FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

EUDR – erdőirtásmentes termékek – új szabályok érkeznek

2023. június 09-én hivatalosan is megjelent az új uniós erdőirtásmentes termékekről szóló rendelet (EUDR) az EU Hivatalos Lapjában. Az EUDR 20 nappal később, 2023. június 29-én lép hatályba. A faipari vállalatok számára ettől az időponttól kezdődik egy 18 hónapos átmeneti időszak. Az EUDR 2024. december 30-tól az uniós fakereskedelmi rendelet (EUTR) helyébe lép, és új kihívások elé állítja a faipari ágazatot.

“AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2023/1115 RENDELETE
(2023. május 31.)
az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazásáról és Unióból történő kiviteléről, valamint a 995/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről “

Problémás mezőgazdaság

Már jó ideje ismert, hogy a fa és a fatermékek exportra történő előállítása csak kis mértékben járul hozzá a globális erdőirtáshoz. A globális erdőirtás csaknem 90 százalékát a mezőgazdaság terjeszkedése okozza. Ennek fényében a Német Fakereskedők Szövetsége kifejezetten üdvözli, hogy a jövőben első ízben vezetnek be szabályokat a kávé, a kakaó, a gumi, a pálmaolaj, a szarvasmarha és a szója kereskedelmére.

Szigorúbb szabályok a fakereskedelemre

Az EUDR azonban a fakereskedelemre vonatkozóan is tartalmaz némi szigorítást, és több terméket és a faipar nagyobb részét érinti, mint a korábbi EUTR. Az új rendelet előírja, hogy az érintett termékek csak legális és erdőirtásmentes ellátási láncokból kerülhetnek a hazai piacra. Ennek bizonyítására kiterjedt átvilágítási rendszerre van szükség. “A faanyagimportáló ágazat már jól ismeri az átvilágítás alkalmazását a jelenlegi faanyagkereskedelmi rendelet (EUTR) révén” – mondta Thomas Goebel, a GD Holz ügyvezető igazgatója. “Mindenképpen biztosítani kell azonban, hogy a fakereskedelmet érintő, az EUDR-rel járó bonyodalmak egy végrehajtható kereten belül maradjanak.” Goebel szerint ezek közé a bonyodalmak közé tartozik, hogy a jövőben minden importot és exportot előre be kell jelenteni. Többek között meg kell adni minden olyan terület földrajzi koordinátáit, amelyen a termékben található faanyagot kitermelték. Ezenkívül a korábbinál több információt kell továbbítani az ellátási láncon belül. Az ellátási láncban részt vevő nagyvállalatoknak ellenőrizniük kell, hogy beszállítóik megfelelően végrehajtották-e az átvilágítást. A továbbítandó információk köre még nem világos. “A beszállítók védelmét és az adatvédelmet mindenképpen garantálni kell” – mondja Goebel. “A Faipari Főigazgatóság lobbizik ezért az összes érintett szervnél Bonnban, Berlinben és Brüsszelben.”

Pontos előírások

Pozitívumként a GD Holz pontosabb előírásokat lát a nemzeti ellenőrző hatóságok számára, amelyeknek a jövőben magas minimális ellenőrzési követelményeknek kell megfelelniük. A különböző meghallgatások során a GD Holz mindig rámutatott, hogy az EUTR-t az EU-n belül nagyon eltérően hajtják végre. Ez a verseny jelentős torzulásához vezet. Itt a jövőben javulás várható. A GD Holz az elkövetkező hónapokban továbbra is intenzíven foglalkozik majd a rendelet előrehaladásával. Különösen a rendeletek konkrét értelmezése és alkalmazása lesz a középpontban. A szervezet az Európai Fakereskedelmi Szövetséggel (ETTF) együtt továbbra is intenzíven dolgozik majd a gyakorlatban is alkalmazható rendelet megalkotásán.

A GD Holz már tíz éve támogatja a vállalatokat az EUTR végrehajtásában. Ezt a sokéves tapasztalatot most fokozatosan kiterjesztik az EUDR követelményeire is, hogy a tanácsadói ügyfelek számára teljes körű szolgáltatást nyújthassanak. Az EUTR/EUDR szolgáltatások nemcsak az egyesületi tagok, hanem a GD Holzon kívüli vállalatok számára is nyitva állnak.

szerk/ford: Tóth János, forrás: HolzForum 06-16

Előző cikk

Metsä - új Kerto LVL gyárat épít

Következő cikk

Természeti csodákat rejt a Soproni-hegyvidék és a Fertő-tóStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések