FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

GINOP Plusz elszámolási enyhítés

A Magyar Közlöny idei 181. számában megjelent 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet könnyítést hozott a pályázati előleg elszámolásokban. 2022. november 8-tól hatályba lépett rendelet értelmében a korábbi 60% helyett, már az előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési kérelem benyújtása is elegendő a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

2. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése szerinti felhívás alá tartozó kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha
a) nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési igénylést a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy
b) az időközi kifizetési igénylés vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

3. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

3. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 88. §-a szerinti felhívás alá tartozó kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha

a) nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy
b) az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.

forrás: MagyarKözlöny 11-07


Előző cikk

Faültetés - Mary Kay + Arbor Day

Következő cikk

Véderdő épül Debrecen körülStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Tovább

ÉKM lesz az ÉBM

Az Építési és Beruházási Minisztérium 2022. decemberétől Építési és Közlekedési Minisztérium elnevezéssel működik tovább. Lázár János építési és…
Total
0
Share