FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdőgazdák európai szervezetei az EUDR halasztását kérik

Az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendeletre (EUDR) vonatkozó bizottsági javaslat 2021. november 17-i közzététele óta az elsődleges termelők támogatják az EUDR célkitűzését. Nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a végleges szöveg tisztázatlanul maradt kulcsfontosságú részeit olyan szigorúan kell értelmezni, hogy végrehajtásuk nagyfokú adminisztratív terhekkel és költségekkel jár majd. Ezért az EUDR-t a gyakorlatban nem lehet majd végrehajtani.

Az erdőirtásról és az erdők degradációjáról szóló uniós rendeletre (EUDR) vonatkozó bizottsági javaslat 2021. november 17-i közzététele óta az elsődleges termelők támogatták az EUDR célkitűzését, és többször is kifejtették álláspontjukat annak érdekében, hogy elősegítsék a végrehajtást, amely a gazdasági szereplők számára jogbiztonságot biztosítana. Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy a végleges szöveg tisztázatlanul maradt kulcsfontosságú részeit olyan szigorúan kell értelmezni, hogy végrehajtásuk magas szintű adminisztratív terhekkel és költségekkel jár majd. Ezért az EUDR-t a gyakorlatban nem lehet majd végrehajtani. Továbbá nem látható, hogy a megfelelő keretfeltételeket a végrehajtási határidő előtt kellő időben véglegesíteni fogják.

Az európai fenntartható erdőgazdálkodás háttere

A jól bevált nemzeti és regionális jogszabályok, a nemzeti és regionális erdőfelügyeleti gyakorlatok, valamint a tanúsítási rendszerek hosszú időn keresztül igazolták az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát és megakadályozták az erdőirtást és az erdőpusztulást Európában. Az elmúlt évtizedekben az erdőterületek valójában bővültek Európában. Mindazonáltal, még ha az európai elsődleges termelők nem is okozói az erdőirtásnak, az EUDR kötelezni fogja őket, hogy ugyanolyan költséges, összetett és átfogó új átvilágítási kötelezettségeknek tegyenek eleget, mint az erdőirtás kockázatát jelentő országok szereplői. Az ilyen bürokratikus akadályok szükségtelenek.

A keretfeltételek elégtelen előkészítése

-> Országonkénti teljesítményértékelés: Az európai elsődleges termelők teljes mértékben támogatják az európai fafeldolgozó iparágak által osztott aggodalmakat a Bizottság azon szándékáról közzétett információkkal kapcsolatban, hogy késleltetni kívánja az országonkénti teljesítményértékelés elkészítését. Ez a helyzet a gyakorlatban csak a magas kockázatú országok gazdasági szereplőinek és kereskedőinek kedvez, mivel kevesebb ellenőrzésnek és vizsgálatnak kell majd alávetniük magukat. Másrészt egy ilyen döntés hátrányosan érinti az alacsony kockázatú országok gazdasági szereplőit, mivel nem kapnának egyszerűsítéseket, és bonyolultabb átvilágítási rendszereket (DDS) kellene létrehozniuk (a kockázatértékelési és kockázatcsökkentési kötelezettségeknek kellene megfelelniük, ahelyett, hogy csak a tájékoztatási követelményeket teljesítenék).

-> Információs rendszer: Az információs rendszer 2024. január 31-ig tartó kísérleti szakasza során kiderült, hogy a rendszer nem áll készen a használatra. A legfontosabb problémák a rendszer tömeges adatkezelési képességeivel, a földrajzi helymeghatározási adatformátumokkal való kompatibilitásával, az adatok kézi bevitelével és általános felhasználóbarátságával kapcsolatosak. Továbbá nagyon aggasztó, hogy a kísérleti szakaszban a magán elsődleges termelők egyáltalán nem képviseltették magukat. Ezért, ahogyan azt a Bizottság több érdekelt fél által a Bizottság többszereplős platformjának 25. ülésén kértük, a rendszer jelentős javítását követeljük, beleértve az automatizált adatátvitelt, és egy második kísérleti szakaszt. Sürgetjük a Bizottságot, hogy a jövőbeni előkészítés során biztosítsa az átláthatóságot és az inkluzivitást. Ezenkívül az EUDR információs rendszernek képesnek kell lennie a meglévő nemzeti nyomonkövetési rendszerekkel való összekapcsolásra, hogy elkerülhető legyen a már meglévő nyomonkövetési adatok nyilvántartási terheinek megduplázása.

-> Adatvédelem: Az EUDR keretében megosztandó adatok széles köre (beleértve a földrajzi helymeghatározási adatokat is) aggodalomra ad okot az elsődleges termelők körében. Ha a földrajzi helymeghatározási koordinátákat a teljes értékláncban nyilvánosan megosztják, az veszélyezteti a tulajdonjogokat és az üzleti információkat, és a versenyjoggal is ellentétes lehet. Bár a hatóságok számára elfogadható lenne egy átfogóbb adathozzáférés, a teljes ellátási lánc mentén nem szabadna kiterjedt adattovábbításokra kerülni. Biztosítani kell, hogy az adatkészletekhez való (nyilvános) hozzáférés - még ha anonimizált is - ne befolyásolja hátrányosan az európai elsődleges termelők üzleti modelljeit.

A végrehajtás kihívásai részletesen

-> Nyomonkövethetőség: A Bizottság GYIK-jének második változata azt a benyomást kelti, hogy a nyomon követhetőség nagymértékben a műholdképekre és az erdei megfigyelőközpontra fog épülni. Míg a műholdas megfigyelés alkalmas lehet az erdők mezőgazdasági területekké történő átalakításának azonosítására, az erdők degradációjának értékelésénél még mindig súlyos hibákra hajlamos. A műholdas megfigyelés önmagában nem elégséges és nem elég megbízható az erdők helyzetének végleges értékeléséhez. Az EUDR keretében ellenőrizendő rendkívül nagy mennyiségű adat miatt nem valószínű, hogy a helyszíni ellenőrzés lehetséges lesz.
-> Az ömlesztett és vegyes termékekre vonatkozó szabályok: A termékek kereskedelmére és keverésére vonatkozó szigorú értelmezések, ahogyan a 2. GYIK-ben szerepelnek, megoldhatatlan gyakorlati problémákat jelentenek az elsődleges termelők ellátási láncai számára. A kisbirtokosok valószínűleg aránytalanul nagy mértékben érintettek lesznek, mivel vonzóbbá válik a nagybirtokosoktól való beszerzés. Ennek oka a néhány nagy termelőtől való beszerzés nagyobb jogbiztonsága a sok kis termelőhöz képest, valamint az a tény, hogy a kisbirtokosoktól nehezebb a költségeket visszakövetelni.

Következtetés – gyakorlati megoldások és az alkalmazás megkezdésének meghosszabbított határidejének szükségessége

Az európai elsődleges termelők teljes mértékben támogatják az EUDR célkitűzéseit. Ugyanakkor határozottan ellenezzük néhány olyan intézkedést, amelyek nem szükségesek e célok eléréséhez, és csak aránytalan bürokratikus terheket rónak az elsődleges termelőkre. A rendeletben szereplő néhány kulcsfontosságú intézkedés gyakorlati megvalósíthatósága nagyon megkérdőjelezhető. Következésképpen az európai elsődleges termelők a fent említett gyakorlati követelmények felülvizsgálatát követelik.

Továbbá igen valószínűtlen, hogy a keretfeltételek az érintett érdekelt felek megfelelő bevonásával a tervezett határidőn belül létrejönnek. Ezért az alkalmazás megkezdésének határidejét meg kell hosszabbítani.

Reméljük, hogy visszajelzéseinket a Bizottság figyelembe veszi majd a GYIK frissítésekor, és hogy a teljes értéklánc valamennyi érdekeltjét bevonja a végrehajtási iránymutatások kidolgozásába vagy továbbfejlesztésébe, és ezáltal megfelelő rendszert hoz létre az EUDR céljainak és a DDS követelményeinek teljesítésére.

Aláírók:

CEPF – Európai Erdőtulajdonosok Konföderációja

Copa-Cogeca – Európai mezőgazdasági termelők és agrárszövetkezetek

ELO – Európai Földtulajdonosok Szervezete

EUSTAFOR – Európai Állami Erdészeti Szövetség

szerk/ford: Tóth János, forrás: CEPF 03-25

Előző cikk

Faipari Szakmai Nap

Következő cikk

Erdőalapú biogazdaság jövőjeStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések