FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Digitális fagazdasági kiadványok

A könyvesboltok kínálatából egyre jobban kiszorulnak a szakmai és tudományos könyvek. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a Szaktudás Kiadó webáruháza, ahol az érdeklődők egy helyen találják meg speciális szakkönyvkínálatukat, digitális kiadványaikat – szinte mindig kedvezményes áron. Mi most az erdészeti és faipari kínálatukra hívjuk fel a FATÁJ olvasók figyelmét.

Az erdészet gyakorlata

Szerző: Andrésiné Ambrus Ildikó, Dr. – Andrési Pál
Ár: 3 400 Ft Kiadói ár: 2 380 Ft Megtakarítás: 30 % – Digitális Kiadvány

A kötet bemutatja a legfontosabb fa- és cserjefajokat, általános ismereteket ad erdeinkről és az erdők környezetéről. Az Erdőművelési ismeretek fejezet a maggyűjtéstől a nevelővágásokig bemutatja az erdőben végzett legfontosabb feladatokat. Az erdőhasználati ismeretek megismerésével az erdő területén megtermelt javak kitermelését, felhasználását, mozgatását és értékesítésének lehetőségeit sajátíthatják el az olvasók. Bemutatásra kerülnek a legfontosabb erő- és munkagéptani ismeretek is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az erdőben az erdőművelési és erdőhasználati munkákat hozzáértően és hatékonyan lehessen végezni.
Energetikai faültetvények termesztés-technológiája

Szerző: Dr. Horváth Béla – Dr. Vágvölgyi Andrea
Ár: 2 000 Ft
Az Európai Unió előírásai szerint 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, a tagállamok teljes energiafogyasztásának 32%-a pedig megújuló energiaforrásokból kell, hogy származzon. Ennek eléréséhez Magyarországon a biomassza potenciál a legjelentősebb, ám emellett egyre fokozódik a kifejezetten energetikai célokra termesztett növények iránti igény is. Magyarország Kormánya a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületeken végrehajtott erdőtelepítést és ipari célú fás szárú ültetvények telepítését 2016. óta a VP5- 8.1.1-16 kódszámú felhívással segíti, amelynek keretében még 2021. december 31-ig adhatók be pályázatok. E pályázati lehetőség a telepítési tevékenységet finanszírozza. Összeállításunk az energetikai faültetvények termesztés-technológiája iránt érdeklődők számára nyújt hasznos segítséget.
Gépek az energetikai faültetvényekhez

Szerző: Dr. Horváth Béla – Dr. Vágvölgyi Andrea
Ár: 2 500 Ft
Az Európai Unió megújuló energiáról szóló irányelvében (RED II 2018/2001/EK) az szerepel, hogy 2030-ra a tagállamok teljes energiafogyasztásának 32%-a megújuló energiaforrásokból kell, hogy származzon. Magyarországon a „Nemzeti Energiastratégia 2030” c. dokumentum ezért a kétpólusú mezőgazdaság létrehozását veti fel, amely lehetővé teszi a biomassza energetikai célú termesztését. Ebben a folyamatban jelentős szerepe lesz az energetikai faültetvényeknek. A Gépek az energetikai faültetvényekhez című összeállítás 47 oldalon, 24 ábra és 82 kép segítségével bemutatja a terület gépeinek szerkezeti felépítését, működését, fontosabb üzemeltetési előírásait. Aki azonban az energetikai faültetvények termesztéstechnológiáinak kivitelezését biztosító gépek között akar eligazodni, azokat akarja megismerni, alkalmazni, annak ismernie kell az erdőtelepítési és erdőfelújítási technológiák kivitelezését biztosító gépeket is, mindehhez segítséget adnak a Gyakorlati Tudástár kötetei.
Gépek a szabadföldi erdészeti csemetetermesztéshez

Szerző: Dr. Horváth Béla
Ár: 2 500 Ft – Digitális kiadvány
Az Agrárminisztérium 2019 őszén Országfásítási Programot indított, melynek célja, hogy az elkövetkezendő 10 évben az ország fával borított területe a jelenlegi 21%-ról 27%-ra növekedjen. A program országosan éves átlagban 100 millió csemete előállítását igényli. Ennek az igénynek a kielégítésére az Agrárminisztérium 2020 őszén gépesítésfejlesztést támogató pályázatot indított, VP2-4.1.3.7-20 jelzettel, „Csemetekertek gépbeszerzése” címmel. Jelen kiadványunk 62 oldalon 59 ábra és 63 kép segítségével mutatja be a szabadföldi erdészeti csemetetermesztés szakterület legfontosabb gépeit, azok szerkezeti felépítését, működését, fontosabb üzemeltetési előírásait.
Gépek az erdőfelújításhoz
(újdonság)
Szerző: Dr. Horváth Béla
Ár: 2 800 Ft

Magyarországon az éves fakitermelés átlagosan 20 ezer hektárnyi területet érint, tehát évente ekkora erdőfelújítási kötelezettség keletkezik. Ilyen volumenű erdőfelújítást biztonságosan és gazdaságosan csak olyan korszerű gépesítési háttér mellett lehet megvalósítani, amely az erdőfelújítás technológiáinak meghatározó műveleteihez (terület-előkészítés, talaj-előkészítés, vetés, ültetés, ápolás) korszerű munkagépeket rendel, és biztosítja a munkagépek üzemeltetéséhez szükséges erőgépeket. Az erdőfelújítás technológiáinak vannak speciális, csak erre a területre jellemző gépei, berendezései, de vannak olyanok is, amelyek nagy hasonlóságot mutatnak, egyesek pedig teljesen meg is egyeznek az erdőtelepítési technológiák megfelelő eszközeivel. Hetvenöt oldalas kiadványunk 126 kép és 47 ábra segítségével mutatja be az erdőfelújítás speciális gépeit, azok szerkezeti felépítését, működését, fontosabb üzemeltetési előírásait.
Gépek az erdőtelepítéshez

Szerző: Dr. Horváth Béla
Ár: 2 500 Ft – Digitális kiadvány

Az Agrárminisztérium 2019 őszén Országfásítási Programot indított, melynek célja, hogy az elkövetkezendő 10 évben az ország fával borított területe a jelenlegi 21%-ról 27%-ra növekedjen. A program megvalósítása az elkövetkező tíz évben évente átlagosan tízezer hektár új erdő telepítését kívánja meg. Ilyen volumenű erdőtelepítést biztonságosan és gazdaságosan csak korszerű gépesítési háttér mellett lehet megvalósítani. Magyarország Kormánya a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületeken végrehajtott erdőtelepítést és ipari célú fás szárú ültetvények telepítését a VP5- 8.1.1-16 kódszámú felhívással segíti, amelynek keretében 2021. december 31-ig adhatók be pályázatok. Jelen kiadványunk 46 oldalon 35 ábra és 64 kép segítségével mutatja be az erdőtelepítés legfontosabb gépeit, azok szerkezeti felépítését, működését, fontosabb üzemeltetési előírásait.
Gépek az intenzív erdészeti csemetetermesztéshez
(újdonság)
Szerző: Dr. Horváth Béla
Ár: 2 000 Ft

Az Agrárminisztérium 2019 őszén Országfásítási Programot indított, amelynek megvalósítása, valamint az erdőfelújítási elvárások teljesítése országosan, éves átlagban 100 millió csemete előállítását igényli. A szükséges mennyiségű és minőségű szaporítóanyag kb. 10%-át állítjuk elő az intenzív csemetetermesztési technológiákra alapozva. Az erdészeti csemetetermesztés megfelelő színvonalú gépesítési hátterének biztosítása érdekében az Agrárminisztérium 2020 őszén gépesítés-fejlesztést támogató pályázatot indított, VP2-4.1.3.7-20 jelzettel, „Csemetekertek gépbeszerzése” címmel (beadható 2021. július 20-ig). E pályázat az intenzív csemetetermesztés gépei közül az alábbiakat támogatja: hidegágyas csemetetermesztés gépei; burkolt gyökérzetű csemetetermesztés gépei; síkfólia fektetők. A jelen 28 oldalas, 48 színes képet és ábrát tartalmazó összeállítás az e pályázat keretében gépbeszerzést tervezőknek is hasznos információkat szolgáltat.
Többműveletes erdészeti gépek

Szerző: Dr. Horváth Béla – Dr. Horváth Attila László
Ár: 2 500 Ft – Digitális kiadvány

A többműveletes erdészeti gépek ma már nemcsak a fakitermelésben, hanem az erdészeti technológiák más műveleteiben is jelen vannak. Ezek a gépek a korszerűen gépesített erdőgazdálkodók, erdészeti gépes vállalkozások számára ma már nélkülözhetetlenek. A „Többműveletes erdészeti gépek” című összeállítás bemutatja a terület gépeinek szerkezeti felépítését, működését, fontosabb üzemeltetési előírásait. A többműveletes gépek kezelése, üzemeltetése komoly felkészültséget, nagy szakmai gyakorlatot igényel. A gépkezelők szakmai és gyakorlati tudása alapvetően meghatározza üzemeltetésük gazdaságosságát. Bízunk abban, hogy az 53 oldalas összeállítás gazdag képanyagával (107 kép és 31 ábra) hasznos segítséget nyújt a többműveletes erdészeti gépek iránt érdeklődő erdőgazdálkodók és felsőoktatási hallgatók számára.
Faanatómia

Szerző: Molnár Sándor – Peszlen Ilona – Paukó Andrea
Ár: 4 600 Ft Kiadói ár: 3 220 Ft Megtakarítás: 30 % – Digitális Kiadvány

A faanatómia az elfásodott növényi részek, a törzs, a korona, a gyökérzet belő alaktana, azaz az alkalmazott botanika sajátos része. Feladata a fák belső szerkezetének, a sejtekből, szövetekből felépülő fás növényi szervezeteknek a feltárása, leírása. A kötet három szinten vizsgálja a fás növények szervezetét: egyrészt a fénymikroszkópokkal nem feltárható ún. szubmikroszkópos szinten a sejtfal fibrilláris, gödörkés szervezetét; másrészt a mikroszkópos metszetekkel jól tanulmányozható sejtes szerkezetet; harmadrészt pedig a szabad szemmel, ill. kézi nagyítóval vizsgálható ún. makroszkópos felépítést (évgyűrűk, geszt, szijács).
Faanyagismeret

Szerző: Molnár Sándor
Ár: 5 400 Ft Kiadói ár: 3 780 Ft Megtakarítás: 30 % – Digitális Kiadvány

E könyv alapvető célja, hogy tankönyvként szolgáljon az erdő-, fa- és papíripari mérnök; valamint a bútortervező és belsőépítész hallgatóknak, de eredményesen hasznosíthatják az erdő- és fagazdaságban, fakereskedelemben és fafeldolgozás területein dolgozó szakemberek is.
Fűrészáru

Szerző: Hargitai László
Ár: 3 700 Ft Kiadói ár: 2 960 Ft Megtakarítás: 20 %

A mű a késztermékgyártó, továbbfeldolgozó ipar (bútorgyártás, épület-asztalosipar, járműgyártás, építészet) számára alapanyagot előállító fűrészipar ismereteit dolgozza fel. Megfelelő arányban keverve a szakemberek számára az elméleti és gyakorlati ismereteket.
Mérnöki faszerkezetek II.

Szerző: Dr. Wittmann Gyula (szerk.)
Ár: 4 400 Ft Kiadói ár: 3 520 Ft Megtakarítás: 20 %

A könyv tárgyalja a faszerkezetek tárolási, szállítási, épületszerelési kérdéseit, az építés során szükséges mérési és kitűzési feladatokat, a talajmechanikai ismeretek összefoglalását, a faszerkezetek alapozását és a faszerkezetek mérését és gyártását befolyásoló sajátosságokat.
A faanyag degradációja

Szerző: Németh Károly
Ár: 3 100 Ft Kiadói ár: 2 480 Ft Megtakarítás: 20 %

Hazánknak, mint erdőben szegény országnak fokozottan kell foglalkoznia a fa pusztulásának megakadályozásával. Erre csak a kérdéskör alapos ismerete ad lehetőséget.
A könyv a fa kémiai összetevőinak ismertetése és kémiai reakcióinak leírása mellett jelentős súlyt helyez a komplex rendszer kémiai átalakulásaira, a faanyag módosítási lehetőségeire.

A FATUDAKOZÓ szakkönyvkínálata – további kiadók közel 60 szakkiadványával – itt tekinthető át.

szerk: Tóth János, FATÁJ
(x)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

design LAB pályázati kiírás

Következő cikk

Tovább zöldül Erdőspuszta kapujaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések