FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

ReForest projekt indult

A ReForest – „Agroforestry at the forefront of farming sustainability in multifunctional landscapes in Europe”– egy 4 éves Horizon Europe projekt, amely 10 európai ország 14 intézményének együttműködésében valósul meg. A konzorcium az európai agrárerdészet támogatására és a szélesebb körű alkalmazását akadályozó tényezők felszámolására összpontosít. A projekt koordinátora a Prágai Cseh Élettudományi Egyetem Erdő- és Fatudományi Kara, amelyet az Erdőgazdálkodási Tanszék képvisel.

„Tudjuk, hogy az agrárerdészet nagyon jó alternatívája a modern mezőgazdasági monokultúráknak, projektünk célja, hogy elősegítse ennek európai elterjedését.”Martin Lukáč, a ReForest koordinátora

A projekt keretében a Soproni Egyetem a magyar Agroerdészeti Hálózattal együttműködve fog dolgozni azon, hogy az agrárerdészet ökoszisztéma szolgáltatásainak – különösen a karbonmegkötés és a biodiverzitás megőrzésének, illetve fokozásának – gazdasági értéke  érvényesüljön,  finanszírozása integrálódjon  a gazdaságba, elősegítve ezzel az agroerdészeti gyakorlatok minél szélesebb körű alkalmazását. A projekt olyan grafikus eszközök, üzleti modellek, szakpolitikai ajánlások létrehozását célozza, melyek hatékonyan segíthetik az agrárerdészeti rendszerek ökoszisztéma-szolgáltatás alapú értékelését a gazdálkodók, a kutatók és harmadik felek számára. 

Mi az agroerdészet? Az agroerdészet olyan gazdálkodási módszer, amely a fás szárú növények termesztését egyesíti a mezőgazdasági termelés valamilyen formájával. A növénytermesztés vagy az állattenyésztés ugyanazon földterületen integrálja a fás vegetációt, kibővítve ezzel a gazdálkodók és a társadalom által nyert előnyök körét. Az európai agrárerdészet terjeszkedésének jelenlegi akadályai, mint például a támogatás, a tudás és a tapasztalat hiánya, közösek a legtöbb hagyományos földgazdálkodási megközelítésben. A ReForest projekt célja olyan feltételek megteremtése, ahol az agrárerdészet az egyik legvonzóbb földgazdálkodási rendszerré válik.

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy az agrárerdészet számos ökoszisztéma szolgáltatást képes fokozni, melyek összességében jóval felülmúlják a hagyományos mezőgazdaság által nyújtottakat. A ReForest a mérsékelt övi agrárerdészeti rendszerekről már rendelkezésre álló tudást fogja felhasználni ahhoz, hogy közös erővel hozzanak megoldásokat a kulcsfontosságú akadályok leküzdésére, amelyek hátráltatják a gazdálkodókat az agrárerdészetre való áttérésben az EU-ban és a társult országokban. A projekt elemzi az agrárerdészet valós ökológiai, gazdasági és társadalmi potenciálját és korlátait. Döntéshozatali, ellenőrzési és pénzügyi támogatási eszközöket fejlesztünk ki, amelyek lefedik a teljes értékláncot a koncepciótól a tervezésen, az érdekelt felek összekapcsolásán, a rendszeralkotáson, a monitorozáson, a felhasználói visszajelzéseken át a társadalmi és gazdálkodási igényekhez való alkalmazkodásig.

A HORIZON EUROPE, amely a ReForest projektet is finanszírozza, egy kulcsfontosságú uniós program, amely a 2021–2027 közötti időszakban közel 100 milliárd eurós költségvetéssel támogatja a kutatást és az innovációt. A REFOREST projektpályázatot a Föld, Óceán és Víz éghajlatvédelmi felhívásra nyújtottuk be, a konkrét téma: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08: Agroerdészet az éghajlati, biodiverzitási és mezőgazdasági fenntarthatósági célok elérése érdekében.

forrás: REFOREST

Előző cikk

Múlt, jelen, jövő - erdészeti kutatások

Következő cikk

SOE Erdőmérnöki Kar Nyílt NapStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések