FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdészeti pályázatok módosultak – frissítve

Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó pályázható támogatások közül az elmúlt napokban több (eddig hét) jogcímnél változások történtek. A legfontosabb: újra lesz lehetőség támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 31-ig.


frissítés: 2022-02-17 16:30
Jelen cikkünkben felsorolt 7+3 erdészeti pályázati jogcím forrásainak összege: 181,76 milliárd forint.

Az Agrárminisztérium friss tájékoztatása szerint hamarosan újra megnyílik korábbról már ismert két erdészeti pályázati jogcím, érdemes rá készülni (beruházások, egyelemű, rövid pályázatok lesznek)!!!

VP5-8.6.1-17
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások (forrás: legutóbbi meghirdetéskor 6,33 milliárd forint volt)
VP2-4.1.3.7-20
Csemetekertek (erdészeti) gépbeszerzése (forrás: legutóbbi meghirdetéskor 1 milliárd forint volt)


Az összefoglaló táblázat Dósa Ildikó/NAK munkája

Módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című (VP4-15.2.1.2-17 kódszámú) felhívás

2022. február 17. 08:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című (VP4-15.2.1.2-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,10 milliárd Ft.)

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2022. december 31-re módosult.
 • A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben a felhívás 4.1. fejezete szerinti Kormány-hozzájárulás a „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” közül áthelyezésre került a „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok” közé.
 • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben módosultak a kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos előírások. Egy támogatói okiratra vonatkozóan több kifizetési kérelem nyújtható be, de tevékenységenként maximum egy.
 • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben módosult az euró/forint átváltási arány meghatározásával kapcsolatos előírás.
Módosult „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című (VP5-8.4.1.-16 kódszámú) felhívás

2022. február 17. 13:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című (VP5-8.4.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,50 milliárd Ft.)

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • Az 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja fejezetben a „fővárosi és megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya” megnevezés „erdészeti hatóságra” módosult.
 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatási összegek a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosítása alapján pontosításra kerültek.
 • A Vidékfejlesztési Program módosítása alapján módosult a 3.7.1. Indikátorok fejezetben a felhívás indikátorszáma.
 • A 3.4.1.1. II. Kötelezettségek vállalása fejezet kiegészült az erdészeti szaporítóanyag igazolásra vonatkozó előírásokkal.
 • A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet módosítása alapján a támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – 2016-tól 2022-ig az egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani.
 • A 4.4  Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend fejezet módosítása alapján a felhívás mellékletei nem hiánypótoltathatóak.
 • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című (VP4-15.1.1-17 kódszámú) felhívás

2022. január 26. 14:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című (VP4-15.1.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,56 milliárd Ft.)

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • A  4.3  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2022. december 31-re módosult.
 • A 3.4.1. III. Általános kötelezettségvállalási előírások fejezet  3.) bekezdés c) pont módosítása alapján a támogatást igénylőknek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie, legkésőbb 2023. december 31-ig.
 • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

Módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” (VP4-15.2.1.1-16 kódszámú) felhívás

2022. január 27. 08:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című (VP4-15.2.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,55 milliárd Ft.)

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetben módosultak a kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló határidők.
 • A  4.3  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2022. december 31-re módosult.
 • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben módosult az euró/forint átváltási arány meghatározásával kapcsolatos előírás.
 • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben módosultak a kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos előírások. Egy támogatói okiratra vonatkozóan több kifizetési kérelem nyújtható be, de tevékenységenként maximum egy.

Módosult az „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” (VP5-8.2.1-16 kódszámú) felhívás

2022. január 27. 09:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című (VP5-8.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,32 milliárd Ft.)

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatási összegek a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosítása alapján pontosításra kerültek.
 • A  4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2022. december 31-re módosult.
 • A kettősfinanszírozás elkerülése érdekében kiegészítésre került a  4.1 Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet.

Módosult „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17 kódszámú) felhívás

2022. január 28. 11:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,23 milliárd Ft.)

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatási összegek a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosítása alapján pontosításra kerültek.
 • A Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) módosítása alapján új célterületként bevezetésre került az „erózióvédelmet és vízvisszatartást szolgáló tókák létesítése” és „az erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés támogatása”. „Az erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés támogatása” célterület keretében a jövőben támogathatóak a „madárodúk kihelyezése és fenntartása”, „a lisztharmat elleni vegyszeres védekezés”, a „cserebogár pajor elleni védekezés”, valamint a „klímaállomás beszerzése”. Az új célterületek bevezetésével a felhívás több fejezete is módosult.
 • A VP módosítás alapján módosult a 3.7.1. Indikátorok fejezetben a felhívás indikátorszáma.
 • Kiegészült a 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet a 3.)-6.) bekezdéssel.
 • A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új benyújtási időszakok kerültek feltüntetésre (2022. február 4-től – 2022. december 31-ig), ezáltal a felhívás keretében ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására.
 • A VP módosítás alapján az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezetben átlagosan 20-25%-al megemelkedtek a felhívás keretében eddig támogatott tevékenységek egységköltségei. Az 5.3 fejezet 1).-4.) bekezdésében tett támogatásemelés a 2022-ben és az azt követő években benyújtott kifizetési igénylések kapcsán kerülnek alkalmazásra.
 • Az 1. számú mellékletben (Fogalomtár) módosult a „jogosult erdészeti szakszemélyzet” és a „mérési jegyzőkönyv” meghatározása, valamint kiegészült a melléklet a „tóka” fogalmával.
 • A 2. számú melléklet (Művelettípusok szakmai követelményei) kiegészült „a tókák létesítése”, a „madárodúk kihelyezése és fenntartása”, valamint a „klímaállomás beszerzése” célterületek műszaki követelményeivel.
 • Az 5. számú melléklet (Hozzájáruló nyilatkozat) kiegészült a „tókák létesítése” és a „klímaállomás beszerzése” célterületekkel.
 • A felhívás az „erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés” célterület vonatkozásában kiegészült a 7. számú (Igazolás az erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés indokoltságáról), valamint a 8. számú (Permetezési napló) mellékletekkel.
 • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

Módosult az „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16 kódszámú) felhívás

2022. február 1. 10:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,13 milliárd Ft.)

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatási összegek a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosítása alapján pontosításra kerültek.
 • A 3.7.1. Indikátorok fejezetben módosult a felhívás indikátorszáma.
 • A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új benyújtási időszakok kerültek feltüntetésre (2022. február 9-től – 2022. március 31-ig és 2022. november 2-tól 2022. december 2-ig).
 • A Vidékfejlesztési Program módosítása alapján a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben módosultak a felhívás értékelési szempontjai. Új értékelési szempontként került beillesztésre az „Erdőgazdálkodó teljes erdőgazdálkodási tevékenységének területe”, valamint az „Erdőrészlet fatermési osztálya” értékelési szempont. Az új kiválasztási kritériumok a felhívás módosítás megjelenését követő értékelési időszak első napjától alkalmazandóak.
 • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben módosult az euró/forint átváltási arány meghatározásával kapcsolatos előírás.

Módosult az „Erdősítés támogatása” című (VP5-8.1.1-16 kódszámú) felhívás

2021. augusztus 18. 14:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdősítés támogatása” című (VP5-8.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a felhívás keretösszege az ÉFK módosítása alapján pontosításra került.
 • A Vidékfejlesztési Program módosítása alapján a felhívás keretében támogatható célállomány-típus csoportok kiegészítésre kerültek a fenyő célállomány –típus csoporttal, ebből adódóan módosult a felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet, valamint a 2. számú melléklet (Elsőkivitelre megállapított minimális csemeteszámok ill. minimális tőszámok).
 • A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2022. december 31-re módosult.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. és 6. vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
5E: a szénmegkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben. Keretösszege: 113,49 milliárd
Ft
6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése. Keretösszege: 1,88 milliárd Ft
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 115,37 milliárd Ft.
A rendelkezésre álló keretösszeg az A) és B) célterület között az alábbiak szerint oszlik meg:
A) célterület: 103,83Mrd Ft;
B) célterület: 11,54 Mrd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3000 db.


Módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1-16) kódszámú felhívás

2021. november 5. 12:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.)

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:

 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a felhívás keretösszege az ÉFK módosítása alapján pontosításra került.
 • 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Jogosultsági kritériumok 6. bekezdésében módosultak az erdőgazdálkodási bírsággal kapcsolatos előírások.
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet V. bekezdésének módosításával pontosításra került a vis maiorra vonatkozó szabályozás.
 • A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet módosítása alapján a felhívásra 2022-ben is lehet majd beadni támogatási kérelmet, – ami egyben kifizetési igénylés is.
 • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben módosult az euró/forint átváltási arány meghatározásával kapcsolatos előírás.
 • 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet és a felhívás 3. számú mellékletének (Támogatási összegek) módosításával (vezetői döntés, valamint a VP módosítás alapján) a megemelkedtek a felhívás egységköltségei. A 2021-ben megemelkedett támogatási összegek a 2022-ben az egységes kérelem kertében benyújtott támogatási kérelmek – egyúttal kifizetési igénylések – esetében kerülnek alkalmazásra.

Módosult „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című (VP5- 8.5.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja

2021. szeptember 15. 07:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című (VP5-8.5.1.-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
(Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd Ft.)

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a felhívás keretösszege az ÉFK módosítása alapján pontosításra került.
 • Az Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása célterület vonatkozásában a  jogalkalmazási gyakorlat változása miatt a támogatást igénylőknek a jövőben a  ’tervezett fakitermelések bejelentése’ nyomtatványt szükséges a fakitermelések bejelentésénél alkalmazni. A módosítások a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet  II. 3. B. 3.) bekezdését és a 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 4.) bekezdés a) pontját érintik.
 • A  4.3  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap  2022. december 31-re módosult.
 • A felhívás változásai a támogatói okiratban is átvezetésre kerültek.

1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú, vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg. A művelettel az intenzíven terjedő idegenhonos fa-és cserjefajok eltávolítása is támogatott, így az őshonos fafajú erdőállományok egészségi állapota, létfeltételei javulnak, továbbá a biológiai sokféleségük is fennmaradhat. Az erdei élőhelyek változatosságának növelése szempontjából egy fontos élőhelyfejlesztési lehetőség az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása.


szerk: Tóth János, forrás: palyazat.gov.hu

Megjegyzés: a fentiek szerint tehát 129,16 milliárd forint támogatási összegre lehet e jogcímeken pályázatot benyújtani.

1 megjegyzés

Hozzászólások lezárva.

Előző cikk

Az erdőgazdálkodási integráció rejtelmei és visszásságai

Következő cikk

Art-Innova - Komlóról a nagyvilágbaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések