FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Zöld Nemzeti Bajnokok pályázat

Megjelent a „Zöld Nemzeti Bajnokok – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása” című (GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú) felhívás.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Zöld Nemzeti Bajnokok – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása” című (GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint.

A felhívás keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. november 22-től 2022. december 6-ig lehetséges.

Támogatható tevékenységek:

  • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési
  • Folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
  • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
  • Kísérleti-fejlesztés
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
  • Információs technológia-fejlesztés

Igényelhető támogatás minimum-maximum összege: 20 000 000 Ft – 1 500 000 000 Ft

A programban várhatóan 100-150 vállalkozás nyerhet támogatást. Az előminősítésre október 22-ig jelentkezhetnek a cégek, a tanúsítványt megszerző vállalkozások pedig novemberben nyújthatják be pályázataikat. A sikeresen pályázó vállalkozások feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el a fejlesztéseikhez. Vállalniuk kell, hogy a magyar gazdaság átlagánál kétszer gyorsabb növekedést érnek el, amennyiben ez nem teljesül, a támogatás arányos részét vissza kell fizetniük.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások:

I. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely tanúsítvány igazolja, hogy a támogatást igénylő vállalkozás – a 7. számú mellékletben részletezett – energiahatékonysági beruházásokat kiszolgáló, másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó vagy előállító, egyszer használatos műanyag termékeket kiváltó, a víz felhasználás hatékonyság növelését szolgáló, vagy elektromobilitási beruházásokat ipari oldalról kiszolgálni képes gyártó vállalkozásnak minősül,
II. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
III. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt,
IV. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt,
V. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
VI. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet, hogy „a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló Kormányrendelet értelmében a támogatási kérelem beküldése során a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással kell hitelesíteni. Ha Ön nem rendelkezik hiteles elektronikus aláírással, akkor a támogatási kérelem benyújtása során az AVDH szolgáltatás igénybevételéhez szüksége lesz elektronikus azonosítóra (pl. ügyfélkapus azonosítóra). Ha nincs még ügyfélkapus azonosítója, kérjük, kezdeményezze az azonosító létrehozását. Az azonosító létrehozásáról bővebben itt tájékozódhat: https://ugyfelkapu.gov.hu/sugo/s-regisztracio/s-szemelyes-regisztracio.

Az Európai Unió 2019 év végén elfogadta az Európai Zöld Megállapodást, amely az EU új növekedési
stratégiájaként került előterjesztésre a következő európai szemeszterben. A Megállapodás arra irányul,
hogy az EU gazdaságai klímasemlegessé, erőforrás-hatékonnyá és versenyképesebbé váljanak, ahol az
üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nullára csökken; és a gazdaság növekedése
nem erőforrásfüggő. Az ambíció eredményeként, Magyarország az üvegházhatású gázkibocsátást az
1990-es érték 40 százalékára kívánja csökkenteni 2030-ra, ami 4,7 millió tonna széndioxidkibocsátáscsökkentés elérését feltételezi a következő évtizedben. A cél elérése érdekében, előnyben kell részesíteni
a tiszta technológiákat, az ipari ökológia felé vezető megoldásokat, ezért is fontos a környezettechnológiai vállalkozások támogatási lehetőségeinek bővítése.
A klímasemleges és körforgásos fejlesztések megvalósítását számos támogatási és finanszírozási eszköz
segíti, ugyanakkor a környezeti beruházások megvalósításához szükséges termékek, megoldások kínálati
oldala – az ilyen technológiákat előállító vállalkozások- sok esetben korszerűtlen technológiai színvonalon
vagy elégtelen kapacitással működnek. Ezen cégek fejlesztése elengedhetetlen nem csak a fenntartható
beruházások megvalósulása szempontjából, hanem a hazai és tágabban vett európai feldolgozóipar
fejlődése szempontjából is. A zöld gazdaságban és iparban működő vállalkozások megerősítésével a
Kormány a termelékenység és hozzáadott érték növelésének lehetőségét kínálja a célcsoportnak, a teljes
vállalati szektor számára pedig magas színvonalú hazai környezetipari kínálatot biztosít.
A támogatás célja, hogy elősegítse a vállalati, közületi és lakossági zöldgazdasági beruházásokat
kiszolgálni képes hazai gyártói bázis szélesedését és megerősödését, valamint hozzájáruljon a
körforgásos gazdasági folyamatok kiépüléséhez. Ennek érdekében a felhívás célcsoportjába tartoznak az
energiahatékonysági, elektromobilitási vagy vízgazdálkodási technológiákat gyártó vállalkozások, továbbá az egyszer használatos műanyagokat helyettesítő vagy másodlagos alapanyagokat előállító és
felhasználó vállalkozások.
A felhívás célja a zöld ipar területén tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának támogatása, a hazai hozzáadott érték növelése a feltörekvő zöldgazdasági
piacokon.

forrás: palyazat.gov.hu

Előző cikk

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

Következő cikk

Erdészeti Mérő- és Megfigyelő RendszerStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések