FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

EUDR – erdőirtásmentes termékek

Az erdőirtásmentes termékekről szóló új uniós jogszabály (EUDR) fontos fordulópont az erdőirtás elleni globális küzdelemben. Alkalmazása 2024. december 30-án kezdődik. Az EU újabb weboldalt nyitott az érintett vállalkozások hatékonyabb felkészülése érdekében. (Az oldal egyenlőre kizárólag angol nyelven működik, amint elkészül a magyar verzió is, tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.)

A világ számos országa tett jelentős erőfeszítéseket az elmúlt évtizedben az erdőirtás csökkentése érdekében, például moratóriumok bevezetésével vagy az ellátási lánc átláthatóságának javítását célzó intézkedésekkel, az erdőirtás és az erdőpusztulás azonban továbbra is riasztó ütemben folytatódik, és az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának több mint 10%-át teszi ki. Az EU elkötelezett a termelő országokkal való inkluzív partnerségek előmozdítása mellett az erdőirtás globális szintű kezelése érdekében.

Az EU továbbra is együttműködik a partnerországokkal és vállalatokkal az erdőirtásmentes ellátási láncokra való sikeres átállás érdekében.

A világ erdeinek védelmével és helyreállításával foglalkozó, több érdekelt fél részvételével működő platform
-> Folyamatos párbeszéd az EU tagállamai, kiválasztott érdekelt felek (elsősorban kereskedelmi és üzleti szövetségek és nem kormányzati szervezetek), harmadik országok és az Európai Bizottság között.
-> A platform rendszeresen ülésezik, hogy bemutassa és megvitassa a munka fő irányvonalait, és meghatározza a legjobb gyakorlatokat.

A platform üléseinek napirendjei, előadásai és összefoglaló jegyzőkönyvei

A platform tagszervezetei

Az erdőirtással és erdőpusztulással foglalkozó uniós megfigyelőközpont
-> A meglévő megfigyelési eszközökre (pl. Copernicus és más, nyilvánosan vagy magántulajdonban lévő források) építve a megfigyelőközpont megkönnyíti a vállalkozások, az állami szervek és a fogyasztók számára az ellátási láncokra vonatkozó információkhoz való hozzáférést.
-> Nyilvánosan hozzáférhető térképek és adatkészletek a világ erdőborítottságában bekövetkezett változásokról és a kapcsolódó mozgatórugókról.
-> Főbb összetevők: globális erdőfigyelés, valamint az árutermelés és -kereskedelem.

Látogasson el a megfigyelőközpontba

Az erdőirtásmentes értékláncokról szóló európai csapat kezdeményezése

Az EU Global Gateway stratégiájához igazodva a kezdeményezés célja, hogy támogassa a partnerországokat a fenntartható, erdőirtásmentes és legális mezőgazdasági értékláncokra való áttérésben. Az Európai Bizottság és az EU tagállamai, köztük Németország, Hollandia és Franciaország közös erőfeszítése, amely a kezdeményezés végrehajtásához kezdetben 70 millió eurós finanszírozási csomagot biztosít.

Főbb jellemzők:

-> Fenntartható mezőgazdaság az erdei ökoszisztémákért (SAFE) projekt mint az együttműködés fő pillére, amely támogatást nyújt a partnerországoknak és a termelőknek az erdőirtásmentes értékláncok kialakításához.
-> Zero Deforestation Hub - A SAFE részeként ez a központ lesz a partnerországok tájékoztatásának, koordinációjának és tájékoztatásának központi forrása.
-> Az erdőirtásmentes értékláncokkal foglalkozó technikai eszköz igény szerinti elemzést, igényfelmérést és technikai támogatást nyújt a partnerországokban az erdőirtásmentes ellátási láncokra való áttéréshez.

További információk a Team Europe kezdeményezésről

Információs rendszer

Az információs rendszer az az informatikai rendszer, amely a gazdasági szereplők és kereskedők által a rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében benyújtott átvilágítási nyilatkozatokat tartalmazza. Az információs rendszer kísérleti tesztelése január végéig tart.

A Bizottság 2024 nyarán a tagállami hatóságokkal összehangoltan képzési környezetet és “oktatóképző” foglalkozásokat biztosít minden érdekelt vállalat számára. Ez lehetőséget ad minden érdekelt félnek arra, hogy jóval a rendelet alkalmazása előtt megismerkedjen a rendszerrel. A Bizottság ezután felhasználói kézikönyveket és egyéb releváns önképzési anyagokat, például videós oktatóanyagokat is rendelkezésre bocsát.

Mikor lép hatályba és alkalmazhatóvá válik?  

A rendelet 2023. június 9-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
A rendelet 2023. június 29-én lépett hatályba.
A 38. cikk (2) bekezdésében felsorolt egyes cikkek alkalmazhatósága azonban 2024. december 30-án (18 hónapos átmeneti időszak), a mikro- és kisvállalkozások esetében pedig 2025. június 30-án (24 hónapos átmeneti időszak) lép hatályba.

Mi a helyzet a két időpont közötti időszakban?

A rendelet hatálybalépése és a rendelet alkalmazásának időpontja(i) között az uniós piacon forgalomba hozott termékeknek meg kell-e felelniük a rendelet követelményeinek?

A nagy- és középvállalkozások és kereskedők esetében a rendelet hatálybalépése után 18 hónappal (2024. december 30-án) várható az alkalmazás kezdete. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági szereplőknek és kereskedőknek nem kell megfelelniük az uniós piacon ezen időpont előtt forgalomba hozott termékekre vonatkozó követelményeknek. A kis- és mikrovállalkozások esetében ez az időszak meghosszabbodik (24 hónappal a rendelet hatálybalépését követően – 2025. június 30-án).

Hogyan lehet bizonyítani, hogy a terméket a rendelet hatálybalépése előtt állították elő?

Kit terhel a bizonyítási teher, hogy az érintett árut vagy terméket, amelyet a gazdasági szereplő forgalomba kíván hozni vagy exportálni, a rendelet hatálybalépése előtt állították elő, és a rendelet nem alkalmazandó?

A rendeletet az 1. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint kell alkalmazni, kivéve, ha az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek. E kivétel tekintetében a gazdasági szereplőre hárul a bizonyítási teher, és képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő információkkal bizonyítsa, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek. Bár ebben az esetben az üzemeltető nem köteles átvilágítási nyilatkozatot benyújtani, az üzemeltetőnek meg kell őriznie a szükséges dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy a rendelet és kötelezettségei nem alkalmazandók.

Milyen kötelezettségek terhelik a piaci szereplőket és a nem KKV-kereskedőket?

Milyen kötelezettségek terhelik a gazdasági szereplőket és a nem KKV-kereskedőket, ha olyan érintett terméket hoznak forgalomba vagy exportálnak, amely olyan érintett termékből vagy érintett áruból készült, amelyet az átmeneti időszakban (azaz a rendelet 2023. június 30-i hatálybalépése és a rendelet 2024. december 30-i hatálybalépése közötti időszakban) hoztak forgalomba?

Ez a helyzet néhány konkrét forgatókönyvvel magyarázható a legjobban.

  1. Egy érintett árut (pl. természetes gumi – 4001 KN-kód) az átmeneti időszak alatt hoznak forgalomba, tehát nem feltétlenül geolokalizálják, majd felhasználják egy érintett származékos termék (pl. új gumiabroncsok – 4011 KN-kód) előállítására, amelyet 2024. december 30. után hoznak forgalomba (vagy exportálnak).

Ha egy árut az átmeneti időszak alatt, azaz az EUDR alkalmazásának kezdete előtt hoznak forgalomba, akkor egy származékos termék forgalomba hozatalakor a gazdasági szereplő (és a nem KKV-ként működő kereskedők) kötelezettsége arra korlátozódik, hogy megfelelően meggyőző és ellenőrizhető bizonyítékot gyűjtsön annak bizonyítására, hogy az adott termék (gumiabroncsok) előállításához felhasznált érintett árut (gumi) az alkalmazás kezdete előtt hozták forgalomba. Ez nem érinti a 37. cikk (2) bekezdését a fa és fatermékek tekintetében.

Ha az árut az átmeneti időszakot követően, azaz 2024. december 30. után hozzák forgalomba vagy exportálják, a gazdasági szereplőre (és a nem KKV-ként működő kereskedőkre) az e rendeletben foglalt általános kötelezettségek vonatkoznak. Hasonlóképpen, a releváns termékek azon részei esetében, amelyeket a 2024. december 30. után forgalomba hozott árukból állítottak elő, a gazdasági szereplőre (és a nem KKV-ként működő kereskedőkre) e rendelet általános kötelezettségei vonatkoznak.

  1. Egy releváns terméket (pl. kakaóvajat – 1804 KN-kód) az átmeneti időszak alatt hoznak forgalomba, tehát nem feltétlenül geolokalizált, de aztán egy másik releváns származékos termék (pl. csokoládé – 1806 KN-kód) előállításához használják fel, amelyet egy továbbfelhasználó szereplő 2024. december 30. után hoz forgalomba (vagy exportál).

Ebben az esetben a származékos terméket (csokoládé) forgalomba hozó vagy exportáló gazdasági szereplő (és a nem KKV kereskedők) kötelezettsége arra korlátozódik, hogy megfelelően meggyőző és ellenőrizhető bizonyítékot gyűjtsön annak bizonyítására, hogy a vonatkozó származékos terméket (kakaóvajat) az alkalmazás megkezdése előtt hozták forgalomba. A releváns végtermék azon részei esetében, amelyeket más, 2024. december 30. után forgalomba hozott releváns termékekkel együtt állítottak elő, a gazdasági szereplőre (és a nem KKV-ként működő kereskedőkre) az e rendeletben foglalt általános kötelezettségek vonatkoznak. Ez nem érinti a 37. cikk (2) bekezdését a fa és fatermékek tekintetében.

  1. A piaci szereplő az átmeneti időszakban olyan releváns árut vagy terméket hoz forgalomba, amelyet 2024. december 30. után egy vagy több nem KKV-kereskedő “tesz hozzáférhetővé” a piacon.

Ebben a forgatókönyvben a nem KKV-kereskedő kötelezettségei arra korlátozódnak, hogy megfelelően meggyőző és ellenőrizhető bizonyítékot gyűjtsön annak bizonyítására, hogy az ilyen releváns árut vagy releváns terméket az alkalmazás megkezdése előtt hozták forgalomba. Ez nem érinti a 37. cikk (2) bekezdését a fa és fatermékek tekintetében.

Az összes GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések az innen letölthető PDF dokumentumban is megtalálható.

szerk/ford. Tóth János, forrás: EU_EUDR


Előző cikk

Év Erdőgazdálkodója 2023 – Sulyok Ferenc

Következő cikk

Gyászhír - Galambos Éva [72]Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések