FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Erdészgenerációk álma valósul meg…

KEFAG Zrt. és jogelődei közel hét évtizede gondozzák a Duna-Tisza köze erdeit. Gazdálkodási területe Bács-Kiskun megyében 57.696 ha. A vállalat kiemelt tevékenységei közé tartozik a mag- és csemetetermesztés, az erdőművelés, a fahasználati és faipari tevékenységek, az erdőgazdálkodási szolgáltatások, a kereskedelem és a vadgazdálkodás. A cég emellett számos közjóléti és közhasznú feladatot is ellát. Interjú Dr. Bárány Gáborral, a KEFAG Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesével.

  Mi mondható el a KEFAG Zrt.-ről a számok tükrében?

A 2021. évi mérlegadatok már a rendelkezésünkre állnak, miszerint vállalatunk árbevétele 21%-kal növekedett az előző évhez képest, elérte a 8,7 milliárd Ft-ot, az adózás előtti eredményünk mintegy 58 millió Ft. Munkavállalói létszámunk 426 fő, a közfoglalkoztatottak száma 80 fő.

  Hogyan alakult az elmúlt évi árbevétel összetétele?

Az árbevétel 27%-a fakitermelésből; 25%-a fafeldolgozásból; további 25%-a erdőgazdálkodási szolgáltatásból és parképítésből; 7%-a csemetetermesztésből; 3%-a vadgazdálkodásból; 13%-a pedig egyéb tevékenységekből – faanyag- és csemetekereskedelem, közcélú tevékenységek, bérbeadás – származik.

  Hazánk erdőterülete több ezer hektárral bővült az elmúlt időszakban, erdősültsége mára meghaladja a 22%-ot. Minek köszönhető ez?

Az Agrárminisztérium az erdőtelepítési hullám motorjaként, előtérbe helyezve a hazai erdészetpolitikai célkitűzéseket, anyagi és szakmai segítséget nyújtott erdészgenerációk álmának megvalósulásához. A 2019-ben meghirdetett Országfásítási Programja hatására jelentősen nőtt az erdőtelepítési kedv a hazai erdőgazdálkodók körében. Bár a távlati célkitűzést – az uniós átlagnak megfelelő 27%-os erdővel, fával borított terület – még nem értük el, de a jelenlegi ütemben haladva 2030-ig ez teljesülni látszik. A meglévő erdők óvása, az új erdőterületek létrehozása a klímaváltozással szembeni fellépésben is jelentős szerepet játszanak, ezért kell megragadnunk minden lehetőségünkre álló eszközt.

  Milyen segítséget kapnak az erdőterületek bővítéséhez?

A tárca felismerve ezt a helyzetet, módosította a Vidékfejlesztési Program erdőkkel kapcsolatos támogatási rendszerét és meg tudta szólítani a magángazdálkodókat is. Az állami erdőgazdálkodók pedig évi 500-600 hektárnyi mintaerdő, illetve az újszülöttek erdeinek telepítésével járulnak hozzá a közös sikerhez. Utóbbiak évente kerülnek megvalósításra, megyékre bontva, minden született gyermek után 10-10 fa ültetésével.

  Milyen programok támogatják még a hazai zöldfelületek növelését?

Az Agrártárca az erdőterületek fenntartása, bővítése, az új erdők telepítése mellett meghirdette a már második éve óriási sikerrel zajló Településfásítási Programját, melynek keretében országszerte mintegy 36 ezer sorfával járul hozzá a kistelepülési zöldparkok növekedéséhez. Ezáltal – a rendszerváltozás óta – a legnagyobb belterületi zöldítési kezdeményezés valósul meg, amelyben vállalatunk, a KEFAG Zrt. is aktívan részt vesz. Juniperus Parkerdészetünk végzi a díszfák nevelését, bizonyos esetekben a beszerzését, a szállítások koordinálását. 1350 település adta be eddig a pályázatát, ahová a facsemeték dolgozóink óvó kezei közül kerülnek ki.

  Köztudott, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység legyen az hegy, domb vagy síkvidéki a legnehezebb munkák közé tartozik. Ez hogyan képződik le a KEFAG Zrt.-nél?

Ez a megállapítás különösen igaz térségünkre, hiszen a Duna-Tisza köze klimatikus és termőhelyi viszonyait tekintve, az erdőtenyészet szempontjából a legszélsőségesebbek közé tartozik. Ilyen körülmények között pedig csak nagy rátermettséggel, komoly szakértelemmel és kitartással lehet sikereket elérni. Területünk – az erdőgazdálkodást érintő ökológiai tényezők szempontjából – az országban a legrosszabb adottságokkal rendelkezik, nagy része igen száraz, meszes, szél által összehordott homok, tagolt, gazdag formakincsű és buckás felszínű. Ezeken a területeken szűkös a vízellátás. A kontinentális éghajlatú tájon gyakoriak az aszályok, a késői fagyok és az ÉNy-i irányú, tavaszi „böjti” szelek.

  Mi a következménye a nem éppen kedvező termőhelyi adottságoknak?

A termőhelyi sajátosságokat figyelembe vevő elődjeink homokfásítási erőfeszítéseinek következménye, hogy az általunk kezelt erdőterületek nagy része mesterséges telepítésű. Az erdőállomány fafaj összetételében az erdei-, és a feketefenyő uralkodik 47%-kal, ezt követi a szürkenyár 25%-kal, majd az akác 23%-kal. A nemesnyár fafajú erdők, amik elsősorban a Duna hullámterében találhatók, 4% -ot tesznek ki, míg a tölgy valamint egyéb kemény és lágy lombos fafajok együttesen kevesebb, mint 2%-ot. A számok az adottságainkat tükrözik, mi azonban a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk növelni a természetszerű társulásokban található őshonos fajok arányát.

  Mi jellemzi a KEFAG Zrt. csemetetermesztését?

Vállalatunk meghatározó szerepet tölt be az alföldi régió erdészeti csemetetermelésében, néhány fafaj – feketefenyő, fehérnyár, akác – tekintetében pedig országos szinten is. 10 db erdészeti és 2 db dísznövényt termelő saját csemetekertet üzemeltetünk, a nettó termelésre alkalmas területünk több mint 170 hektár, amelyen évente mintegy 10-12 millió csemetét állítunk elő. A jelenleg zajló erdőtelepítési programnak köszönhetően szerencsére jelentősen megnövekedett az igény az erdei csemeték iránt, különösen igaz ez a ritkább elegyfajok tekintetében. A meglévő kapacitásunknak köszönhetően azonban továbbra is igyekszünk minden megrendelőnket kiszolgálni.

  A jelenleg zajló világpolitikai események fényében kulcsfontosságú, hogy hazánk a fosszilis importtól függetlenül oldja meg az energiakérdést. Hogyan lehetséges ez?

Erre e helyzetre részben megoldást nyújthat a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazása. E stratégiai cél megvalósítása közben azonban meg kell oldani a környezetvédelmi célok és a természetvédelmi érdekek összehangolását is. Az egyes térségek önellátó energiatermelését és ellátásbiztonságát a faapríték és egyéb biomassza alapú helyi fűtőművek üzemeltetésével lehetne biztosítani.

  Milyen előnyökkel jár a faapríték illetve biomassza alapú fűtőművek működtetése?

Az ilyen decentralizált, egy-egy önkormányzat, lakóközösség, nagyobb közintézmény ellátását biztosító létesítményekben szén-dioxid semleges, hazai, helyben keletkező energiahordozókat használnak fel alapanyagként. Az energetikai hasznosítás bővítése a fakitermelési lehetőség jobb kihasználását eredményezi. Nagyon fontos még, hogy az erdőkből származó faanyag hasznosításának szinten tartásával megőrizhetők a meglevő munkahelyek, esetleg újak is teremthetők. Az ilyen típusú fűtőmű létrehozására nagyon jó példaként szolgál a Termostar Kft. kecskeméti beruházása. A fűtőmű alapanyag-ellátásának folyamatos biztosítása érdekében vállalatunk hosszú távú szerződést kötött a Termostar Kft.-vel, ezzel is támogatva a fentebb vázolt célok térségi megvalósítását. 

Fotók: KEFAG Zrt.
forrás: ImageMagazin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Zöld jövőt és megújulást jelentenek a fák

Következő cikk

A jó minőségű nyílászáró ismérveiStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések