FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Új EU szabályok állami támogatásra mezőgazdaság, erdészet, halászat, akvakultúra terén

Az Európai Bizottság a mai napon (2022. december 14.) elfogadta a mezőgazdasági, erdészeti, halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozó, felülvizsgált állami támogatási szabályokat. A felülvizsgált szabályok összehangolják az állami támogatásokat az EU stratégiai prioritásaival, különösen a közös agrárpolitikával (KAP), a közös halászati politikával (KHP), valamint az európai zöld megállapodással

A Bizottság továbbá úgy határozott, hogy egy évvel meghosszabbítja az úgynevezett halászati de minimis rendelet érvényességét. 

A ma elfogadott csomag részét képező új állami támogatási szabályok a következők:

  • A felülvizsgált mezőgazdasági és halászati csoportmentességi rendelet – e rendeletek az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összeegyeztethetőnek nyilvánítják a támogatások egyes konkrét kategóriáit, és – bizonyos feltételek teljesülése esetén – mentesítik azokat a Bizottság felé történő előzetes bejelentésre és bizottsági jóváhagyásra vonatkozó követelmény alól. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára a gyors támogatásnyújtást, amennyiben teljesülnek az egységes piacon belüli verseny torzulását korlátozó feltételek. A mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben és a halászati csoportmentességi rendeletben meghatározott szabályok kiegészítik a mezőgazdasági, erdészeti és a halászati ágazatra alkalmazandó iránymutatásban meghatározott szabályokat. Ezek állapítják meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság azt értékeli, hogy a csoportmentesség alá nem tartozó, és ezért a Bizottságnak bejelentendő állami támogatási intézkedések összeegyeztethetők-e az egységes piaccal.
  • Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós új iránymutatás (a továbbiakban: mezőgazdasági iránymutatás), valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló új iránymutatás (a továbbiakban: halászati iránymutatás), amelyek tükrözik a Bizottság egyedi esetekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatait és a jelenlegi uniós stratégiai prioritásokat, különösen a közös agrárpolitika (KAP), az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA) és az európai zöld megállapodás, továbbá „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a biodiverzitási stratégia területén.

A felülvizsgált mezőgazdasági és a halászati csoportmentességi rendeletek, valamint a mezőgazdasági iránymutatás 2023. január 1-jétől alkalmazandó. A Bizottság által ma jóváhagyott halászati iránymutatás akkor lesz alkalmazandó, amikor az összes nyelvi változat rendelkezésre áll. Addig továbbra is a 2015. évi, 2018-ban módosított halászati iránymutatást kell alkalmazni.

A Bizottság arról is határozott, hogy 2023. december 31-ig meghosszabbítja a jelenleg 2022. december 31-ig hatályos halászati de minimis rendeletet (717/2014/EU rendelet). A konzultációs folyamat során az érdekelt felek és több tagállam által kezdeményezett meghosszabbítás lehetővé teszi a Bizottság számára a felülvizsgálat lezárását, beleértve az arról jelenleg folyó eszmecserét is, hogy nem lenne-e indokolt a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozását vagy forgalmazását kivenni a halászati de minimis rendelet hatálya alól és azokra inkább az általános de minimis rendeletet alkalmazni. Az általános rendelet ugyanis a halászati rendeletnél magasabb küszöbértékeket határoz meg. A mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazására már most is az általános de minimis rendelet vonatkozik. A de minimis rendeletek mentesítik a kis összegű támogatásokat az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályok hatálya alól, mivel a Bizottság megítélése szerint azok nincsenek hatással az egységes piacon folytatott versenyre és kereskedelemre. Következésképpen csekély összegű támogatás a Bizottság előzetes bejelentése és jóváhagyása nélkül nyújtható. A halászati de minimis rendelet végleges módosításának elfogadására 2023-ban fog sor kerülni.

A felülvizsgált szabályok

A mezőgazdasági és a pénzügyi csoportmentességi rendelet főbb módosításai közé tartozik a csoportmentesség hatálya alá tartozó intézkedések hatályának jelentős kiterjesztése, különösen a következők révén:

  • A csoportmentesség alá tartozó intézkedések új kategóriái, mint például a védett állatok által okozott károk megelőzésére vagy ellentételezésére nyújtott támogatás, a környezetgazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz nyújtott támogatás, az erdészeti és a mezőgazdasági ágazatban az együttműködéshez nyújtott támogatás vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzéséhez vagy helyreállításához nyújtott támogatás;
  • A csoportmentesség hatálya alá tartozó, testre szabott intézkedések a vidéki térségek helyi szintű fejlesztésének előmozdítására irányuló közösségv-ezérelt helyi fejlesztési projektek számára;
  • Új felső határérték az európai innovációs partnerség operatív csoportjának a mezőgazdasági ágazat és a vidéki területek innovációit célzó projektjeire vonatkozóan. Mostantól az 500 000 EUR alatti, illetve vállalkozásonként összesen legfeljebb 2 millió EUR értékű projektek csoportmentességben részesülnek.

A Bizottság tapasztalatai alapján kiigazított új szabályok értelmében a korábban bejelentés tárgyát képező esetek 50%-a ezentúl a csoportmentesség hatálya alá tartozik.

A felülvizsgált mezőgazdasági iránymutatások a következő főbb változtatásokat vezetik be:

  • Új, egyszerűsített eljárás a KAP keretében társfinanszírozott intézkedések állami támogatásának engedélyezésére;
  • Az állatbetegségekre és növénykárosítókra irányuló intézkedések hatályának kiterjesztése, hogy az új állatbetegségekre és egyes idegenhonos inváziós fajokra való tekintettel támogatást lehessen nyújtani;
  • Új ösztönzők a mezőgazdasági termelők számára, hogy elkötelezzék magukat a jogszabályban előírtaknál szigorúbb környezetvédelmi normák betartásával járó rendszerek mellett.

A felülvizsgált halászati iránymutatások a következő főbb változtatásokat vezetik be:

  • Az aquakultúra-ágazatban az állatbetegségekre irányuló intézkedések hatályának kiterjesztése, hogy az új állatbetegségekre és egyes idegenhonos inváziós fajokra való tekintettel támogatást lehessen nyújtani.
  • Új támogatási kategóriák bevezetése, mint például a flottákkal kapcsolatos intézkedésekhez és a halászati tevékenység szüneteltetéséhez nyújtott támogatás (az ETHAA-val összhangban), valamint az Unió legkülső régióiban a halászhajók biztonságához hozzájáruló eszközökbe történő beruházásokhoz nyújtott támogatás. Egyúttal meg kell jegyezni, hogy a Bizottság a kapacitásbővítési intézkedéseket nagy valószínűség szerint nem hagyja jóvá.

A felülvizsgálati folyamat háttere

2021 májusában a Bizottság szolgálati munkadokumentumot tett közzé, amelyben ismertette a mezőgazdasági és erdészeti ágazatra, valamint a vidéki térségekre vonatkozó állami támogatási szabályok értékelésének eredményeit. Az értékelés megállapította, hogy a szabályok megfelelnek a célnak, ugyanakkor szükség van bizonyos célzott kiigazításokra ahhoz, hogy összhangba kerüljenek a jelenlegi uniós prioritásokkal, különösen a jövőbeli közös agrárpolitikával és az európai zöld megállapodással. A Bizottság ezért hatásvizsgálatot indított, hogy további bizonyítékokat gyűjtsön a javításra szoruló területekről, többek között egy 2022 januárjában indított  nyilvános konzultáció és a tagállami hatóságokkal folytatott célzott konzultációk révén. A hatásvizsgálat eredményei, amelyeket a Bizottság szintén ma tette közzé, itt érhetők el.

A halászati és akvakultúra-ágazat esetében a Bizottság 2019-ben kezdte meg a felülvizsgálatot egy kombinált értékelési ütemterv közzétételével. Az ágazatra vonatkozó jelenlegi állami támogatási keret értékelése a hatásvizsgálattal párhuzamosan zajlott. A felülvizsgálati folyamat részeként a Bizottság 2022 januárjában nyilvános konzultációt is indított, valamint megbeszéléseket folytatott az érdekelt felekkel és a nemzeti versenyhatóságokkal. Az értékelés ennek az ágazatnak az esetében is rámutatott arra, hogy bár a szabályok nagyjából megfelelnek a célnak, néhány célzott kiigazításra szükség van ahhoz, hogy azok összhangba kerüljenek a közös halászati politika új szabályaival, különösen az új ETHAA-rendelettel. Az értékelésról szóló szolgálati munkadokumentum és a hatásvizsgálat, amelyeket a Bizottság szintén ma tette közzé, itt érhetők el.

A Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket a mezőgazdasági, erdészeti, halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozóan javasolt felülvizsgált állami támogatási szabályokkal kapcsolatban, majd 2022 márciusában és szeptemberében tartott megbeszéléseken megvitatta azokat a tagállamokkal.

További információk

Az érdekelt felek által az értékelés és a hatásvizsgálat keretében benyújtott összes hozzászólás, valamint a különböző konzultációs tevékenységek összefoglalói és az értékelésről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság mezőgazdasági és halászati ágazattal foglalkozó weboldalain.

Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök: “Az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultáció eredményeképpen ma elfogadhatjuk a mezőgazdasági, erdészeti, halászati és akvakultúra-ágazatnak nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, amelyeknek köszönhetően könnyebbé és gyorsabbá válik a tagállamok számára, hogy finanszírozást nyújtsanak az uniós gazdaság szempontjából kulcsfontosságú ágazatoknak, anélkül, hogy a verseny indokolatlanul torzulna az egységes piacon.”

Forrás: Az ügy sajtóközleménye, 2022. 12. 14.

Kiegészítés:

Az EU Versenypolitikával foglalkozó honlapoldalán a agrárpolitika témában a State aid (állami támogatás) altémához kell legörgetni. (Ez az oldal csak angol nyelvű.) Ott megtalálhatóak az agrár témákra 2022. december 31-ig, majd alatta a 2023. január 1-től érvényes játékszabályok kapcsolói.

Az első: rövidítése angolból ABER. egyetlen zip tölthető le, amelyen belül található meg az EU minden nemzeti nyelvének nyelvi változata. Nyelvenként 2 pdf állomány, a rendelet és annak melléklete. A rendelet címe: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a
mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
(108 oldal a rendelet, 14 oldal a melléklet.)

A második: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE: Iránymutatások a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról (A letöltött zip-ben kell a 118 oldal terjedelmű magyar pdf változatot megkeresni.) Tartalmazza a rendelkezéseket, a támogatási kategóriákat és az eljárási kérdéseket.

A harmadik az agrár de minimis rendelet.

A negyedik a fenti sajtóközlemény, amit ötödikként a hatástanulmány és a vezetői összefoglaló követ. Ezek is elérhetőek magyarul is.

Fatájolta: Mőcsényi Miklós

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

DURAForm zsalupanel nyírfából

Következő cikk

PEFC - konfliktusfa továbbra sem használhatóStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések