FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

CEPI a csomagolási hulladék-rendelet tervezetről

Fa csomagolóanyagosok figyelmébe is! CEPI: Az Európai Bizottság november 30-án tette közzé javaslatát (COM(2022) 677) a Csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló EU rendelet megújításáról.

A javaslat az uniós ipar papír- és kartoncsomagolások újrahasznosítási modelljének teljesítményére épül. A papíripar most az újrahasznosítható és újrafelhasználható lehetőségek tudományos alapokon nyugvó értékelését kéri.

Az újrahasznosítás ma a cellulóz- és papírágazat első számú rostforrása, a “körforgás” pedig része annak az üzleti modellnek, amely Európát az újrahasznosítás globális bajnokává teszi. Az EU-ban a papír- és kartoncsomagolásokat többször hasznosítják újra, mint az összes többi anyagot együttvéve. A papír és a karton már most is messze meghaladja a 2025-re kitűzött újrahasznosítási célokat, amelyek az összes anyag közül a legszigorúbbak. Mindazonáltal a papírgyártók és -újrahasznosítók vállalták, hogy 2030-ra elérik a 90%-os újrahasznosítási arányt, ami magasabb, mint a jelenlegi 85%-os törvényi előírás. Ennek eléréséhez az egyik előfeltétel a papír és a karton szelektív gyűjtésének javítása lenne Európa-szerte.

A papír- és kartonipar felismeri, hogy az újrahasznosítható és az újrafelhasználható lehetőségek kiegészítik egymást, és hogy az EU nagyobb körforgást is elérhetne, ha sikeres újrahasznosítási modelljét újrafelhasználási rendszerekkel egészítené ki. Az újrahasználati rendszerek teljesítményének azonban most már meg kell felelnie a papír- és kartonipar újrafeldolgozási modelljének. Az új javaslatban kitűzött céloknak azokra a piacokra kell összpontosítaniuk, ahol a körforgást javítani kell, és az újrahasznosítható vagy az újrahasználható csomagolásra vonatkozó döntéseknek a környezeti előnyök független, tudományosan megalapozott bizonyításán kell alapulniuk.

Jori Ringman, a Cepi ügyvezető igazgatója: Fontos megérteni, hogy nem vagyunk az újrafelhasználás ellen. A hulladékokról szóló keretirányelvben meghatározott független környezeti hatásvizsgálat alapján kell döntenünk az újrahasznosítás vagy újrahasználat mellett. Sem az újrahasznosítók, sem az “újrafelhasználók” nem akarnak felelősséget vállalni sikertelen környezetvédelmi modellért.

Forrás: CEPI sajtóanyag

Kiegészítés:

Javaslat a Csomagolási és csomagolási hulladék rendeletre (pdf, angolul, 118 oldal)

A javaslat az újrahasznosítás arányaira az alábbi minimum célokat tűzi ki (6. szekció, 46. cikk, a a 84-85. oldalon):

Újrahasznosítási minimum cél2025.2030.
Összesen65%70%
Ebben:

műanyag50%55%
fa25%30%
vas alapú fémek70%80%
alumínium50%60%
üveg70%75%
papír és karton75%85%

A 48. cikk 2. pont foglalkozik a fa csomagolóanyagok újrahasználatának beszámításával az újrahasznosítási cél teljesítésével kapcsolatban. (88. oldal)

A javaslat mellékletei (36 oldal, angolul, pdf): 1. A fogalmak 2. újrahasznosíthatósági kategóriák és paraméterek. A 30 féle kategóriából a 28. a fa raklap és láda. 3. A komposztálható csomagolóanyag. 4. A csomagolás minimalizálásának értékelésére vonatkozó módszertan. 5. A csomagolási formátumok használatára vonatkozó korlátozások. 6. Az újrahasználati és utántöltő állomások rendszereire vonatkozó egyedi követelmények 7. Megfelelőség értékelési eljárás 8. EU megfelelőségi deklaráció. 9. A 39. cikkben említett nyilvántartásba vételhez és a nyilvántartásba való bejelentéshez szükséges információk. 10. A letéti és visszatérítési rendszerekre vonatkozó minimum követelmények. 11. A 46. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint benyújtandó végrehajtási terv. 12. A tagállamok által a csomagolásra és a csomagolási hulladékra vonatkozó adatbázisokba beépítendő adatok. 13. Azonosító táblázat a 94/62/EC rendelet és a jelen rendelet javaslat egyes cikkeihez és pontjaihoz.

Hatásvizsgálati jelentés I. rész, a bizottsági apparátus munka irata (55 oldal, angolul, pdf)

Hatásvizsgálati jelentés II. rész, a bizottsági apparátus munka irata (714 oldal, angolul, pdf)

A hatásvizsgálati jelentés vezetői összefoglalása, a bizottsági apparátus munka irata (4 oldal, angolul, pdf) Ennek bevezető két bekezdése:

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv (PPWD) célja a nemzeti intézkedések harmonizálása, a környezet védelme és a belső piac megfelelő működésének biztosítása. Az irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy az EU piacán forgalomba hozott csomagolások megfeleljenek a csomagolás gyártásával és címkézésével, valamint újrafelhasználhatóságával és hasznosíthatóságával (anyagában történő újrafeldolgozás, energetikai hasznosítás vagy komposztálás révén) kapcsolatos alapvető követelményeknek.
A csomagolás jelentős gazdasági tevékenység: A csomagolóanyag-gyártás 2018-ban 355 milliárd euró forgalmat generált az EU-ban, a hulladékgazdálkodásban részt vevő szereplők pedig 15 milliárd eurót. Emellett jelentős környezeti hatásokkal is jár, az erőforrások túlzott kiaknázásától az ökoszisztémák szennyezéséig, valamint Magyarország teljes éves kibocsátásával egyenértékű üvegházhatású gázkibocsátással.

Fatájolta, kiegészítette: Mőcsényi Miklós

Előző cikk

Csomagolási hulladékok csökkentése

Következő cikk

EU konzultáció - csomagolási hulladékok csökkentéseStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések