FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

EU-konzultáció – LULUCF értékelés

Ez az első értékelés, amely a LULUCF-rendeletről készül annak 2018-as hatálybalépése óta. A Bizottság célja az, hogy megvizsgálja, vajon a szabályok a rendeltetésüknek megfelelően működnek-e. Ezzel kapcsolatban 2024. július 11-ig nyilvános (online) konzultáció zajlik.

A kezdeményezés adatai

Ez az első értékelés, amely a LULUCF-rendeletről készül annak 2018-as hatálybalépése óta.

A Bizottság célja az, hogy megvizsgálja, vajon a szabályok a rendeltetésüknek megfelelően működnek-e. A vizsgálat eredményeiből levonható tanulságok megalapozzák majd a további döntéshozatalt, és hozzá fognak járulni a jövőbeli szakpolitikák kialakítása során javítandó területek azonosításához.

Politikai környezet
Az európai klímarendelet arra kötelezi az Európai Uniót, hogy 2030-ig gazdaságának egészében az 1990-es szinthez képest legalább nettó 55%-os csökkenést érjen el az üvegházhatásúgáz-kibocsátásban, valamint hogy 2050-ig megvalósítsa a klímasemlegességet. A 2030-ra vonatkozó ambiciózusabb éghajlat-politikai célkitűzés megvalósulása, valamint a klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig történő elérése érdekében – amint azt a 2040-re kitűzött éghajlat-politikai célról szóló közlemény is kiemeli –
több üvegházhatású gázt kell eltávolítani a légkörből és többet kell tárolni.

A földhasználatról, a földhasználat-változtatásról és az erdőgazdálkodásról szóló rendelet (röviden a rendelet) a talajokhoz, növényekhez és egyéb biomasszához kapcsolódó kibocsátásokra és elnyelésekre vonatkozik. A földhasználati ágazat kulcsszerepet játszik az EU klímasemlegességi célkitűzésének elérésében, valamint a fenntartható biogazdaság kiépítésében. Ez nemcsak hosszú távú éghajlati előnyökkel járhat, hanem sok más, például bioalapú anyagokkal, élelmiszerrel és ökoszisztéma-szolgáltatásokkal is szolgálhat a társadalom számára.

Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag részeként a 2030-ig tartó időszakra vonatkozóan a rendeletet 2023-ban felülvizsgálták. A felülvizsgált rendelet a nettó szén-dioxid-elnyelés tekintetében olyan külön célértéket vezetett be, amely szerint azt 2030-ig a 2016–2018-as időszak éves átlagához képest további 42 millió tonna CO2 egyenértékkel (Mt Co₂-eq) kell növelni. Ennek a célértéknek az elérése uniós szinten várhatóan –310 Mt szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő teljes nettó elnyelést eredményez. Ezt az uniós célértéket a LULUCF-ágazatra vonatkozó 2030-as nemzeti célértékek révén kell elérni, amelyek a tagállamoknak az EU összes gazdálkodás alatt álló földterületéből való részesedése alapján vannak meghatározva. Amint azt a LULUCF-kézikönyv kifejti, a 2030-ra vonatkozó nemzeti célértékek megkövetelik, hogy minden tagállam éghajlat-politikai szempontból ambíciózusabbá tegye földhasználati szakpolitikáját.

Amint azt a rendeletről szóló, a közelmúltban készült bizottsági jelentés is megállapítja, az elmúlt évtizedben az EU szénelnyelése csökkent. A tagállamok által 2023-ban jelentett adatok szerint az EU jelenleg nem halad jó úton a 2030-ra kitűzött nettó elnyelési cél elérése felé; körülbelül 50 Mt szén-dioxid-egyenértékkel elmarad a 2030-ra vonatkozó uniós célértéktől. A rendelet 2018-ban történt elfogadása óta számos uniós szakpolitikai és szabályozási fejlemény történt. A végrehajtásból eltelt közel hat év után ez a kezdeményezés a rendelet 17. cikke (1) és (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálati záradékokkal összhangban azt fogja értékelni, hogy a rendelet továbbra is célravezető-e. Ez az értékelés továbbá megvizsgálja az egyszerűsítésnek és a szabályozási költségek megtakarításának lehetőségeit is, és alapul szolgál majd a rendelet felülvizsgálatáról való jövőbeli döntéshez.

Fórumtéma: Éghajlat-politika

A jogi aktus típusa: Értékelés

Véleménynyilvánítási időszak: 2024. június 13. – 2024. július 11. (brüsszeli idő szerint éjfél)

A Bizottság kíváncsi az Ön véleményére

Ezt a tervezetet 4 hétig lehet véleményezni. A Bizottság a kezdeményezés véglegesítésekor figyelembe veszi a beérkezett véleményeket. A beérkezett visszajelzéseket közzétesszük ezen a webhelyen, ezért azoknak meg kell felelniük a véleménynyilvánításra vonatkozó szabályoknak.
Ha véleményt szeretne nyilvánítani, regisztráljon vagy jelentkezzen be meglévő közösségimédia-fiókjával.

forrás: EU Have Your Say

Előző cikk

Legyél te is KEREKERDŐ nagykövet!

Következő cikk

Fa csomagolóanyagok kockázataiStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések