FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdőirtástól mentes termékek forgalmazása

Megtiltaná az Európai Unió azoknak a termékeknek az importját, amelyek erdőirtással nyert területekről származnak. A napokban bemutatott EU-s rendeletre irányuló előterjesztés célja, az erdőirtással vagy erdőpusztulással összefüggő ellátási láncokból származó termékek fogyasztásának minimalizálása, valamint a legális és “erdőirtásmentes” áruk és termékek iránti uniós kereslet és kereskedelem növelése.

A törvénytervezet előírná a cégeknek, hogy igazolják, termékeik nem erdőirtással nyert területről származnak. A cél az, hogy a születendő törvényt mind a 27 európai uniós tagország átvegye.

Az 1990-től 2020-ig terjedő időszakban a világ 420 millió hektár erdőt veszített el, ami nagyobb terület, mint az Európai Unióé. A javasolt új szabályok garantálnák, hogy az uniós polgárok által az uniós piacon vásárolt, használt és fogyasztott termékek ne járuljanak hozzá a globális erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz. A folyamatok fő oka az olyan árukhoz kapcsolódó mezőgazdasági termelés bővülése, mint a szója, a marhahús, a pálmaolaj, a fa, a kakaó és a kávé, valamint ezek egyes származtatott termékei.

A rendelet a kellő gondosságra vonatkozó kötelező szabályokat állapít meg azon vállalkozások számára, amelyek ezeket az árukat forgalomba kívánják hozni az EU piacán, biztosítandó, hogy csak erdőirtásmentes és legális termékek legyenek engedélyezve az uniós piacon. A Bizottság teljesítményértékelési rendszert fog alkalmazni az egyes országok értékelésére, valamint az azokat érintő, a rendelet hatálya alá tartozó árukkal összefüggő erdőirtás és erdőpusztulás okozta kockázat felmérésére.

Fokozni fogja továbbá a többi nagy fogyasztó országgal folytatott párbeszédet, és többoldalúan együtt fog működni az erőfeszítések egyesítése érdekében. Az erdőirtásmentes termékek fogyasztásának előmozdítása, valamint az Unió globális erdőirtásra és erdőpusztulásra gyakorolt hatásának csökkentése révén az új szabályok várhatóan mérsékelni fogják az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és a biológiai sokféleség visszaszorulását. Végezetül, az erdőirtás és az erdőpusztulás elleni küzdelem pozitív hatással lesz a helyi közösségekre, többek között a legkiszolgáltatottabbakra – például az őslakos népességre –, akik nagymértékben függenek az erdei ökoszisztémáktól.

A tervezett szabályozás a világ erdeinek megóvását célozza közös EU-cselekvéssel, akár az EU-piacára akár az onnan történő exportálásra irányul meghatározott termékek (pálmaolaj, szója, fa, kakaó, kávé, szarvasmarha) kereskedelme. A tervezet egyelőre az üzletszerű tevékenységi körében eljáró első forgalomba helyező illetve az exportáló piaci szereplők felelősségére alapoz, amennyiben kötelezővé teszi számukra előzetesen egy felelős nyilatkozat feltöltését egy elektronikus információs rendszerbe a piacra bocsátás előtt arról, hogy a termék “erdőpusztítás-mentes”; a termelése, előállítása az annak helye szerinti ország irányadó jogszabályainak megfelel; a piaci szereplő kellő gondossággal járt el és nem volt kockázat vagy elhanyagolható volt a kockázat, valamint bizonyos termék információkat kell megadni. Az információ szolgáltatás egészen az előállítás földrajzi koordinátáinak megadásáig terjed majd.

A szabályozás Magyarországon is közvetlen hatályosuló rendeleti szintű jogalkotásra tesz javaslatot az Európai Parlamentnek, amelyet a tagállamoknak viszonylag gyorsan adaptálniuk kell majd, annak hatályba lépését követően.

A rendeletet azon árukra kell majd alkalmazni, amelyek uniós fogyasztása a legjelentősebb a globális erdőirtás és erdőpusztulás szempontjából, és amelyek esetében az uniós szakpolitikai beavatkozás a kereskedelem egységnyi értékére vetítve a legnagyobb hasznot hozhatja. A hatásvizsgálatot alátámasztó tanulmány részeként elvégezték a tudományos szakirodalom – nevezetesen az uniós fogyasztásnak a
globális erdőirtásra gyakorolt hatását becslő elsődleges források – széles körű felülvizsgálatát, és ezt a lábnyomot konkrét árucikkekhez kapcsolták, valamint az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációval ellenőrizték. Ez a folyamat nyolc árucikk első listáját eredményezte.

A fát közvetlenül bevonták a hatálya alá, mivel az már az EUTR hatálya alá tartozik. Az árucikkek listáját ezután a hatásvizsgálat keretében elvégzett hatékonysági elemzéssel tovább szűkítették. Ez a hatékonysági elemzés összehasonlította az uniós fogyasztáshoz kapcsolódó erdőirtás hektárszámát – egy nemrégiben készült kutatási dokumentum becslése szerint – az egyes árucikkek esetében az uniós import átlagos értékével.

A hatékonysági elemzéshez felhasznált kutatási dokumentum szerint a kutatási dokumentumban elemzett nyolc árucikk közül hat áru képviseli az EU által okozott erdőirtás legnagyobb részét: pálmaolaj (33,95%), szója (32,83%), fa (8,62%), kakaó (7,54%), kávé (7,01%) és marhahús (5,01%).

A tervezet mellékletében felsorolt fatermékek KN kódjai:
“4401 Tüzifa rönk, tuskó, gally, fagott vagy hasonló formában; faforgács vagy faforgácsrészecske; fűrészpor, fahulladék és törmelék, rönk, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló formában összepréselve is
4403 Durva fa, kéregtelenítve vagy farost nélkül, vagy durván négyzetre vágva is
4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa (kereszttartók) fából
4407 Hosszában fűrészelt vagy hasított, szélezett vagy hántolt fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeillesztve is, 6 mm-t meghaladó vastagságban
4408 Furnérlemez furnérozáshoz (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készültet is), rétegelt lemezhez vagy más hasonló rétegelt fához és más fához, hosszában fűrészelve, szeletelve vagy hántolva, gyalulva, csiszolva, illesztve vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságú
4409 Fa (beleértve a parkettához való szalagot és szegélylécet is, össze nem állítva), bármelyik széle, vége vagy felülete mentén folyamatosan alakítva (nyelvezett, hornyolt, hornyolt, ferdített, V alakban összeillesztett, gyöngyözött, formázott, lekerekített vagy hasonló), gyalulva, csiszolva vagy
végillesztéssel összeállítva is
4410 Forgácslap, orientált szálas lemez (OSB) és hasonló lap fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyaggal agglomerálva is
4411 Farostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal kötve is
4412 Rétegelt lemez, furnérozott lemez és hasonló rétegelt fa
4413 00 00 Sűrített fa, tömb, lemez, szalag vagy profil alakba
4414 00 Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyhoz
4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, ládika, dob és hasonló csomagolóeszköz; kábeldob fából; fából készült raklap, dobozos raklap és más rakodólap; fából készült rakodólap-nyakörv; fából készült rakodólap-nyakörv
(Nem tartoznak ide a kizárólag csomagolóanyagként használt csomagolóanyagok, amelyeket egy másik forgalomba hozott termék alátámasztására, védelmére vagy szállítására használnak.)
4416 00 00 Hordó, hordó, kád, dézsa és más kádártermék és ezek részei fából, beleértve a dongát is
4418 Épületasztalos- és épületasztalos-ipari termék, beleértve a celluláris fapaneleket, összeszerelt padlóburkoló paneleket, zsindelyt és zsindelyt is
A Kombinált Nómenklatúra 47. és 48. árucsoportjába tartozó cellulóz és papír, a bambuszalapú és a visszanyert (hulladék és törmelék) termékek kivételével.
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 és 9403 90 30 Fa bútorok
9406 10 00 Előre gyártott épületek fából”

Ez a kezdeményezés az EUTR és a FLEGT rendeletek alkalmassági vizsgálatának megállapításaira épül, amelyet e rendelet hatásvizsgálatával egyidejűleg végeztek el. Az EUTR-t illetően a fitnesz-ellenőrzés azt mutatta, hogy az EUTR javította a helyzetet a harmadik országokban, beleértve azokat az országokat is, amelyek úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt az önkéntes partnerségi megállapodásokban. Az EU fő kereskedelmi partnerei lépéseket tettek az erdőgazdálkodási rendszereik megerősítésére és az illegális fakitermelés visszaszorítására, hogy megfeleljenek az EUTR követelményeinek.

Az EUTR – még ha számos hiányosság is hátráltatja a kialakítását és a végrehajtással kapcsolatos kihívásokat – pozitív eredményeket mutatott mind a hatékonyság, mind az eredményesség tekintetében.
Világméretű lefedettsége megteremtette az EU számára az alapot a többi fogyasztó országgal való szoros együttműködéshez. A tágabb értelemben vett erdőirtással összefüggésben ezt különösen fontos szem előtt tartani, mivel ez azt mutatja, hogy az EU még csökkenő piaci részesedése ellenére is képes hatást gyakorolni és világszinten élen járni. A végrehajtás során tapasztalt kihívások ellenére a felülvizsgálati-ellenőrzés megállapításai azt mutatják, hogy az EUTR esetében elfogadott megközelítés – a kellő gondosság – lehetővé teszi a rugalmasságot az illegális fakitermeléssel és az illegális földhasználat megváltoztatásával kapcsolatos új és új kihívásokra való reagáláshoz. A valamennyi uniós székhelyű gazdasági szereplőre vonatkozó általános követelmény (kellő gondosság) lehetővé teszi azt is, hogy a rendelet rugalmasan reagáljon a kereskedelmi minták és az országkockázati profilok változásaira.

A javasolt új rendelet integrálja és javítja az EUTR-rel létrehozott keretet, amely ezért hatályát fogja veszíteni, ezt hangsúlyozzák azzal is, hogy már a javaslat címében is kitérnek erre:
“AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az erdőirtással és erdőpusztulással összefüggő egyes árucikkek és termékek uniós piacon történő forgalmazásáról, valamint az Unióból történő kiviteléről és a 995/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az előterjesztés anyagának (331 oldal) részletesebb tanulmányozását követően tervezzük további információk megosztását olvasóinkkal.

Tóth János, FATÁJ, FAGOSZ
forrás: Európai Bizottság

1 megjegyzés
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Erdei Utakon Reviczky Gáborral – 101., 2021/47. adás

Következő cikk

Faápolási munkák a Sóstói-erdőbenStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések