FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

EUDR rendelet véglegesítve

Az Európai Tanács május 16-án jóváhagyásával véglegesítette azt a rendeletet, amelynek célja, hogy az uniós piacon forgalomba hozott vagy onnan kivitt termékek tekintetében a lehető legkisebb legyen annak a kockázata, hogy az adott termék előállítása összefüggésbe hozható erdőirtással vagy erdőpusztulással.

Az EU-ban sok olyan árut fogyasztunk, illetve sok olyan áruval kereskedünk, amelyek előállítása nagymértékű erdőirtással jár. Az új szabályok célja annak biztosítása, hogy ezen áruk és termékek uniós fogyasztása és kereskedelme ne járuljon hozzá az erdőirtáshoz és az erdei ökoszisztémák további romlásához.

Kellő gondosság

A rendelet a kellő gondosságra vonatkozó kötelező szabályokat ír elő az összes olyan piaci szereplő és kereskedő számára, aki, illetve amely az uniós piacon forgalomba hozza, forgalmazza vagy onnan exportálja a következő termékeket: pálmaolaj, szója, faanyag, kakaó, kávé, marhahús és gumi .

A szabályok emellett számos származtatott termékre is vonatkoznak, például a csokoládéra, a bútorokra, a nyomtatott papírra és bizonyos pálmaolaj-alapú (például a testápolási termékek összetevőjeként használt) származékokra.

A piaci szereplőknek vissza kell követniük az általuk értékesített terméket egészen addig a földterületig, ahol azt előállították. Az új szabályok ezzel párhuzamosan a kötelezettségek közötti átfedések elkerülésére, továbbá a piaci szereplők és a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentésére is irányulnak.

Emellett lehetővé válik a kis piaci szereplők számára, hogy a kellő gondosságra vonatkozó nyilatkozatok elkészítése során a nagyobb piaci szereplőkre hagyatkozzanak.

A rendelet az új szabályok alkalmazásának határidejeként 2020. december 31-ét határozza meg, ami azt jelenti, hogy csak az azokon a földterületeken előállított termékek léphetnek be az Unió piacára, illetve vihetők ki onnan, amelyeken 2020. december 31. óta nem került sor erdőirtásra vagy erdőpusztulásra.

Egy kördiagram, amely a felsorolt hét termék mindegyikének a globális erdőirtásból való részesedését mutatja, ha az EU-ban fogyasztják. A pálmaolaj okozza a legtöbb erdőirtást az EU-ban 35%-os részesedéssel, ezt követi a szója (33%), amelyet főként állati takarmányozásra használnak. A faanyag 9%, a kakaó 8%, a kávé 7%, a marhahús 5%, a gumi 3%.
A termékek ellenőrzése

A rendelet egyúttal létrehoz egy teljesítményértékelési rendszert, amelynek keretében az erdőirtás és az erdőpusztulás tekintetében (alacsony, átlagos vagy magas) kockázati szintet rendelnek az egyes harmadik, illetve uniós országokhoz.

Ez a kockázati kategória határozza meg azt, hogy milyen szintű konkrét kötelezettségek vonatkoznak a piaci szereplőkre és a tagállami hatóságokra a vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésével kapcsolatban. Ez a magas kockázatú országok esetében elő fogja segíteni a jobb nyomonkövetést, az alacsony kockázatú országok esetében pedig a kellő gondosság elvén alapuló vizsgálat egyszerűsítését.

Az illetékes hatóságoknak a magas kockázatú országokból származó termékekkel kereskedő piaci szereplők és kereskedők 9%-át, az átlagos kockázatot jelentő országok esetében 3%-ukat, az alacsony kockázatú országok esetében pedig 1%-ukat kell ellenőrizniük annak megállapítása érdekében, hogy ténylegesen teljesítik-e a rendeletben meghatározott kötelezettségeket.

Ezen túlmenően az illetékes hatóságok ellenőrizni fogják a magas kockázatú országokból származó és az adott piacon forgalomba hozott, forgalmazott vagy onnan kivitt érintett áruk és termékek 9%-át.

Az EU fokozni fogja az együttműködést a partnerországokkal, és ezen belül is különösen azokkal, amelyek magas kockázatú besorolást kaptak.

Emberi jogi szempontok

Az új szabályok figyelembe veszik az erdőirtáshoz kapcsolódó emberi jogi szempontokat is: a szöveg kiegészült azzal az elvvel, hogy tiszteletben kell tartani az őslakos népek szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezéshez való jogát.

A diagram az 1990 óta világszerte bekövetkezett erdőpusztulást mutatja. A 2000-es évig 78 millió hektár, 2010-ig 130 millió hektár, 2020-ig pedig 178 millió hektár erdőveszteséget jelentett.
Visszatartó erejű szankciók

A jogszabály szankciókról is rendelkezik: a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy ezek hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.

A környezeti kárral és az érintett áruk vagy termékek értékével arányos pénzbírságokat a piaci szereplők uniós éves árbevételének legalább 4%-ában kell megállapítani, továbbá rendelkezni kell a közbeszerzési eljárásokból és a közfinanszírozáshoz való hozzáférésből való ideiglenes kizárásról is.

Háttér és a következő lépések

A Bizottság 2021. november 17-én tette közzé rendeletjavaslatát. A Tanács 2022. június 28-án fogadta el általános megközelítését. A Tanács és az Európai Parlament 2022. december 6-án ideiglenes politikai megállapodásra jutott a szövegről. A Parlament 2023. április 19-én elfogadta a rendeletet. Most, hogy a Tanács is elfogadta a rendeletet, az kihirdetésre kerül majd az EU Hivatalos Lapjában, majd 20 nappal a kihirdetés után hatályba lép.

A világszerte tapasztalható erdőirtás és erdőpusztulás legfőbb oka a mezőgazdasági földterületek terjeszkedése, ami pedig összefügg a rendelet hatálya alá tartozó áruk előállításával. Az ilyen áruk jelentős fogyasztójaként az EU csökkentheti a globális erdőirtásra és erdőpusztulásra gyakorolt hatását azáltal, hogy biztosítja: e termékek előállítása és a kapcsolódó ellátási láncok ne járuljanak hozzá az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz.

Ülések

forrás: EurópaiTanácsSajtóiroda


A GlobalWitness kommentárja e témához:

Az EU most fogadott el egy történelmi jelentőségű erdőirtásellenes törvényt. Most a bankok ellen kell fellépnie

Az Európai Unió kormányai ma történelmi jelentőségű új törvényt fogadtak el, amely biztosítja, hogy egy sor, az erdőirtással és erdőpusztulással összefüggő árucikk csak akkor kerülhet az uniós piacra, ha bizonyítottan fenntartható forrásból származik.

Az uniós nemzeti kormányok zöld utat adtak, ami azt jelenti, hogy a jövő év végétől a pálmaolaj, a szarvasmarha, a szója, a kávé, a kakaó, a fa és a gumi importjának szigorú nyomonkövethetőségi kötelezettségeknek kell megfelelnie, és bizonyítani kell, hogy nem erdőirtott vagy degradált földeken termesztették.

Ez az első ilyen jellegű törvény a világon, és történelmi jelentőségű tervrajz a többi piac számára, hogy milyen megközelítésekre van szükség a világ erdeinek megőrzése érdekében – amelyek alapvető fontosságúak az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése elleni küzdelemben.

Most, hogy az erdőirtásmentes ellátási láncok felé vezető út első mérföldkövét sikerült elérni, ideje biztosítani, hogy az Európai Unió teljes mértékben véget vessen az erdőpusztításban játszott szerepének – ami azt jelenti, hogy meg kell szakítani az erdőirtó vállalkozásoknak juttatott pénzcsatornát. Ez a kirakós utolsó darabja.

Minden érdeme ellenére az új törvény nem kötelezi az uniós székhelyű bankokat vagy befektetőket arra, hogy befektetési portfólióikon és pénzügyi szolgáltatásaikon keresztül ne finanszírozzák tovább az erdőirtást. És sajnos továbbra is az erdőirtási válság és a kapcsolódó emberi jogi jogsértések fő támogatói maradnak, amint azt vizsgálataink is mutatják.

forrás: GlobalWitness

Előző cikk

Forest 500 - erdőirtók feketelistája

Következő cikk

Fahasználat népszerűsítése alacsony épületeknélStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések