FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Állami erdők faanyagának eladása

Litvánia Különleges Nyomozó Szolgálata (STT) korrupcióellenes szempontból értékelte az állami erdőkben kitermelt faanyagok kereskedelmére vonatkozó eljárás módosítási tervezetét, amely a faanyag árveréseken történő kereskedelmére vonatkozó eljárás módosítását irányozza elő.

Az értékelés megállapította, hogy nem biztosított, hogy az állami erdőkben nőtt és kitermelt faanyag a legmagasabb áron kerüljön értékesítésre, és hogy a jogi szabályozás ellentétes lehet az árverés lényegével.

Az STT kritikusan értékelte a tervezet azon rendelkezéseit, amelyek a legmagasabb benyújtott ajánlatok alapján kiválasztott nyerteseit kizárnák az általuk ajánlott ár megfizetésének kötelezettsége alól – az előzetes ügyleti árat nem a vevő által ajánlott ár, hanem az erdőgazdaság által meghatározott induló eladási ár alapján határoznák meg, 20 %-os csökkentéssel.

Ez a jogi szabályozás nem biztosítaná, hogy az állami vagyon, azaz a feldolgozatlan faanyag értékesítése az állam érdekeinek megfelelő áron történjen. A javasolt értékesítési modell ellentétes az árverés lényegével is, és nincs összhangban a Litván Köztársaság erdőtörvényében (erdőtörvény) és a Litván Köztársaság állami és önkormányzati vagyonának kezeléséről, felhasználásáról és elidegenítéséről szóló törvényben (vagyontörvény) meghatározott célkitűzésekkel és elvekkel.

Továbbá, az STT szerint a projekt “programozhatja” a faanyag eladási árának folyamatos automatikus csökkentését, amennyiben az eladási árat korábbi árveréseken csökkentették, és a következő árveréseken az árat a korábbi árverések eredményei alapján állapítják meg. Ez a rendelkezés hosszú távon veszteségeket okozhat az államnak.

Az erdészeti és a tulajdonról szóló törvények által követett célok és elvek biztosítása érdekében az STT azt javasolja, hogy az állami erdőkben termelt faanyag értékesítési eljárását szabályozó jogszabály olyan mechanizmust hozzon létre, amely biztosítja, hogy a faanyagot az állam számára a legkedvezőbb (potenciálisan a legmagasabb) áron értékesítsék. Az STT úgy véli, hogy az árverésen értékesített faanyag induló árának szintje hatással lehet a végső eladási árra (magasabb induló ár = magasabb eladási ár), ezért javasolja azon rendelkezések eltörlését, amelyek lehetővé teszik az árverés résztvevői számára, hogy a meghatározott induló árnál alacsonyabb árat ajánljanak.

Az STT benyújtotta a korrupcióellenes értékelés következtetéseit a Litván Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának. A minisztériumnak 2 hónap áll rendelkezésére, hogy nyilvánosságra hozza, hogyan vették vagy veszik figyelembe az STT által tett észrevételeket és javaslatokat.

A korrupcióellenes értékelés itt tekinthető meg.

Előző cikk

Fatermékek széntárolása

Következő cikk

Lombosfa hasznosítás-kutatásaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések