FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Skócia a faanyag-hasznosítás javításáért

A Skót Erdőgazdaság (Scottisch Forestry) és a Zero Waste Scotland közzétette az első olyan jelentést, amely a skóciai faanyag-hasznosítást vizsgálja. A jelentés (Wood Cascading in Scotland) a faellátási láncok kapcsán főleg azt vizsgálja, hogy az ágazat hogyan ösztönözheti a faanyagok nagyobb mértékű újrafelhasználását a termesztett fából származó előnyök maximalizálása érdekében.

A fa kaszkádosítás mint koncepció szorosan illeszkedik a körforgásos gazdaság célkitűzéseihez: a hulladék megszüntetése, az erőforrás-felhasználás optimalizálása és a termékek környezeti hatásainak csökkentése azáltal, hogy a lehető leghosszabb ideig, a lehető legmagasabb értéken használják őket.

Ez azt jelenti, hogy a hazai faanyag több életcikluson keresztül felhasználható az épített környezeten belüli nagy értékű alkalmazásokban, mielőtt végül újrahasznosításra kerülne másodlagos termékek, például bútorok és/vagy panelek előállítása céljából, és végül energetikai célú hasznosításra kerülne. Ezzel a megközelítéssel az ágazat maximális gazdasági, ökológiai, környezeti és társadalmi értéket biztosíthat az erdő- és faipar, valamint Skócia népe és természete számára.

A “Wood Cascading in Scotland” című jelentés áttekinti a faanyag kaszkádolásának jelenlegi szintjét mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, és megvizsgálja a fából készült termékek újrafelhasználásának és életciklusának növelése érdekében alkalmazott, már meglévő szabályozási akadályokat, ösztönzőket, stratégiákat és alkalmazásokat. Meghatározza továbbá a fűrészelésből származó melléktermékek vagy a visszanyert faanyag felhasználásával előállítható másodlagos termékek lehetőségeit.

A kutatás kiemeli a faanyag kaszkádosításának környezeti előnyeit, mivel a folyamat potenciálisan lehetővé teszi mind a megtestesült szén-dioxid, mind a kapcsolódó gyártási kibocsátások csökkentését, miközben növeli a faanyag rendelkezésre állását a jövőbeli alkalmazások számára. Ahhoz azonban, hogy ezeket az előnyöket ki lehessen aknázni, további kutatás, innováció és szabályozás révén le kell küzdeni az olyan kihívásokat, mint a részletes adatok, az ágazati ismeretek és infrastruktúra hiánya, valamint a korlátozott piaci kedv.

A “Wood Cascading in Scotland” című tanulmány azzal zárul, hogy további kutatásokra szólít fel a faanyag kaszkádolással kapcsolatos ismeretek és megértés elmélyítése érdekében, valamint annak érdekében, hogy az ágazat teljes mértékben kiaknázhassa annak előnyeit, csökkentse a hulladékot és növelje a faanyagellátást a legnagyobb értékű felhasználási célokra.

Roland Stiven, a Scottish Forestry üzletfejlesztési tanácsadója elmondta:
“Az ágazat már most is a teljes erdészeti termést hasznosítja a fűrészárutól a fűrészporig, és a fatermékek többségét újrahasznosítják újrafeldolgozás vagy biomassza-tüzelőanyag céljára.

Lehetőség van azonban a fa felhasználásának optimalizálására egy körforgásosabb gazdaság keretében, hogy minden fából nagyobb értéket nyerjünk ki, és több szenet tároljunk az épített és gyártott környezetben. A jelentés bevezetést nyújt a faipari vállalkozásoknak a kaszkádolás gondolatába, és javaslatot tesz néhány lehetőségre az újrafelhasználás és az újrahasznosítás ösztönzésére.”

Stephen Boyle, a Zero Waste Scotland építőipari programvezetője elmondta:
“A körforgásos gazdaság lényege, hogy amit birtokolunk, az tovább éljen, és ezért fantasztikus látni, hogy ez a gondolkodásmód ebben a jelentésben az egyik legfontosabb építőanyagunkra is vonatkozik. Ha faanyagunkat hosszabb ideig használjuk nagy értékű anyagként, az valóban segíthet csökkenteni az építési projektek szén-dioxid-kibocsátását, és ez létfontosságú része az éghajlati válság kezeléséhez szükséges erőfeszítéseknek.”

Louise Rogers, a BE-ST hatásvizsgálati menedzsere elmondta:
“A jelentés elkészítésével a BE-ST ki tudta használni ökoszisztémáját és hálózatát, hogy biztosítsa az ágazatokat átfogó elérését, míg a Zero Waste Scotland és a Scottish Forestry szervezetekkel való együttműködés biztosította, hogy a projekt eredményei a lehető legmegbízhatóbbak legyenek, és összhangban legyenek a három szervezet egymást kiegészítő célkitűzéseivel. És reméljük, hogy itt nem állunk meg.

Közösen készen állunk a kutatás következő szakaszának elvégzésére, beleértve az anyagáramlás és az életciklus elemzését a természeti erőforrásaink leghatékonyabb felhasználása érdekében legoptimálisabb kaszkádárfolyamokról. Reméljük, hogy kidolgozunk egy Skóciára jellemző útitervet arról, hogyan lehet leküzdeni az akadályokat és ösztönözni az elfogadást, valamint segíteni tudjuk a politikai döntéshozókat és az építésügyi szabályozókat abban, hogy ösztönözzék a kaszkádosított fatermékek tervezését és használatát, és ennek eredményeként egy erőforrás-hatékonyabb Skóciát hozzanak létre.”

szerk/ford: Tóth János, forrás: BestBuild

Előző cikk

Az erdészeti ágazat az erdőirtásmentes termékekről szóló rendeletnek (EUDR) megfelelés érdekében alkalmazkodik

Következő cikk

Továbbra is fapiacon a konfliktusfaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések