FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Európai Bizottsági javaslat CO2-eltávolítás tanúsítására

Az Európai Bizottság november utolsó napján egy új javaslatot fogadott el a magas színvonalú szén-dioxid-eltávolítás megbízható tanúsítását célzó első uniós szintű önkéntes keretre vonatkozóan. A javaslat ösztönzi majd az innovatív szén-dioxid-eltávolítási technológiák és a fenntartható karbongazdálkodási megoldások alkalmazását, és hozzájárul az EU éghajlat-politikai, környezetvédelmi és szennyezőanyag-mentességi célkitűzéseinek eléréséhez.

A rendeletjavaslat (COM(2022) 672 final) jelentősen javítja majd az EU azon képességét, hogy számszerűsítse, nyomon kövesse és ellenőrizze a szén-dioxid-eltávolításokat. A nagyobb átláthatóság így biztosítja a bizalmat az érdekelt felek és az ipar részéről, és megakadályozza a zöldrefestést. A szén-dioxid légkörből való eltávolítása egyértelmű előnyökkel járhat és jár az éghajlatra nézve, és a Bizottság előnyben fogja részesíteni azokat a szén-dioxid-eltávolítási tevékenységeket, amelyek jelentős előnyökkel járnak a biológiai sokféleség szempontjából. A továbbiakban a Bizottság – szakértők támogatásával – testre szabott tanúsítási módszereket fog kidolgozni a szén-dioxid-eltávolítási tevékenységeket illetően, amelyek az éghajlat-politikai és egyéb környezetvédelmi célkitűzéseket szolgálják.

A tanúsítási folyamat átláthatóságának és hitelességének biztosítása érdekében a javaslat szabályokat állapít meg a szén-dioxid-eltávolítás független ellenőrzésére, valamint az uniós keretnek való megfelelés igazolására használható tanúsítási rendszerek elismerésére. A szén-dioxid-eltávolítások minőségének és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a rendeletjavaslat négy minőségi kritériumot határoz meg:

  1. Számszerűsítés: A szén-dioxid-eltávolítási tevékenységeket pontosan kell mérni, és egyértelmű éghajlati előnyökkel kell járniuk;
  2. Addicionalitás: A szén-dioxid-eltávolítási tevékenységeknek túl kell mutatniuk a meglévő gyakorlatokon és jogszabályi előírásokon;
  3. Hosszú távú tárolás: A tanúsítványok a szén-dioxid-tárolás időtartamához kötöttek a tartós tárolás biztosítása érdekében;
  4. Fenntarthatóság: A szén-dioxid-eltávolítási tevékenységeknek igazodniuk kell vagy hozzá kell járulniuk az olyan fenntarthatósági célkitűzésekhez, mint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a körforgásos gazdaság, a vízi és tengeri erőforrások és a biológiai sokféleség.

Ez a javaslat elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé váljon. E cél elérése érdekében az EU-nak minimálisra kell csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ugyanakkor az EU-nak fokoznia kell a szén-dioxid légkörből való eltávolításának mértékét annak érdekében, hogy ellensúlyozza azokat a kibocsátásokat, amelyeket nem lehet teljesen megszüntetni.

"A szén-dioxid-eltávolítás uniós tanúsítására irányuló mai javaslat történelmi lépést jelent az éghajlati válság elleni küzdelemben. A klímasemlegesség eléréséhez jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, de további szén-dioxidot is el kell távolítani a légkörből. Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag keretében már zajlik a munka annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Most olyan szabályozási keretet határoztunk meg, amely a különféle technológiák, illetve a természetes szénelnyelők révén egyidejűleg ösztönzi a szén-dioxid-eltávolítást. Ez nagy lehetőségeket rejt magában a biológiai sokféleség szempontjából is. A tanúsított szén-dioxid-eltávolítás új üzleti lehetőségeket teremt a mezőgazdasági termelők, az erdészek és a gazdálkodók számára, akik készek erőfeszítéseket tenni az éghajlat és a környezet érdekében."
Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnök

Az ipari technológiák, például a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással járó bioenergia (BECCS), valamint a közvetlen szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (DACCS) képesek a szén-dioxid megkötésére és állandó tárolására. A mezőgazdaságban és az erdészetben a karbongazdálkodási gyakorlatok fenntartható módon javíthatják a szén-dioxid talajban és erdőkben való tárolását, vagy csökkenthetik a talajból felszabaduló szén-dioxid mennyiségét, és új üzleti modellt hozhatnak létre a mezőgazdasági termelők és az erdészek számára. A tartós termékek és anyagok, például a faalapú építési termékek pedig több évtizeden keresztül vagy annál hosszabb ideig is megköthetik a szén-dioxidot.

A ma elfogadott javaslat ösztönzi az élvonalbeli tiszta technológiákat, és támogatja az új európai Bauhaust azáltal, hogy elismeri a faalapú és energiahatékony építőanyagok szén-dioxid-tárolási kapacitását. A javaslat lehetővé teszi a magán- és állami finanszírozás innovatív formáit, beleértve az állami támogatás, illetve a közös agrárpolitika keretében nyújtott hatásfinanszírozást és eredményalapú állami támogatást. A Bizottság folytatja a szén-dioxid-eltávolítási intézkedések finanszírozását az Innovációs Alapon (amely többek között a BECCS és a DACCS projekteket finanszírozhatja), a közös agrárpolitikán, a Regionális Fejlesztési Alapon, a LIFE programon és a Horizont Európa programon keresztül (beleértve az „Európai talajmegállapodás” küldetést is).

A következő lépések

A Bizottság javaslata most az Európai Parlament és a Tanács elé kerül megvitatásra a rendes jogalkotási eljárás keretében. A minőségi kritériumok alapján a Bizottság egy szakértői csoport támogatásával testre szabott tanúsítási módszereket dolgoz ki a szén-dioxid-eltávolítási tevékenységek különböző típusaira vonatkozóan. A szakértői csoport első ülésére a tervek szerint 2023 első negyedévében kerül sor.

Háttér-információk

Az európai zöld megállapodás az EU hosszú távú növekedési terve, amely arra irányul, hogy Európa 2050-re klímasemleges kontinenssé váljon. A 2021-ben aláírt európai klímarendelet jogilag kötelezővé teszi az EU számára, hogy 2050-ig egyensúlyt teremtsen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -eltávolítás között, majd 2050 után negatív kibocsátást érjen el. A rendeletben szerepel továbbá az a nagyívű éghajlat-politikai célkitűzés, hogy 2030-ra legalább 55%-kal csökkenjen a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás az 1990-es szinthez képest. A szén-dioxid-eltávolítás tanúsítására irányuló mai javaslat ezért kulcsfontosságú az EU Párizsi Megállapodás szerinti hosszú távú éghajlat-politikai célkitűzéseinek eléréséhez és az európai zöld megállapodás megvalósításához.

A mai javaslat a Bizottság 2021-ben elfogadott, a fenntartható szénkörforgásról szóló közleményére épül. A javaslat hozzájárul a földhasználati, földhasználat-megváltoztatási és erdőgazdálkodási (LULUCF) ágazatban 2030-ig megvalósítandó 310 millió tonna szén-dioxid eltávolítására vonatkozó nagyívű uniós cél eléréséhez, valamint a természethelyreállítási tevékenységek előmozdításához, összhangban a természet helyreállításról szóló rendelettel és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben foglalt körforgásos gazdasági gyakorlatokkal. Segíti a vállalatokat abban, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló irányelvvel és a kapcsolódó fenntarthatósági beszámolási standardokkal összhangban jelentést tegyenek éghajlati lábnyomukról, és nagyobb átláthatóságot biztosít a köz- és magánszervezetek klímasemlegességgel kapcsolatos állításai tekintetében.

További információk

Kérdések és válaszok a szén-dioxid-eltávolítás tanúsításával kapcsolatban
Tájékoztató a szén-dioxid-eltávolítás tanúsításáról
A szén-dioxid-eltávolítás uniós tanúsítási keretrendszerének létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat
A javaslatot kísérő hatásvizsgálati jelentés
Sajtóközlemény a fenntartható szénkörforgásról (2021. december)
További információk a fenntartható szénkörforgásról
Az európai zöld megállapodás megvalósítása

FATÁJ kiegészítés:
Elkészítettük a joganyag NEM HIVATALOS magyar változatát.

forrás: EUPressCorner 11-30

Előző cikk

Miért nem zöld befektetés a fenntartható erdőgazdálkodás?!

Következő cikk

Európai fafeldolgozó ágazat a CO2-kivonás tanúsítás mellettStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések