FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

GD Holz – német fakereskedők közleménye

A GD Holz határozottan elítéli Oroszország ukrajnai háborús cselekményeit, és követeli az ellenségeskedések azonnali beszüntetését – az érintett államoknak a tárgyalóasztalnál kell megállapodniuk egy békés megoldásról, hogy megakadályozzák a további vérontást. A szövetség tagjai számára ezért a háború befejezése abszolút prioritást élvez, és a vállalatok szigorúan követik az EU vagy Németország által a béketárgyalások érdekében tett minden intézkedést.

1) Oroszország, Fehéroroszország és Ukrajna fontos faanyagszállítók a német piac és Európa egésze számára. Jelentős mennyiségű fenyő fűrészárut (2021-ben 11,4 millió m3), nyírfa rétegelt lemezt és keményfát (tölgy) importálnak. A nyírfa rétegelt lemez nagyon fontos importtermék, mivel a keresletet a hazai (német) piac termelése közel sem tudja fedezni. Az Oroszországból származó teljes export mintegy 2,8 millió köbmétert tesz ki, amelyből 190 000 köbméter Németországba érkezett. Fehéroroszországból kb. 340 000 m3 (2021) kerül exportra, amelynek 2/3-a az EU-ba megy. A tölgyfa padlóburkolatok iránti kereslet meghaladja a kínálatot, a hosszú szállítási idők már most is gyakoriak. A nehéz ellátási helyzet szintén az árak emelkedéséhez vezet. Az összes említett termék behozatala a hazai piacon is fontos az építőipar számára.

2) Az ellátási lánc(ok) megbízhatósága komoly nehézségeket okoz; a szállítás és a logisztika jelenleg nehezen tervezhető és kiszámítható.

3) Az EU Bizottsága importtilalmat rendelt el Fehéroroszországgal szemben; az Oroszországból származó behozatal továbbra is lehetséges, persze nehéz feltételek mellett. A GD Holz általában elutasítja az egyes piaci szereplők bojkottfelhívásait, kivéve, ha azokat egy hivatalos szerv, például az EU Bizottsága írja elő. Az orosz faiparban alig van olyan vállalat, amelyik részt vesz vagy finanszírozza a háborút. Azonosították azokat a vállalatokat, amelyek tulajdonosai szerepelnek a szankciós listán (oligarchák), és már ki is zárták őket a kereskedelemből.

4) A fogyasztóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az olyan termékeket, mint a nyírfa rétegelt lemez, nem lehet könnyen helyettesíteni, és így a beszerzési piacok egy fontos részéből hiányozni fognak. Az olyan termékek, mint a szibériai vörösfenyő a faanyag-nagykereskedőknél vagy a faanyag-kiskereskedőknél a kellő gondossággal és az európai jogszabályoknak megfelelően legálisan importáltak, és minden további nélkül megvásárolhatók. Az EU Bizottság esetleges behozatali tilalomról szóló határozata után ez már nem lenne lehetséges.

5) A belső piacon tevékenykedő orosz tehergépkocsi-vezetőket nem szabad hátrányos megkülönböztetésben részesíteni. Nem felelősek az orosz agressziós háborúért, és nem csak a fakereskedelemben járulnak hozzá az ellátási láncok működéséhez.

6) A belső piaci fakereslet biztosítása érdekében meg kell vizsgálni, hogy a fakészletek felhasználásával és további fakitermeléssel további erőforrások hasznosíthatók-e. Ez rövid távon aligha lehetséges, és csak középtávon lesz képes enyhülést hozni.

7) A GD Holz nem tartja célszerűnek a rönkök belföldi piacról történő kivitelének esetleges betiltását. A kereskedelmi akadályok viszont olyan reakciókhoz vezethetnek, amelyek jobban károsítják a belső piacot, mint amennyire az exporttilalom előnyös lenne. A Faipari Főigazgatóság elvben mindig támogatja a
a legálisan és fenntartható módon kezelt faanyag szabad kereskedelmét világszerte.

8) A fenntarthatósági tanúsítványok fontos szerepet játszanak a megfelelő erdőgazdálkodás bizonyításában és az ellátási láncban. Ezek a faanyagimportra vonatkozó átvilágítás során a kockázatminimalizálás részét képezik. A tanúsítványok megszüntetése megnehezítheti a kockázatminimalizálást, de nem lehetetleníti el azt, ha az importőr más lehetőségeket is igénybe vehet – az EUTR értelmében ennek az útnak elvben nyitva kell maradnia.

9) A verseny torzulásának elkerülése: a faanyagimportra vonatkozóan fontos az egyértelmű és lehetőleg Európa-szerte egységes szabályozás – ezt például az EU Bizottságának egyértelműen szabályoznia kell. Az EUTR kellő gondossággal kapcsolatos nemzeti értelmezései vagy “útmutató dokumentumai” a GD Holz véleménye szerint nem hasznosak, és eltérő szabályokhoz vezethetnek a belső piacon, ami a verseny torzulásához vezethet.

Berlin, 2022. március 23.

szerk: Tóth János, forrás: GD Holz

Előző cikk

Faipari és bútoripari B2B találkozó

Következő cikk

Élesedik a bútorháború MagyarországonStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések