FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Charta az önrendelkező erdőgazdálkodásról Ausztriában

Az Osztrák Faipari Szövetség is aláírta “Az önrendelkező erdőgazdálkodás chartáját Ausztriában“. A vidéki területek és a faipari értéklánc politikai képviselői állnak a fenntartható és önrendelkező erdőgazdálkodás előmozdítását célzó kezdeményezés mögött.

(FATÁJ megjegyzés: A charta (kiejtése: karta) jelentése olyan, történelmi jelentőségű alaptörvény, nyilatkozat vagy egyéb okmány, ami a legfontosabb politikai jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.)

Herbert Jöbstl, az Osztrák Faipari Szövetség elnöke és a petíció társaláírója a következőképpen magyarázza a chartát: “A fenntartható erdőgazdálkodás és a fa változatos felhasználása már generációk óta sikeres modell Ausztriában. Ezen az úton szeretnénk továbbhaladni a faipari értékláncban részt vevő partnereinkkel együtt. Sajnos az Európai Unió néhány, az erdőgazdálkodással kapcsolatos politikai impulzusa korlátozza a fa mint fenntartható és megújuló erőforrás felhasználását.” Az európai parlamenti választásokat követően a faipar most az európai zöld megállapodás irányváltására számít. “Azt várjuk az újonnan megválasztott EU Parlamenttől és az új EU Bizottságtól, hogy a faipari értéklánc szereplőivel együtt, és ne a fejünk felett valósítsa meg a Green Deal-t. Az EU-nak és a tagállamoknak egyértelműen el kell kötelezniük magukat a fenntartható erdőgazdálkodás mellett. Európában jelen van a fa nyersanyag és a fafeldolgozási szakértelem a biogazdaságban történő sokoldalú és éghajlatbarát felhasználáshoz. Dolgozzunk együtt ennek a fenntartható, stabil és független értékteremtő hálózatnak a megerősítésén. Így biztosíthatjuk a munkahelyeket, energiatakarékos életteret teremthetünk, és tehetünk valamit az éghajlatért és a természetért” – követeli Herbert Jöbstl.

Norbert Totschnig erdészeti miniszter a következőket nyilatkozta: “Olyan európai politikát támogatunk, amely megfelel az erdőgazdálkodók és az erdőgondozók igényeinek. Ahelyett, hogy állandóan új, gyakorlatlan szabályozásokkal ellenőrzi őket, és ezzel aláássa az európai eszmébe vetett bizalmat, Brüsszelnek végre bizalmat kellene szavaznia nekik. Csak az erdőgazdálkodókkal együttműködve – és nem ellenük – biztosíthatjuk az éghajlatbarát és fenntartható erdőket az egész társadalom javára, és mindenekelőtt a vidéki területeken fontos munkahelyek megőrzését.”

“A fának a fosszilis tüzelőanyagok zöld alternatívájaként való felhasználása kulcsfontosságú az éghajlati válság kezelésében és a fenntartható jövő biztosításában. A fa és a fatermékek fokozott felhasználása, például a faépítésben, évtizedekre, sőt évszázadokra meghosszabbíthatja a szén-dioxid tárolását. Olyan európai politikára van szükségünk, amely támogatja erdőtulajdonosainkat és a fa értékláncban működő számos vállalatot e felelősség teljesítésében, és nem akadályozza őket a bürokrácia megteremtésével” – mondta Erich Wiesner, az Erdő-Fa-Papír Együttműködési Platform elnöke.

“A fenntartható és aktív erdőgazdálkodás kulcsfontosságú a régiók életének gazdasági alapjaként és egyfajta “életbiztosításként” a természeti veszélyek ellen. Emellett erdeinknek alkalmazkodniuk kell az éghajlatváltozáshoz, hogy hosszú távon biztosítsák a CO2 légköri elnyelését. Sürgősen szükség van az erdőtulajdonosok és vállalkozások bevonására a döntéshozatali folyamatokba, valamint az erdőirtás-mentes termékekről szóló uniós rendelet felülvizsgálatára” – mondja Franz Titschenbacher, az Osztrák Agrárkamara erdészeti bizottságának elnöke.

A bürokrácia csökkentése

Az egész erdészeti és faipar számára az egyik legnagyobb terhet az erdőirtásról szóló uniós rendelet, röviden EUDR jelenti. “A faipar természetesen üdvözli az EUDR célját, a globális erdőirtás megállítását. Az alapvető probléma az EUDR-rel az, hogy a bürokrácia szempontjából nem hoz hozzáadott értéket” – hangsúlyozza Maria Kiefer-Polz, az Európai Fűrészipari Szövetség (EOS) alelnöke, a Charta társaláírója, és kifejti: “Az EUDR nemcsak az EU-ba irányuló importra vonatkozik, hanem az EU-n belüli termelésre és kereskedelemre is. A nagymértékű erdőirtás más kontinenseken zajlik, nem pedig Ausztriában vagy Európában. Ennek ellenére vállalatainknak bizonyítaniuk kell, hogy az általuk feldolgozott fa nem erdőirtás eredményeként került forgalomba.”

Bár az EUDR-t 2025 januárjától kell alkalmazni, a végrehajtásával kapcsolatban még sok a megválaszolatlan kérdés. A faipar ezért hosszabb végrehajtási időszakot kér, és azt kéri, hogy az EU Bizottsága vizsgálja meg az ellátási láncban zajló folyamatokat és az üzemi gyakorlatot a további végrehajtás érdekében. “Az EUDR-t alapvetően felül kell vizsgálni és a gyakorlati követelményekhez kell igazítani. A bizonyíthatóan stabil, növekvő erdőterülettel, fenntartható erdőgazdálkodással és működő jogérvényesítéssel rendelkező országokat mentesíteni kell a felesleges bürokratikus akadályok alól” – hangsúlyozza Maria Kiefer-Polz.

A “Charta az önrendelkező erdőgazdálkodásról Ausztriában” című dokumentum letölthető innen.

A charta kiindulópontja az Osztrák Erdészeti Egyesület által kezdeményezett “Az önrendelkezési jogú erdőgazdálkodásért – az EU paternalista politikája ellen” című, Európa-szerte meghirdetett nyílt petíció (FATÁJ beszámoló erről itt érhető el). A nyílt petíciót 2024. június 17-ig lehetett aláírni.

RÓLUNK

Az Osztrák Faipari Szövetség közel 1300 fafeldolgozó vállalat érdekeit képviseli az építőanyag-, bútor-, lemez-, fűrész- és síiparban, valamint más fafeldolgozó vállalatokét, például raklapgyártókét. A mintegy 27 400 alkalmazottal a faipari vállalatok 9,74 milliárd euró értékű termékeket állítanak elő, és 1,5 milliárd euró külkereskedelmi többletet termelnek. A fa értékláncon belül a faipar kulcsfontosságú ágazat, és a faanyag számos más felhasználási módjának kiindulópontja. Az erdészeti és faipari értékláncban több mint 320 000 ember dolgozik, különösen a vidéki régiókban. A faipar az osztrák gazdaság nélkülözhetetlen része.

Az osztrák faiparral kapcsolatos további információk az aktuális ágazati jelentésben találhatók.

Charta az önrendelkező erdőgazdálkodásról Ausztriában
a vidéki térség és a fa értéklánc politikai képviselői által aláírva.
(nem hivatalos magyar változat – készítette a FATÁJ)

Erdőink, mezőink, rétjeink, legelőink, hegyi legelőink, folyóink, hegyeink és tavaink, egyedülálló kultúrtájunk a régióinkban élő emberek életének alapját képezik. Közös otthonunkat a gazdák és az erdőtulajdonosok rengeteg munkával, odaadással és energiával alakítják és tartják fenn. Erdeink nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő állapota erdőtulajdonosaink és gazdálkodóink évszázados felelősségteljes és fenntartható munkájának köszönhető. Csak Ausztriában erdeink összesen 320 000 munkahelyet biztosítanak az erdészeti és faipari értékláncban, és évente több mint 27,7 milliárd euró hozzáadott értéket képviselnek.

A jövőben is szükségünk lesz egészséges, életképes és fenntartható erdőkre, hogy hagyományos, aktív és fenntartható gazdálkodásunk révén biztosítsuk szolgáltatásaikat közös élet- és gazdasági terünk, de mindenekelőtt a jövő nemzedékek számára. Ez vonatkozik a hazai nyersanyag fára éppúgy, mint az energiára, a tiszta vízre, az árvizek, lavinák, sárlavinák, sárlavinák elleni védelemre és a rekreációra.

Ahhoz, hogy Ausztria továbbra is ilyen élhető és értékes régió maradjon, olyan döntéseket kell hozni, amelyekért a felelősséget maguk a régiók viselik. Az Uniónak ezt az alapelvét a szubszidiaritás fogalmában foglalják össze, és ismét az Unió jogi keretének alapját kell képeznie. Végül is olyan csoportok, amelyek nem viselnek közvetlen felelősséget a régióinkban élő emberekért, és amelyeknek semmi közük az erdőgazdálkodáshoz, nem dönthetnek és nem is szabad dönteniük arról, hogyan éljünk. Brüsszelben a rendeletek és irányelvek segítségével olyan jogi keretet kell létrehozni, amely elősegíti a szabadságot és az önrendelkezést, és amely olyan példamutató régiók mintájára épül, mint Ausztria.

Erdőinket csak akkor tudjuk megőrizni gyermekeink és unokáink számára, ha a jövőben aktívan kezeljük és gondozzuk őket. A jelenlegi uniós politika azonban éppen ezt hiúsítja meg teljesen téves iránymutatásokkal és irányvonalakkal. Egyoldalúan arra irányul, hogy akadályozza az erdőgazdálkodást és a fahasználatot, és az erdőket magukra hagyja. A tények helyett ideológiára, a bizalom helyett pedig paternalizmusra támaszkodik.

Ez a politika kudarcra van ítélve. Rossz szolgálatot tesz az éghajlatvédelemnek és élhető hazánk megőrzésének. Egyoldalúságában pedig végső soron az élet gazdasági alapjai és az emberek jólétének biztosítása ellen irányul.

  • Veszélyezteti a munkahelyeket, a regionális értékláncokat és az ellátást a legklímabarátabb nyersanyag – a helyi fa.
  • A világ erdőirtása ellen akar küzdeni (EUDR), és ennek érdekében veszélyezteti saját őshonos erdeink jövőjét – egy “bürokratikus szörnyeteg” létrehozásával, amely lelassítja az éghajlatálló erdők sürgősen szükséges létrehozását és fenntartását.
  • Veszélyezteti hazánkat, megélhetésünket és életterünket és végső soron még a biológiai sokféleséget is, amelynek olyan egyoldalúan szentelte magát.

Olyan európai politikát követelünk, amely támogatja erdőtulajdonosainkat erdeik aktív és fenntartható kezelésében és gondozásában. Olyan politikát, amely az erdők igényeihez és az erdőket gondozó emberek szükségleteihez igazodik. Ahelyett, hogy folyamatosan túlzott követelményeket támasztunk velük szemben, és ezzel megingatjuk az európai eszmébe vetett hitüket, Brüsszelnek végre bizalmat kell tanúsítania irántuk. A szubszidiaritás és az arányosság elvén alapuló politikát. Csak úgy tudjuk biztosítani az éghajlatilag stabil, fenntartható erdőket az egész társadalom érdekében, ha az erdőtulajdonosokkal együtt dolgozunk, nem pedig ellenük.

Itt az ideje az irányváltásnak:

  • Ennek érdekében az erdőtulajdonosoknak és az erdészeti vállalkozásoknak is helyet kell kapniuk a tárgyalóasztalnál. Ezért az aktív, fenntartható erdőgazdálkodásról folytatott strukturált párbeszéd részeként átfogó bevonást és az Európai Bizottság egyértelmű kötelezettségvállalását kérjük, hogy a döntéshozatali folyamatokat ennek érdekében optimalizálni kell.
  • A további terhek rövid távú elhárítása érdekében azonnal be kell nyújtani az erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelet (EUDR) felülvizsgálatát. A kétértelműségeket és a jogi bizonytalanságokat gyorsan tisztázni kell, hogy ez a rendelet ne váljon az erdészeti ágazat és a vállalatok számára tehercsomaggá. A globális erdőirtás és erdőpusztulás megfékezése nem érhető el a régióinkban élő számos erdőtulajdonos bürokratikus zaklatásával.

az aláíró (9) szervezetek vezetői

szerk/ford: Tóth János, forrás: Holzindustrie.AT

Előző cikk

Mátraparkett új weboldala

Következő cikk

Iskolában az Erdő Program folytatódikStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések