FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Európa faipara aggódik az EUDR miatt

Az európai fafeldolgozó iparágak szervezetei közös állásfoglalásukban komoly aggodalmukat fejezik ki az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendeletről (EUDR) a Financial Times nemrégiben megjelent cikkében (2024. március 8.) közölt információk miatt.

A cikk szerint az EU késleltetni szándékozik a nagyon szükséges kockázatalapú megközelítés alkalmazását – amelyet gyakorlatilag a termelő országok (alacsony, normál és magas kockázatú) kockázatértékelésén keresztül hajtanak végre -, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a piaci szereplők (piaci szereplők, kereskedők, importőrök, exportőrök és meghatalmazott képviselőik) és az EU-tagállamok illetékes hatóságai (illetékes hatóságok) megfeleljenek az EUDR-nek, valamint hogy ösztönözzék a termelő országok (EU-tagállamok vagy harmadik országok) helyes gyakorlatát.

Kiirtott erdőterület Indonéziában. Több fejlődő ország azzal vádolja az EU-t, hogy a zöld normákat másokra kényszeríti
© Crack Palinggi/Reuters

Ehelyett a jelek szerint mostantól minden országot “normál kockázatú” országként jelölnek meg, hogy “több időt adjanak nekik az új rendelethez való alkalmazkodásra”. Lényeges megérteni, hogy az országok teljesítményértékelése az EUDR és annak végrehajtásának központi része, és az ezzel a besorolással kapcsolatos késedelmek csak további költségeket és adminisztratív terheket jelentenek a piaci szereplők számára, anélkül, hogy valódi előnyökkel járnának sem a termelő országok, sem az illetékes hatóságok számára.

Az EUDR szerint a piaci szereplőknek ugyanis ugyanazokkal a kellő gondossági kötelezettségekkel kell szembenézniük, függetlenül attól, hogy árucikkeiket a normál kockázatú országokból vagy a magas kockázatú országokból szerzik be. Egyszerűen fogalmazva, az országkockázati teljesítményértékelés látszólag tervezett késleltetéséből származó előny nem áll fenn, mivel a normál kockázatú országok esetében a magas kockázatú országokhoz képest nem terveznek egyszerűsített export- vagy importeljárást.

Az egyetlen különbség a két kockázati szint között az, hogy ez milyen hatással van az illetékes hatóságok ellenőrzési és hitelesítési kötelezettségeire: Az illetékes hatóságoknak a magas kockázatú országokból származó érintett árukat és termékeket forgalomba hozó vagy forgalmazó, illetve exportáló piaci szereplők 9%-át kell ellenőrizniük, míg a standard kockázatú országokból származó érintett árukat és termékeket 3%-ban (az EUDR 16. cikkének (8) és (9) bekezdése szerint).

Az alacsony kockázatú országok azonosítása azonban alapvető fontosságú, mivel ez valamennyi szereplőre nézve jelentős következményekkel jár: az alacsony kockázatú országokból történő beszerzés esetén a piaci szereplők valóban élvezik az egyszerűsített átvilágítás lehetőségét, míg az illetékes hatóságok az ellenőrzések számát 1%-ra csökkenthetik, amint azt a 16. cikk (10) bekezdése előírja.

Az EUDR végrehajtásával kapcsolatos nehézségeket tükrözik azok a kihívások is, amelyekkel az EU szembesül, amikor a rendelet szerinti saját kötelezettségvállalásainak teljesítésére törekszik. Ilyen például az országok kockázati szintjének összehasonlító értékelése, különösen az alacsony kockázatú országok azonosítása, amelyre – ismét hangsúlyozzuk – sürgősen sort kell keríteni.

Az Amazonas megmentése: Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök azt mondta, hogy “mindent megtesz azért, hogy az erdőirtás zéró legyen” © Michael Dantas/AFP via Getty Images

Súlyosbító tényező, hogy az EU információs rendszere, amely az EUDR valamennyi szereplő általi végrehajtását támogató fő eszköznek hivatott lenni, még mindig a fejlesztés korai szakaszában van, és jelentős fejlesztésre szorul, különösen a kereskedelmi szempontból érzékeny információk automatikus, megbízható és biztonságos gyűjtése, nyilvántartása és védelme tekintetében. A faanyagok esetében továbbá még tisztázásra várnak a jelenleg alkalmazandó uniós faanyagrendeletről (EUTR) az EUDR-re való áttérés időszakával kapcsolatos szempontok. A cél annak biztosítása, hogy a 2024. december 30-ig az EUTR-nek teljes mértékben megfelelő, jogszerűen beszerzett faanyagot az EU piacán lehessen értékesíteni.

Alapvető fontosságú, hogy az EU információs rendszere ezt figyelembe vegye, és ne követelje meg a továbbfeldolgozó termelőktől a 2. melléklet szerinti adatok visszamenőleges benyújtását, amikor olyan árukat (pl. fűrészárut) hoznak forgalomba, amelyek 2024. december 30-a előtt kitermelt nyersanyagból származnak.

Következtetés:

Az európai fafeldolgozó ipar teljes mértékben támogatja az EUDR hatályát és célkitűzéseit, és határozottan ellenzi az erdőirtás és az erdőpusztulás minden formáját. Ugyanakkor az európai fafeldolgozó ipar sajnálja, hogy az EUDR hatalmas adminisztratív és szabályozási monstrummá vált.

Mindezek fényében az európai fafeldolgozó iparágak arra kérik az uniós intézményeket, hogy halasszák el az EUDR alkalmazásának megkezdését az üzemeltetők és a kereskedők számára, módosítsák az EUDR-t a szükségtelen bürokratikus akadályok megszüntetése érdekében, és biztosítsanak elegendő időt a szereplőknek a teljes és megfelelő megfeleléshez való alkalmazkodásra.

Ezen túlmenően elengedhetetlen, hogy az EU Bizottság gyorsan folytassa az alacsony kockázatú országok besorolását, és ez az intézkedés legyen a fő prioritása.

Aláírók:

CEI-Bois – Európai Faipari Szövetség – Átláthatósági azonosító n° 470333818389-37
EOS – Európai Fűrészipari Szövetség – Átláthatósági azonosító n° 024776016336-52
EPF – Európai Falemez Szövetség – Átláthatósági azonosító n°: 572064811767-22
EFIC – Európai Bútoripari Szövetség – Átláthatósági azonosító n° 95910795422-52
ETTF – Európai Fakereskedelmi Szövetség – Átláthatósági azonosító n° 151485550468-20
FEP – Európai Parketta Szövetség – Átláthatósági azonosító n° 294492727880-53

szerk/ford: Tóth János, forrás: CEI-Bois

Előző cikk

Vadászati jogszabály módosult

Következő cikk

Fakitermelés egyszerűbbenStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések