra történő kiterjesztéséről.

A fenti dátumot követően a szerződő felek közül először az ÉVOSZ mondta fel az ÁKSZ-t a munkáltatói oldalról 2023. március 31. napján, majd pedig az ÉFÉDOSZSZ részéről került sor az ÁKSZ felmondására a 2023. május 12. napján kelt nyilatkozattal. Az ÁKSZ felmondásról a felek levélben értesítették a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkaerőpiacért, Munkavédelemért és Foglalkoztatás-felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságát (a továbbiakban: Miniszter) is.

Az értesítés alapján a Miniszter megvizsgálta a felek nyilatkozatait, valamint az ÁKSZ tartalmát, mely alapján megállapította, hogy az ÁKSZ-ben a felek 6 hónapos felmondási időt kötöttek ki. A felmondás egyéb körülményeit is vizsgálva megállapítást nyert, hogy a szerződést kötő felek közül az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége már nem található meg a civil szervezetek nyilvántartásában, az érdekképviselet megszűnt.

Mindezek alapján az ÁKSZ megszűnésének időpontját az ÁKSZ-t utoljára felmondó fél nyilatkozatának a többi fél általi átvételének időpontja határozza meg. Az ÁKSZ-t a munkavállalói oldalon egyedül helyet foglaló ÉFÉDOSZSZ mondta fel későbbi időpontban. A felmondás igazolt átvételi időpontjai alapján az ÁKSZ hatálya 2023. november 29. napjával szűnik meg.

A fent leírtakra tekintettel az ÁKSZ kiterjesztésének a rendelkező részben megjelölt dátum szerinti visszavonásáról rendelkeztem.

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 17. § (4) bekezdés első fordulata alapján a miniszter a kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztési és a kiterjesztés visszavonására irányuló eljárásban hatóságként jár el.

A kiterjesztés visszavonásáról az ÁPBtv. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról az ÁPBtv. 17. § (4) bekezdés második fordulata, valamint az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (4) bekezdésében, valamint 114. §-ában foglaltak, illetve
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendelkeztem.

A fizetendő illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendelkeztem.
A határozat közzétételéről az ÁPBtv. 18. § (3) bekezdésében foglaltak alapján rendelkeztem.

Budapest, 2023. szeptember 25.

Nagy Márton István s. k.,
gazdaságfejlesztési miniszter

forrás: Hivatalos Értesítő

Előző cikk

Az erdészeti kérdéseket nem szabad "a hátsó ajtón keresztül" megközelíteni

Következő cikk

KAP lebonyolítási rendeleteStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések