FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Petíció az önrendelkező erdőgazdálkodásért

Ausztria erdészeti szövetségei nyilvános, aláírásgyűjtő petíciót indítottak március 18-án a régiók (országok, tartományok) erdőgazdálkodásának önrendelkezéséért és az erdőirtásról szóló uniós rendelet gyakorlatlan kialakítása ellen.

Ez a petíció az EU Bizottságához és az EU Parlamentjéhez szól, és azt a fő követelést tartalmazza, hogy sürgősen korrigálni kell az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendelet (EUDR) jelenlegi, nem praktikus, semmilyen hozzáadott értéket nem teremtő kialakítását.

A petíció tartalma:
A béke és a jólét nagy európai eszméjét és a gondos erdőgazdálkodás fenntartható kultúráját nem szabad veszélyeztetni az erdőirtásról szóló uniós rendelettel (EUDR). Olyan európai politikát követelünk, amely támogatja erdőtulajdonosainkat erdeik aktív és fenntartható kezelésében és gondozásában. Olyan politikát, amely az erdők és az erdőket gondozó emberek igényeihez igazodik.

Ahelyett, hogy folyamatosan túlzott követelményeket támasztunk velük szemben, és ezzel megingatjuk az európai eszmébe vetett hitüket, Brüsszelnek végre bizalmat kell tanúsítania irántuk. Olyan politikára van szükség, amely a szubszidiaritás és az arányosság elvén alapul. Csak az erdőtulajdonosokkal együtt, és nem ellenük lehet biztosítani a klímastabil, fenntartható erdőket az egész társadalom érdekében.

Itt az ideje az irányváltásnak:

-> Ennek érdekében az erdőtulajdonosokat és az erdészeti vállalatokat be kell vonni a politikai döntéshozatal folyamatába. Ezért az aktív, fenntartható erdőgazdálkodásról szóló strukturált párbeszéd részeként átfogó bevonást, valamint az Európai Bizottság egyértelmű kötelezettség-vállalását kérjük, hogy a döntéshozatali folyamatokat erre a célra optimalizálni kell.
-> Az EUDR felülvizsgálatát azonnal el kell végezni, hogy rövid távon elkerülhető legyen a további terhek növekedése. A kétértelműségeket és a jogi bizonytalanságokat gyorsan tisztázni kell, hogy ez a rendelet ne váljon az erdészeti ágazat és a vállalatok számára tehercsomaggá.
-> A globális erdőirtás és erdőpusztulás megfékezése nem érhető el a régióinkban élő számos erdőtulajdonos bürokratikus zaklatásával.

Indoklás:

Erdeink, mezőink, rétjeink, legelőink, folyóink, hegyeink és tavaink, egyedülálló kultúrtájunk a régióinkban élő emberek életének alapja. Közös otthonunkat a gazdák és az erdőtulajdonosok rengeteg munkával, szorgalommal és energiával alakítják és tartják fenn. Erdőink kiváló állapota erdőtulajdonosaink és gazdálkodóink évszázados felelősségteljes és fenntartható munkájának köszönhető. Európában erdeink összesen 17,5 millió munkahelyet biztosítanak az erdészeti és faipari értékláncban, és évente több mint 1,1 billió euró hozzáadott értéket képviselnek (EU 27, beleértve Norvégiát, Svájcot és az Egyesült Királyságot).

A jövőben is szükségünk lesz egészséges, életképes és fenntartható erdőkre, hogy hagyományos, aktív és fenntartható gazdálkodásunk révén biztosítsuk szolgáltatásaikat közös élet- és gazdasági terünk, de mindenekelőtt a jövő generációi számára. Ez egyaránt vonatkozik a hazai nyersanyag fára, valamint az energiára, a tiszta vízre, az árvizek, lavinák, sárlavinák és iszapömlések elleni védelemre, valamint a rekreációra.

Ahhoz, hogy Európa élhető és értékes maradjon, ott kell döntéseket hozni, ahol a felelősség van – és ez magukban a régiókban van. Az Uniónak ezt az alapelvét a szubszidiaritás kifejezés alatt foglaljuk össze, és ismét az Unió jogi keretének alapját kell képeznie.
Végül is olyan csoportok, amelyek nem viselnek közvetlen felelősséget a régióinkban élő emberekért, és amelyeknek semmi közük az erdőgazdálkodáshoz, nem dönthetnek és nem is szabad dönteniük arról, hogyan végezzük szakmai munkánkat. Brüsszelben a rendeletek és irányelvek segítségével olyan jogi keretet kell létrehozni, amely elősegíti a szabadságot és az önrendelkezést, és amely a példamutató európai régiókra épül.

Erdőinket csak akkor tudjuk megőrizni gyermekeink és unokáink számára, ha a jövőben aktívan gazdálkodunk és gondozzuk őket. A jelenlegi uniós politika azonban éppen ezzel ellentétes irányt vesz fel. Egyoldalúan az erdőgazdálkodás és a fahasználat akadályozására és az erdők magukra hagyására irányul. A tények helyett ideológiára, a bizalom helyett pedig paternalizmusra támaszkodik.

Ez a politika kudarcra van ítélve. Rossz szolgálatot tesz az éghajlatvédelemnek és élhető hazánk megőrzésének. Egyoldalúságában pedig végső soron az élet gazdasági alapja és az emberek jólétének biztosítása ellen irányul.

Veszélyezteti a munkahelyeket, a regionális értékláncokat és a legklímabarátabb nyersanyag – a hazai faanyagunk – ellátását.

Küzdeni akar a világ erdőirtása ellen (EUDR), ezért saját hazai erdeink jövőjét veszélyezteti – egy olyan “bürokratikus szörnyeteg” létrehozásával, amely lassítja a klímabiztos erdők sürgősen szükséges fejlesztését és fenntartását.

Ezzel veszélyezteti hazánkat, megélhetésünket, élőhelyeinket és végső soron még azt a biológiai sokféleséget is, amely mellett erősen elkötelezte magát.

Kérjük Önöket, hogy támogassák ezt a nyilatkozatot, és így kampányoljanak a régiók erdőgazdálkodás feletti önrendelkezési jogáért.

A PETÍCIÓ ALÁÍRÁSA

Köszönjük támogatását!
Waldverband Österreich

A petíció-t az indításától a cikkünk írásáig eddig eltelt 7 napban, 12 országból -> 3851-en írták alá. Az aláírásgyűjtő oldal térképen is megjeleníti az csatlakozott támogatók lakhelyét. A csatlakozók a kezdeményezés aláírásukkal támogatásuk során elmondhatják, hogy mi vezérli döntésüket, illetve publikus hozzászólásban közzé is tehetik véleményüket a kérdéskörről.

2024. március 24. 9:30-ig

szerk/ford: Tóth János, forrás: Waldverband Österreich

Előző cikk

Hargitaiak tanulmányútja Hevesben és az Egererdő Zrt.-nél

Következő cikk

Gyászhír - Prókay Gyula [77]Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Tovább

Durva közúti baleset

Egy erdészeti traktor karambolozott egy személyautóval Vas vármegyében, április 4-én. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szentgotthárdi karambolt követően…