FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Salzburgi Nyilatkozat

Az osztrák erdőgazdálkodók napjára 2024. március 8-án került sor Salzburgban. Nobert Totschnig erdészeti miniszter és Michaela Kaniber bajor erdészeti miniszter aláírta a “Salzburgi nyilatkozatot”, és felszólította az EU-t az azonnali irányváltásra.

Salzburgi Nyilatkozat (Salzburger Erklärung) – Nyílt levél erdeink védelméről és az erdőgazdálkodás feletti önrendelkezésről Ausztriában és Bajorországban – amelyet Michaela Kaniber, Bajorország élelmiszerügyi, mezőgazdasági és erdészeti minisztere és Norbert Totschnig, Ausztria mezőgazdasági minisztere közösen írták alá.

Erdőink, rétjeink, legelőink, hegyi legelőink, folyóink, hegyeink és tavaink, egyedülálló kultúrtájunk a régióinkban élő emberek életének alapját képezik. Közös otthonunkat a gazdák és az erdőtulajdonosok rengeteg munkával, szorgalommal és energiával alakítják és tartják fenn. Az osztrák és bajor erdők nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő állapota erdőtulajdonosaink és gazdálkodóink évszázados felelős és fenntartható munkájának köszönhető. Csak Ausztriában és Bajorországban erdeink összesen 480 000 munkahelyet biztosítanak az erdészeti és faipari értékláncban, és a hozzáadott érték évente több mint 44 milliárd euró.

A jövőben is szükségünk lesz egészséges, életképes és fenntartható erdőkre, hogy hagyományos, aktív és fenntartható gazdálkodásunk révén biztosítsuk szolgáltatásaikat közös élet- és gazdasági terünk, de mindenekelőtt a jövő nemzedékek számára. Ez vonatkozik a hazai nyersanyag fára éppúgy, mint az energiára, a tiszta vízre, az árvizek, lavinák, sárlavinák, sárlavinák elleni védelemre és a rekreációra.

Ahhoz, hogy Bajorország és Ausztria élhető és értékes régiók maradjanak, olyan döntéseket kell hozni, amelyekért a felelősséget maguk a régiók viselik. Az Uniónak ezt az alapelvét a szubszidiaritás fogalmában foglalják össze, és ismét az Unió jogi keretének alapját kell képeznie. Végül is olyan csoportok, amelyek nem viselnek közvetlen felelősséget a régióinkban élő emberekért, és amelyeknek semmi közük az erdőgazdálkodáshoz, nem dönthetnek és nem is szabad dönteniük arról, hogyan éljünk. Brüsszelben a rendeletek és irányelvek segítségével olyan jogi keretet kell létrehozni, amely elősegíti a szabadságot és az önrendelkezést, és amely olyan példamutató régiók mintájára készült, mint Ausztria és Bajorország.

Erdőinket csak akkor tudjuk megőrizni gyermekeink és unokáink számára, ha a jövőben aktívan kezeljük és gondozzuk őket. A jelenlegi uniós politika azonban éppen ezt hiúsítja meg azzal, hogy rossz irányt mutat. Egyoldalúan az erdőgazdálkodás és a fahasználat akadályozására és az erdők magukra hagyására irányul. A tények helyett ideológiára, a bizalom helyett pedig paternalizmusra támaszkodik.

Ez a politika kudarcra van ítélve. Rossz szolgálatot tesz az éghajlatvédelemnek és élhető hazánk megőrzésének. Egyoldalúságában pedig végső soron az élet gazdasági alapjai és az emberek jólétének biztosítása ellen irányul.

  • Veszélyezteti a munkahelyeket, a regionális értékláncokat és a legklímabarátabb nyersanyag – a hazai faanyag – ellátását.
  • A világ erdőirtása ellen akar küzdeni (EUDR), és ennek érdekében veszélyezteti saját őshonos erdeink jövőjét – egy “bürokratikus szörnyeteg” létrehozásával, amely lelassítja az éghajlatálló erdők sürgősen szükséges létrehozását és fenntartását.
  • Ezzel veszélyezteti hazánkat, megélhetésünket, élőhelyeinket és végső soron még a biológiai sokféleséget is, amely mellett egyoldalúan elkötelezte magát.

Olyan európai politikát követelünk, amely támogatja erdőtulajdonosainkat erdeik aktív és fenntartható kezelésében és gondozásában. Olyan politikát, amely az erdők igényeihez és az erdőket gondozó emberek szükségleteihez igazodik. Ahelyett, hogy folyamatosan túlzott követelményeket támasztunk velük szemben, és ezzel megingatjuk az európai eszmébe vetett hitüket, Brüsszelnek végre bizalmat kell tanúsítania irántuk. A szubszidiaritás és az arányosság elvén alapuló politika. Csak úgy tudjuk biztosítani az éghajlatilag stabil, fenntartható erdőket az egész társadalom érdekében, ha az erdőtulajdonosokkal együtt dolgozunk, nem pedig ellenük.

Itt az ideje az irányváltásnak:

  • Ennek eléréséhez az erdőtulajdonosoknak az asztalnál kell ülniük. Ezért az aktív, fenntartható erdőgazdálkodásról folytatott strukturált párbeszéd részeként átfogó bevonást, valamint az Európai Bizottság egyértelmű kötelezettségvállalását kérjük, hogy a döntéshozatali folyamatokat ennek érdekében optimalizálni kell.
  • A további terhek rövid távú elhárítása érdekében azonnal be kell nyújtani az erdőirtásmentes-termékekről szóló rendelet felülvizsgálatát. A kétértelműségeket és a jogi bizonytalanságokat gyorsan tisztázni kell, hogy ez a rendelet ne váljon az erdészeti ágazat számára tehercsomaggá. A globális erdőirtás és erdőpusztulás megfékezése nem érhető el a sok osztrák és bajor erdőtulajdonos bürokratikus zaklatásával.

Salzburg, 2024. március 8.

Michaela Kaniber
Bajorország élelmiszerügyi, mezőgazdasági és erdészeti minisztere
 Norbert Totschnig
Ausztria mezőgazdasági és erdészeti minisztere

szerk/ford: Tóth János, forrás: WaldVerband

Előző cikk

TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2024

Következő cikk

Erdőmánia // PODCAST 2. részStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések