FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

A 2022. június 13-án hatályba lépett, az OTSZ további módosításait tartalmazó 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet fő célkitűzése, hogy a tűzvédelmi követelményrendszer is támogassa az építőipari műszaki fejlődés eredményeit, teret adva a korszerű és rugalmas tűzvédelmi tervezésnek, egyben megőrizve az életvédelmi, vagyonvédelmi célok elsőségét. A módosító jogszabály majdnem 40 oldal terjedelmű – 77. § és 8 darab melléklet, ezért az OTSZ átfogó módosításáról beszélhetünk.

Harminchét szakmai szervezetet is bevonásra került az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) módosításának előkészítési folyamatába, kikérve javaslataikat, amelyeket a BM OKF értékelt, és beépített a normaszöveg tervezetébe. A 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet külön hangsúlyt helyez a tételes műszaki megoldások jogszabályból való teljeskörű kivezetésére.

A tűzvédelmi kézikönyv az OTSZ fejezeteihez tartozó biztonsági szintet elérő TvMI előírásait tartalmazza jogszabályi helyekhez rendelve. A tűzvédelmi kézikönyv ezáltal biztosítja a tervezők részére a javasolt műszaki megoldások gyors és hatékony alkalmazását.

A jogszabály indokolásából kiderül, hogy az OTSZ módosításának célja, hogy az építőipari teljesítmény növelése, illetve az építkezések költségelemeinek csökkentése érdekében az OTSZ követelményrendszere igazodjon a hatálybalépése óta bekövetkezett műszaki fejlődés eredményeihez, a jogalkalmazási tapasztalatok feldolgozásának eredményeként integrálja a környező és hasonló építési hagyományokkal, épületállománnyal rendelkező országok tűzvédelmi szabályozásának jó gyakorlatait. Az OTSZ továbbra is teret ad a korszerű és rugalmas tűzvédelmi tervezésnek, egyben megőrizve az életvédelmi célok elsőségét. A módosítás tartalmazza a közép-európai országok tűzvédelmi szabályozásának vizsgálatát és hazánkban is alkalmazható jó megoldások egyszerűsítések átvételét, a tételes műszaki megoldások jogszabályból való további kivezetését, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján a tűzvédelmi követelmények további enyhítését. A kivezetett műszaki megoldások átdolgozásra kerültek az új szabályozási modellnek megfelelően, az OTSZ módosításával összefüggésben mind a tizennégy műszaki irányelv (TvMI) felülvizsgálatra, és – szükség szerinti – átdolgozásra került.

A 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet különös hangsúlyt helyez az utóbbi évek logisztikai fejlesztéseivel kapcsolatosan alkalmazott létesítmények, elsősorban az ipari tárolás műszaki megoldásainak rugalmas engedélyezési lehetőségeinek biztosítására, illetve a műemléki környezethez igazodó berendezésekkel kapcsolatos eltérésekre.

A módosítás érdekessége, hogy az építtető, beruházó a 2022. június 13-án folyamatban lévő ügyekben választhat a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel megállapított rendelkezések és a korábbi előírások alkalmazása között [54/2014. (XII. 5.) BM rend.. 287. §].

forrás: ÉpítésiJog

Előző cikk

Tűzgyújtási tilalom

Következő cikk

Bölcs Fák - Wise TreesStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Tovább

Gyászhír – Németh Alajos [83]

Szomorúan tudatjuk, hogy férjem, apánk, nagyapánk, a Roth Gyula Erdészeti Technikum egykori diákja, aki az Erdészeti és Faipari…
Total
0
Share